Over de Grebbelinie is in vergelijking met andere linies als de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam op het eerste gezicht weinig geschreven. Boeken en studies over de linie zijn veelal gedateerd of verborgen in boeken over vestingwerken, waarbij de Grebbelinie een bescheiden rol speelt. Toch bestaat er alles bij elkaar een indrukwekkende lijst met literatuur die in meerdere of mindere mate bijdraagt aan inzicht in de structuren van de Grebbelinie. Bijgaand overzicht van literatuur op het gebied van vestingwerken, mobilisatie, krijgsgeschiedenis, meidagen ’40 ,bezetting en bevrijding, militaria, vaderlandse geschiedenis, streekgeschiedenis en rapportage geeft aan welke boeken en geschriften zijn bestudeerd bij het maken van deze site.

Literatuur over de Grebbelinie

Vestingwerken

Auteur Titel/subtitel Plaats/jaar
Blijdenstijn, R. Tastbare Tijd Grebbelinie Aardwerken op een lijn Amsterdam, 2005
Blommestein, J.C.T. v De Grebbelinie Van militair verdedigingswerk tot cultuurhistorisch erfgoed en natuurmonument Alkmaar, 1979
Buma J.C.H. Visitatie van de Grebbelinie Anno 1796. pag 33-39 Jaarboek Stichting Menno van Coehoorn 1980/81 Den Haag, 1981
Ingen, K. van De Spees Een verdedigingswerk in de gemeente Kesteren Kesteren, 2000
Kerkum, P.C. van De Grebbelinie, Grebbestelling of Valleistelling 1940 (in jaarboek Stichting Menno van Coehoorn 1989/90) Den Haag, 1990
Koen, D.T. Objectbeschrijvingen van de Grebbelinie Utrecht, 2002
Laansma, S. Schansen, Oorlogen, Soldaten Zutphen, 1989
Muller, G.M. De Grebbelinie Wat er nog aan herinnert Foto’s 2002-2008 Veenendaal, 2008
Rietberg, B. De Grebbelinie Een cultuurhistorische gids (2e druk) Matrijs, 2007
Rietberg, B Wandelgids Grebbeliniepad Waanders, 2010
Rietberg, B. Tijdlijn in de Gelderse Vallei Gebiedsvisie voor de Grebbelinie, bijlage 1 Utrecht, 2006
Visser, A.R. De Grebbelinie in Vogelvlucht (2e druk) Zeist, 2007
Vries, J.E. Hoe en waarom van Slaperdijk en Grebbelinie (2e druk) Renswoude, 1990
Vroon-Roubos, R. De Grebbelinie monumentaal groen in de gemeente Leusden Leusden, 1999

Mobilisatie 1939-1940

Auteur Titel/subtitel Plaats/jaar
Brink, M en Cramer, C. Ergens in nederland, herdenking mobilisatie 1939-1989 Veenendaal, 1989
Brink, M ,Vries, J.E. en Wolleswinkel E. Veldprediker in mobilisatietijd, dagboek van dominee J.G. Knottnerus Grebbelinie 1939-1940 Dinxperlo, 2004
Cramer, C De Gelderse Vallei in de mobilisatietijd en meidagen 1940 Veenendaal, 1985
Laansma, S Renswoude van voor de mobilisatie tot na de bevrijding Zutphen, 1988
Muys, C.J. Herinneringsalbum der VBD. A-Staf 10 R.I. Aug. 1939-mei 1940 Maarn, 1940
Timmer, K.P. Het is oorlog. Militairen uit Gieten vertellen over de mobilisatie mei 1940 Bedum, 2005
Woudenberg, H.M. van Renswoude, Woudenberg, Scherpenzeel in de Tweede Wereldoorlog 1939-1940 Ede, 1995

Meidagen 1940

Auteur Titel/subtitel Plaats/jaar
Aarts K./Pols H. De Greb Herinneringen aan de slag om de Grebbeberg Utrecht, 1990
Boer, J.F.A. De zaak van sergeant Meijer Amsterdam, 1970
Brederode, W. Ik zie den Oorlog Arnhem, 1945
Brongers, E.H. De Nederlandse cavalerie in de Meidagen van 1940 Amersfoort, 1998
Brongers, E.H. Grebbelinie 1940 (9e druk) Soesterberg, 2002
Brongers, E.H. De slag om de Grebbeberg Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog Zaltbommel, 1990
Cramer, C. Mei 1940 Oorlogsdaden van het 10e Regiment Infanterie Veenendaal, 1988
Deys, H.P Gebroken Lente Rhenen 1940-1945 Rhenen, 1980
Groot, S.J. Vestingartillerie in het Veldleger 19 RA in Grebbelinie en Betuwe 1940 Amsterdam, 2002
Heerde, H. van Tusschen vuur en ijzer Meppel 1940
Homa Onze 80-urige oorlog Belevenissen in-en-om De Grebbelinie Amsterdam 1941
Hoof, H. van Z.66 Een verhaal uit een commandopost ergens in de Grebbelinie 17e druk Amsterdam z.j.
Iddekinge, P.R.A. De grendel gebroken De strijd om de Grebbelinie Uit: Bericht van de Tweede Wereldoorlog, deel 3; mei 1940 Amsterdam, 1975
Jonasse, W. Ochten 1940-1945 Mobilisatie, evacuatie en wederopbouw Ochten, z.j.
Kip, J.A. De tegenstoot Bataljon jagers gesteld voor onmogelijke opdracht Soesterberg, 2005
Kruit, P. Een mythe aan scherven. Een onderzoek naar de tactische gevechtsomstandigheden van mei 1940 op het Nederlands strijdtoneel. Soesterberg, 2008
Laansma, S. Renswoude in oorlogstijd Renswoude, 1968
Nierstrasz, V.E. De lichte troepen voor de Grebbelinie In: De militaire spectator Juli 1941 Den Haag, 1941
Nierstrasz, V.E. De operatiën van het veldleger en het Oostfront van de Vesting Holland (2 dl) Den Haag, 1955
Reynders, I.H. De wisseling in het opperbevel van Land- en Zeemacht in februari 1940 Hare oorzaken en gevolgen Den Haag, 1945
Weeren, J. van Stuk terug De aftocht van sergeant Meijer Soesterberg, 2011

Streekgeschiedenis

Auteur Titel/subtitel Plaats/jaar
Deys, H.P. De Gelderse Vallei Hoofdstuk 9. De Grebbelinie Geschiedenis in oude kaarten Utrecht 1988
Rietberg, B. De Geschiedenis van Rhenen. De verdedigingswerken bij de Grebbesluis Utrecht 2008