In 1799 werd op de Coelhorsterkade een voorwerk aangelegd. De versterking was nodig om deze toegangsweg tot de linie af te sluiten. Dertig jaar deed de voorpost dienst in onze landsverdediging tot ze verkocht werd en in particuliere handen overging.

Coelhorst

De naam van post en kade is afkomstig van Het Landgoed Coelhorst; een gebied met een lange geschiedenis. Om te beginnen vormt Coelhorst een buurtschap dat -getuige archeologische opgravingen- al in de prehistorie bewoond werd door jagers en boeren. In de Middeleeuwen was er een brink en een kapel. Ook stond er een omgrachte en versterkte boerderij: Huis Coelhorst.

Het huis onderging in de loop der tijd verschillende wijzigingen en het ging pas verloren toen men het in 1940 afbrandde (foto) om schootsveld te verkrijgen voor de Grebbelinie. Ook de bijbehorende boerderijen gingen in vlammen op. De structuur van het Landgoed met haar lanen en de Coelhorsterkade bleven bestaan. De kade werd rond 1785 geschikt gemaakt als 9e komkering van de Grebbelinie: de Coelhorsterkom met een inundatiepeil van 1,75 m + A.P.

De oorspronkelijke dwarskade die daar lag tussen Weerhorst en Coelhorst dateerde al uit 1410. Toen het Franse leger Nederland binnentrok in 1794-1795 was de kade zoals gezegd al wel in gebruik, maar kwetsbaar zonder voorwerk: de vijand had deze buiten schootsbereik kunnen doorsteken of afgraven. Op de plaats waar de linie aansloot op de dwarskade, werd deze wel ter verdediging ingericht. In de Franse periode besloot men zogenaamde ‘posten’ in de Grebbelinie aan te brengen op enige afstand van de liniedijk. Hierdoor kon de liniedijk worden beschermd tegen aanvallen over de Coelhorsterkade, zo hoopte men.

In 1799 werd er een voorpost aan de Coelhorsterkade opgeworpen in de vorm van een hoornwerk; aarden wallen met halve bastions aan weerszijden. De geschiedenis van deze Voorpost aan de Coelhorst is in militaire zin relatief kort, vergeleken met tijdgenoten als de Engelaar en de Linie van Juffrouwwijk. Waar deze Renswoudse werken in militaire handen bleven, werden de Coelhorsterkade en haar voorpost al spoedig van de hand gedaan; op 20 oktober 1829 werd bij Koninklijk besluit bekend gemaakt dat de werken verkocht waren aan particulieren. Volgens het ‘Register betrekkelijk de Grebbelinie’ werd de verkoopakte opgemaakt en getekend op 3 januari 1829. De damsluis die lag bij de aansluiting van de kade, was toen al verdwenen.

Van de Voorpost is niet veel meer over dan een stukje verlande gracht. De kade ligt er nog wel, compleet met een bijzondere drakentandversperring waarmee het Nederlandse leger pantserwagens en tanks wilde stuiten. Waar de kade destijds vrijwel onbegroeid was, valt ze nu juist op door het groene accent in dit gebied dat vooral een ecologische betekenis heeft. Zowel de kade als het Landgoed zijn niet toegankelijk.