In 1745 werd de Grebbeliniedijk van de Roode Haan bij Veenendaal tot aan de Vudijk aangelegd. In dezelfde periode realiseerde men dwarskaden, zodat het water van de inundatie niet kon wegstromen naar lager gelegen gebieden. De Coelhorsterkade of Keulhorsterkade is één van die keerkaden, gelegen in landgoed Coelhorst ten noorden van Amersfoort. Mogelijk maakte men bij de aanleg gebruik van een oude dwarskade uit de 15e eeuw(1410), die hier al langer lag om een deel van Eemland te beschermen.

Keerkade in Landgoed Coelhorst

Aanleiding voor de vroegste dwarsdijk bij Coelhorst was een stormvloed in 1409, waarbij Eemland wordt getroffen. Een jaar later legt men dijken aan, ook langs de Eem. In militaire zin speelde de Coelhorsterkade vanaf 1745 haar rol in het inundatiesysteem. De dijk begrensde de Coelhorsterkom, die in 1794 voor het eerst onder water werd gezet bij de Franse inval. De controle over het water was gering, omdat diverse sluizen (waaronder de sluis in de Coelhorsterkade) tijdens het stellen van de inundatie defect raakten. Men leerde hier onder meer van dat wanneer men weer zou besluiten om de inundatie te stellen, dat dan eerst de sluizen afgedamd moesten worden voor de inundatie gesteld werd.

De inval toonde tevens aan dat de inundaties alleen waardevol zouden zijn als de dwarskades verdedigd konden worden. Aanvankelijk werd de kade slechts gedekt door een Spaanse Redoute, een stenen wachthuis op de plaats waar de keerkade aansloot op de Liniedijk. Colonel Directeur van de Plaat liet in 1798 weten dat hij een voorpost wilde laten aanleggen op de Kadijk van Keulhorst. Een jaar later later werd dit werk uitgevoerd. Nadat de voorpost was aangelegd en de Liniedijk enigszins verhoogd, werd de Coelhorsterkom aan het einde van de 18e eeuw als ‘zeer goed’ beoordeeld.

De kade deed niet lang dienst in de oude Grebbelinie. Op 20 oktober 1829 werd bij Koninklijk besluit bekend gemaakt dat de kade en voorpost waren verkocht aan particulieren. Volgens het Register betrekkelijk de Grebbelinie werd de verkoopakte getekend op 3 januari 1829. De damsluis die vanaf 1745 tussen liniedijk en keerkade had gelegen hoorde hier al niet meer bij. Getuige de akte was de sluis toen al verdwenen.

In 1940 ging de keerkade weer een rol spelen in de landsverdediging. In 1939 werd opnieuw een inundatie gesteld en om tanks te weren kwam er een zogenaamde drakentandenversperring op de Coelhorsterkade.

De keerkade werd tussen 1951 en 1973 voor een deel afgegraven vanaf de Droevendaalsesteeg, naar het noorden. Verreweg het grootste deel van de kade is echter nog aanwezig, maar helaas niet toegankelijk. Landgoed Coelhorst is grotendeels in beheer van Natuurmonumenten, al is een stuk bos en de kade nog particulier bezit.