Nieuws

Stevige impuls aan natuurherstel in de Grebbelinie

Harald Vliem van Staatsbosbeheer vertelt op een open plek op de dijk waar zowel de meidoorn als de B-kazemat links weer gezien mogen worden.

Op woensdag 22 mei 2024 werd het natuurherstelproject in de Grebbelinie formeel afgerond door de provincie Utrecht. In het bijzijn van vertegenwoordigers van diverse gemeenten, Staatsbosbeheer en vrijwilligersorganisaties werd stilgestaan bij de resultaten van bijna zes jaar werk. Van Renswoude tot en met Leusden zijn maatregelen genomen om de biodiversiteit te vergroten over een lengte van 34 kilometer. Door plaatselijk te snoeien en te kappen kregen andere bomen de ruimte. Er onstond een biotoop met meer variatie waar struiken en andere lagere begroeiing een grotere rol kregen. Daardoor wordt de dijk weer aantrekkelijker voor insecten en kunnen dieren zich beter verplaatsen en verbergen in het gebied. Voor wandelaars levert het meer doorkijkjes en een beter toegankelijke dijk op.

Jelka Both (SBB) en gedeputeerde Mirjam Sterk sluiten het project af bij Theehuis Mon-Chouette in Leusden.

Dankzij goede communicatie met de aannemer kon maatwerk worden geleverd. Dit was nodig omdat de liniedijk veel verschillende gezichten heeft; elke kilometer heeft specifieke eigenschappen op cultuurhistorisch, recreatief en ecologisch gebied. De aannemer moest met veel beleid tewerk gaan, om dieren als de das niet te verstoren en om -na regenval- de dijk niet te zwaar te belasten met machines. Dat zou letterlijk en figuurlijk ongewenste sporen in het landschap hebben nagelaten. Gedeputeerde (Natuur en Landbouw) Mirjam Sterk van de provincie Utrecht overhandigde na afloop van de presentaties een ingelijste plaat aan Jelka Both, hoofd Staatsbosbeheer Utrecht. De plaat herinnert straks niet alleen aan het succesvolle project van de provincie, maar ook aan de niet eenvoudige taak voor Staatsbosbeheer om de resultaten een duurzaam karakter te geven.

Op de liniedijk werden resultaten getoond, waarbij de Meidoorn werd uitgelicht. Deze echte vestingplant met witte bloemen komen we in veel linies en langs vestingwallen tegen, omdat deze werd gebruikt als ondoordringbare haag. Vanuit de Stichting Grebbelinie in het vizier en de Stichting Grebbelinie werd de samenhang met de cultuurhistorische elementen belicht: onderweg werd even stilgestaan bij de restanten van een koepelkazemat die tijdens de werkzaamheden was gevonden. Eindpunt was de Bruinenburgersluis die in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe is gerestaureerd.

Zie ook het artikel van de provincie Utrecht…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *