Waar bij de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam vaak gezocht wordt naar bestemmingen van de forten in de sfeer van wonen en werken, daar mag de toekomst van de Grebbelinie zich verheugen in keuzes als natuur, cultuur en recreatie. In de Grebbelinie gaan recreatie, natuur en cultuurhistorie hand in hand. Vrijwel het gehele gebied is vrij toegankelijk en voorzien van goede fiets- en wandelpaden. Omdat de Grebbelinie vooral bestaat uit aarden werken, is er in de loop der jaren tevens een prachtig natuurgebied ontstaan.

De provincie Utrecht heeft in 2006 het voortouw genomen om de linie beter zichtbaar te en toegankelijk te maken voor recreanten. Vanaf 2017 vormt het Grebbelinie bezoekerscentrum in Renswoude het startpunt en informatiepunt voor de Grebbelinie. Wandelaars kunnen genieten van het themapad Grebbelinie en de vele routes die door het gebied lopen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de knooppunten en de fiets- en wandelgidsen die de geheimen van het gebied uit de doeken doen.

Wie nog meer achtergrondinformatie zoekt of op eigen houtje de linie wil verkennen, is er de cultuurhistorische gids over de Grebbelinie. Ook deze gids is verkrijgbaar in het bezoekerscentrum. De gids is 192 pagina’s dik en telt naast talloze foto’s ook 25 deelkaarten waardoor u eenvoudig uw weg vindt in de linie.

Uiteraard zijn er talloze ondernemers in het gebied die zorgen voor fietsverhuur, eetgelegenheden, overnachtingsplekken en tal van activiteiten.

Ondernemers die willen adverteren op deze website kunnen sponsor worden van de Stichting Grebbelinie en het Bezoekerscentrum voor € 100,- per jaar. Daarvoor is de onderneming een heel jaar zichtbaar op één van de recreatiepagina’s. Met het bedrag kunnen de vrijwilligers het werk in de linie doen (beheer, onderhoud, veldwerk, studie) en het gebied voor recreanten zichtbaar en toegankelijk helpen houden.