De boeken uit bijgaande literatuurlijst zijn gebruikt bij de samenstelling van deze website. De oranje titels handelen voor een belangrijk deel over de Grebbelinie of behandelen een belangrijk deelonderwerp uit de Grebbelinie.

AuteurTitel/subtitelPlaats/jaar
Aarts K./Pols H.De Greb Herinneringen aan de slag om de GrebbebergUtrecht, 1990
Amersfoort, H.Mei 1940 De strijd op Nederlands grondgebied (1e druk)Den Haag, 1990
Amersfoort, H.Mei 1940 De strijd op Nederlands grondgebied (2e herziene druk)Den Haag, 2005
Boer, J.F.A.De zaak van sergeant MeijerAmsterdam, 1970
Boer, R.J. deOuwehands Een dierenpark in oorlogstijdAmsterdam, 2004
Bolhuis, J.J. (red)Onderdrukking en Verzet aflevering 1 en 4Amsterdam, 1947
Brand, H.Die lange morgen in mei 10 mei 1940Boom, 1980
Brederode, W.Ik zie den OorlogArnhem, 1945
Bredewold, H.1940 De Mei-Oorlog De Duitse Pinksterveldtocht tegen Nederland in beeldAlphen, 1975
Brongers, E.H.De oorlog in mei ’40 (5e druk)Baarn, 1990
Brongers, E.H.De Nederlandse cavalerie in de Meidagen van 1940Amersfoort, 1998
Brongers, E.H.De Slag om de residentie (7e druk)Baarn, 1990
Brongers, E.H.Grebbelinie 1940 (9e druk)Soesterberg, 2002
Brongers, E.H.Een dag oorlog in Zuid-Limburg (3e druk)Baarn, 1990
Brongers, E.H.Afsluitdijk 1940 (6e druk)Baarn, 1990
Brongers, E.H.Opmars naar Rotterdam, deel 1 De Luchtlanding (4e druk)Soesterberg, 2004
Brongers, E.H.Opmars naar Rotterdam, deel 2 Van Maas tot Moerdijk (2e druk)Soesterberg, 2004
Brongers, E.H.Opmars naar Rotterdam, deel 3 De laatste fase (2e druk)Soesterberg, 2004
Brongers, E.H.De slag om Ypenburg Mei 1940Rijswijk, 2000
Brongers, E.H.De slag bij Mill Gids historische plaatsen Tweede WereldoorlogZaltbommel, 1990
Brongers, E.H.De strijd om de Afsluitdijk Gids historische plaatsen Tweede WereldoorlogZaltbommel, 1991
Brongers, E.H.De slag om de Grebbeberg Gids historische plaatsen Tweede WereldoorlogZaltbommel, 1990
Calmeijer, M.R.H.Het gevecht aan de Noord 11-14 mei 1940 In: De militaire spectator, apr. 1941Den Haag, 1941
Cornielje, B.Tussen mobilisatie en capitulatie De Betuwe in verweer Kesteren, 2008
Couvee, D.H.De Meidagen van ’40 (3e druk)Den Haag, 1960
Cramer, C.Mei 1940 Oorlogsdaden van het 10e Regiment InfanterieVeenendaal, 1988
Dam, J.De kazematten van Kornwerderzand,… een monumentMakkum, 1997
Deys, H.PGebroken Lente Rhenen 1940-1945Rhenen, 1980
Enquete-commissieRegeringsbeleid 1940-1945 Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1a Verslag, b Bijlagen en c Verhoren.Den Haag, 1949
Gilbert, A.De opmars van het Derde Rijk 1939-1943Aartselaar, 2007
Griffioen, B. (red) Zet de deuren open Mei 1940Bergambacht, 2010
Groot, S.J.Vestingartillerie in het Veldleger 19 RA in Grebbelinie en Betuwe 1940Amsterdam, 2002
Groot, IJ, J.Daar spraken wij nooit over Verwerking van oorlogsleed van nabestaanden en militairen in de strijd rond de Grebbeberg, mei 1940Den Haag, 2005
Haijer, B.J.1940 Soldaat op de AfsluitdijkLeeuwarden, 1983
Heerde, H. vanTusschen vuur en ijzerMeppel 1940
Hilten, D.A.10-19 mei 1940 Beknopt overzicht van de Krijgsverrichtingen van de KL. (2 dl)Leiden, 1947
Hilten, D.A.De lotgevallen van onze krijgsgevangenen Aflevering 5 uit Onderdrukking en VerzetAmsterdam, 1947
Hoek, G.H.Doodenwacht bij onze GevallenenWageningen, 1945
Hof, J.Tussen Paard en Pantser Jhr. J.J.G. Beelaerts van BloklandKampen, 1990
Hogenhout, J.Gevechten rond de Grebbelinie Uit:Oorlogsreportages uit Nederland en Nederlands Indië De Tweede Wereldoorlog in OoggetuigenverslagenAmsterdam, 1995
Hol, H.Sturm auf Rotterdam 1940 Die eroberung der Holländische HafenstadtRastatt, 1986
HomaOnze 80-urige oorlog Belevenissen in-en-om De GrebbelinieAmsterdam 1941
Hoof, H. vanZ.66 Een verhaal uit een commandopost ergens in de Grebbelinie 17e drukAmsterdam z.j.
