Bezetting: 2-III van het 3e Bataljon, 16e R.I. + sectie zware mitrailleurs en een sectie pantserafweergeschut

Functie: Voorpostenstelling op Asschatterkade

Commando: Res. Kapitein M. van Zalingen

Terreinsituatie: Zwakke plek in het inundatiegebied: droogliggende en droogvallende gedeelten. De kade was beveiligd met loopgraven en kazematten. De stelling was op 10 mei precies een week gereed.

De getroffen kazemat bij AsschatVrijdag 10 mei 1940: 3.00 u. Talrijke Duitse vliegtuigen vliegen over. Afweergeschut opent het vuur.

4.00 u. Bericht: Stellingen zo spoedig mogelijk bezetten!

6.00 u. Voorpostenstelling Asschat volledig bezet. Hindernissen worden gesteld. Huizen uit het voorterrein opgeruimd.

Zaterdag 11 mei: 11.00 u. Melding van vijandelijke wielrijderspatrouilles voor de stelling. Overval op eigen patrouille, 2 vermisten.

11.50 u. Stelling beschoten door vijandelijke vliegtuigen.

20.30 u. Na alarm wordt gevuurd uit de stelling, vijand wordt niet waargenomen. Res. 1e luitenant A. Vreeken, commandant 16e Comp. Pag. wordt tijdens patrouille dodelijk getroffen.

Zondag 12 mei: 4.00 Melding parachutisten. Patrouille treft vooralsnog geen vijand aan. Voorposten Asschat komen onder hevig vuur te liggen van lichte en zware mitrailleurs + licht geschut. Vijandelijke patrouilles(van de 227e Duitse Infanteriedivisie) vertonen zich in front en op beide flanken. Tijdens verplaatsen op de kade raakt soldaat Bokma van de sectie zw. Mitrailleurs gewond.

17.00 u. en 18.00 u. Goedliggend artillerievuur op Duitse waarnemingspost Asschattermolen. Patrouilles worden uitgezonden.

AsschattermolenMaandag 13 mei: 4.30 u. en 11.00 u. Opnieuw vuur op Asschattermolen. Patrouilles treden met succes voor de voorposten op. Met handgranaten en een bus petroleum wordt de molen in brand gestoken. Kazemat aan Asschatterweg wordt 6 maal getroffen met licht geschut.

18.00 u. Bevel tot terugtocht naar de Vesting Holland komt binnen. Volgens Duitse bronnen verloren de Duitse Bataljons ongeveer 200 man aan Gesneuvelden en gewonden bij de Voorposten(incl. Stoutenburg).

Bronnen: o.a. De Militaire Spectator (1941):16 R.I. in de Grebbestelling en in de Vesting Holland. J. Visser, Terugblik 322 (1993): Bezoek aan de Asschatterkeerkade. J.M. Schouten, Grebbelinie 1940 E.H. Brongers(1971)