In 1745 werd de Asschatterkeerkade aangelegd. Uitgebreide verkenningen en waterpassingen gingen eraan vooraf. De beste plaats bleek een dekzandrug bij het buurtschap Asschat. Hierdoor kon deze min of meer natuurlijke waterscheiding worden ingepast in het inundatiesysteem. De kade kreeg een kruinbreedte van ca. 3 meter en lag op 4,90 m + AP. Daarmee lag de kade ongeveer 1,5 meter hoger dan het omliggende land, dat ten zuiden van de kade tijdens een inundatie ongeveer onder 50 cm water stond.

Weerstandbiedende Voorposten

De Grebbelinie werd in 1940 gevormd door stellingen in de frontlijn en de stoplijn. De laatste was bedoeld om een eventueel doorgedrongen vijand tegen te houden en weer terug te werpen tot voorbij de frontlijn. Op verschillende kwetsbare plaatsen waren tevens voorposten ingericht. In veel gevallen waren dit waarschuwende voorposten. De bezetting mocht zich, nadat de vijand in het voorterrein gemeld was, vertragend terugtrekken op de frontlijn. Bij Asschat lag dit anders.

De militairen in het voorwerk kregen te horen dat men zich hardnekkig moest verdedigen en de gehele kade was ingericht om weerstand te bieden. Nergens anders in de Grebbelinie waren dan ook kazematten gebouwd op een keerkade, afgezien van één exemplaar op de Roffelaarskade. Met deze kazematten kon de Asschatterweg worden afgesloten en flankerend vuur worden afgegeven op het terrein ten zuiden van de kade. Mijnenvelden sloten het noordelijk deel af, terwijl een aantal kazematten tevens een schootsveld naar het noorden hadden.

Doorgedrongen tegenstanders konden halverwege worden gestuit door een lichte mitrailleur in een vergroot stekelvarken(S7 kazemat). Tanks zouden worden geweerd met een antitankversperring, gesteund door de inundaties aan weerszijden. De kade zelf bood de ruimte voor een verbindingsloopgraaf, met schuilnissen en posities voor geweerschutters.

Een wandeling over de kade heeft tegenwoordig dan ook heel wat te bieden. Op diverse plaatsen is het tracé van de loopgraaf te volgen en men treft onderweg vele kazematten, waaronder de ‘zevenklapper’, een grote kazemat met 7 schietgaten. Naast de bijzondere tankversperring staat er op de kade tevens een monumentje dat herinnert aan de moord op vier mannen die tijdens de laatste dagen van de oorlog uit hun huis werden gevoerd, gescheiden van de vrouwen en kinderen en neergeschoten.

Het monumentje is sinds de opening van de Asschatterkeerkade in 2011 bereikbaar geworden. De coupure die de toegang voorheen versperde is d.m.v. een loopgraafontwerp toegankelijk gemaakt. Tal van recente initiatieven zijn op de kade te zien, zoals vleermuiskazematten, een kazemat in camouflagekleuren en herstelde loopgraven.

De kade leent zich bijzonder goed voor excursies, die o.a. door Leesbaar Landschap Leusden worden georganiseerd.