Hornmann, W.De helden van de Willemsbrug Rotterdam, mei 1940Schoorl, 1982
Iddekinge, P.R.A.De grendel gebroken De strijd om de Grebbelinie Uit: Bericht van de Tweede Wereldoorlog, deel 3; mei 1940Amsterdam, 1975
Jonasse, W.Ochten 1940-1945 Mobilisatie, evacuatie en wederopbouwOchten, z.j.
Jong, L. deHet Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Deel 3 Mei ’40Den Haag, 1970
Jong, U.G.Mei 1940 Vuur uit de HemelLeeuwarden, 1980
Hilbrink, C.De pruus komt! Overijssel in de Tweede WereldoorlogZwolle, 1990
Kip, J.A.De tegenstoot Bataljon jagers gesteld voor onmogelijke opdrachtSoesterberg, 2005
Klingens, J.Het Paardenvolk in Mei 1940 Panorama van de VeldartillerieAmsterdam, z.j.
Koolhaas Revers, J.Evacuaties in Nederland 1939-1940Den Haag, 1950
Kornaat, K.Van inval tot Capitulatie. De meidagen van 1940Amsterdam, 1990
Kruit, P.Een mythe aan scherven. Een onderzoek naar de tactische gevechtsomstandigheden van mei 1940 op het Nederlands strijdtoneel.Soesterberg, 2008
Laansma, S.Renswoude in oorlogstijdRenswoude, 1968
Laansma, S.Renswoudse militairen in de meidagen van 1940Zutphen, 1992
Mayer, K.A.Havenstad in de Frontlijn de geschiedenis van Rotterdam in de OorlogsjarenRotterdam, 1965
Middelkoop, T.Een soldaat doet zijn plicht Generaal H.G.Winkelman (1876-1952)Zaltbommel, 2002
Middelkoop, T.Generaal H.G. Winkelman standvastig strijder (1876-1952)Zaltbommel, 2006
Mulder-Schuman, C.M.Evacuatieherinneringen door een geëvacueerde uit VeenendaalVeenendaal, 1941
Nierstrasz, V.E.De strijd om Rotterdam Mei 1940 Hoofddeel III/Deel 4, onderdeel CDen Haag, 1952
Nierstrasz, V.E.De Krijgsverrichtingen ten oosten van de IJssel en in de IJssellinie Mei 1940Den Haag, 1952
Nierstrasz, V.E.De lichte troepen voor de Grebbelinie In: De militaire spectator Juli 1941Den Haag, 1941
Nierstrasz, V.E.De operatiën van het veldleger en het Oostfront van de Vesting Holland (2 dl)Den Haag, 1955
Poort, W.A.Slagschaduwen over Nederland De geschiedenis van de oorlog 10-28 meiHaarlem, 1946
Postma, S.J. HU BO BE, De strategische VerVa in de oorlogsdagen van 1940Assen, 1945
Preger, J. De bange Meidagen van ’40Rotterdam, z.j.
Reynders, I.H.De wisseling in het opperbevel van Land- en Zeemacht in februari 1940 Hare oorzaken en gevolgenDen Haag, 1945
Rietveld, A.10 mei 1940 Wageningen in oorlogsbrand Historische Reeks Ver. Oud Wageningen Nummer 11Wageningen, 2005
Rijn, D. vanOoggetuigenverslag in beeldMaarssen, z.j.
Rutherford, W.Blitzkrieg 1940Helmond, 1980
Schouten, J.M.Asschat, Musschendorp, Stoutenburg in de vuurlinie 1940Leusden, z.j.
Stam, W.Kruit en Bloesem Episoden uit den strijd rond den GrebbebergAmsterdam, 1947
Steenbeek, W.Rotterdam De Duitse inval in NederlandAntwerpen 1994
Topper, JacobHet IJsselmeerflottielje. De verdediging van het IJsselmeer in de meidagen van 1940. Soesterberg, 2012
Vinke, B. De Slag om de Grebbeberg  Het relaas van een soldaatEnschede, 1990
Visser, J.Vijf dagen oorlog in Nederland 10-14 mei 1940Den Haag, 1946
Vredenberg, J.Scherpenzeel 1939-1942 Verwoesting en Wederopbouw In: Bijdragen en mededelingen Gelre 2004 Historisch jaarboek voor Gelderland Deel XCVArnhem, 2004
Weber, E.PDe vuurproef van het grensbataljonArnhem, 1945
Weidinger, O.Kameraden bis zum ende Das SS-Panzergrenadier-Regiment 4 Der FührerOldendorf, 1978
Weeren, J. vanStuk terug De aftocht van sergeant Meijer Soesterberg, 2011
Weert, E. van deEde in Wapenrok Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gem. EdeBarneveld, 2004
 Wilson, J.J.C.P.Onze oorlog 10-14 mei 1940Den Haag, 1941
Wilson, J.J.C.P.Het gevecht bij Mook In: De militaire spectator Maart 1942Den Haag, 1942
Wilson, J.J.C.P.Het gevecht bij Mill In: De militaire spectator Maart 1941Den Haag, 1941
Wilson, J,J,C.P.Het gevecht bij Wessem In:De Militaire Spectator December 1945Den Haag, 1945
Wilson, J.J.C.P.Vijf oorlogsdagen en hun twintigjarige voorgeschiedenisBaarn, 1960