In de Grebbelinie zijn diverse vrijwilligersgroepen actief. Deze werken zoveel mogelijk samen, omdat de belangen en doelen in elkaars verlengde liggen en elkaar soms zelfs overlappen.

De Stichting Grebbelinie Bezoekerscentrum houdt zich vanaf 2017 bezig met het verwelkomen van bezoekers, het bestuderen en beschrijven van de voorwerpen in de vitrines en het geven van rondleidingen in het Fort aan de Buursteeg. De stichting wordt gesteund door ‘Vrienden van het bezoekerscentrum’. Deze vrienden hebben een bezoekerspaspoort gekocht aan de balie waarmee ze het hele jaar door gratis in en uit kunnen lopen in het centrum. Het centrum biedt informatie over de gehele linie van Spakenburg naar Rhenen. Als u vrijwilliger zou willen worden in het centrum te Renswoude, of daar meer van wilt weten, dan kan u dat kenbaar maken door binnen te lopen of een mail te sturen naar info@grebbeliniebezoekerscentrum.nl

De Stichting Grebbelinie is sinds 2001 actief in de gehele linie. De stichting droeg de Grebbelinie voor als Rijksmonument hetgeen na 7 jaar werd bekroond met de handtekening in 2011. Beschermen, bestuderen en leren van de linie zijn de belangrijkste doelstellingen van deze vrijwilligersorganisatie, die de opgedane kennis wil delen, zodat de geschiedenis wordt bewaard en doorgegeven. Ook worden in samenwerking met gemeenten en beheerders kazematten en tankversperringen zichtbaar gemaakt. Een aantal keren per jaar worden er activiteiten voor de donateurs georganiseerd, zoals rondleidingen en een donateursdag. De stichting Grebbelinie geeft een blad uit (Grebbelinie in Beeld) en heeft op dit moment circa 150 donateurs (vanaf € 17,50 per jaar). U kunt donateur worden door dit formulier in te vullen. Of vrijwilliger worden van de stichting middels een mailtje naar info@grebbelinie.nl

De Stichting Grebbelinie in het vizier draagt het verhaal over aan een volgende generatie in het Educatief Centrum Grebbelinie te Woudenberg. De vrijwilligers onderhouden met Staatsbosbeheer tevens een loopgraaf en doen rondleidingen over de liniedijk waarbij Nederlandse kazematten en Duitse bunkers worden voorzien van tekst en uitleg. Kern van de verhalen en de expositie wordt gevormd door de mobilisatieperiode en de verdediging van de Grebbelinie bij Scherpenzeel/Woudenberg. De stichting wordt gesteund door ‘vrienden van het educatief centrum’. Meer informatie vindt u op www.grebbelinieinhetvizier.nl

Stichting De Greb richt zich op de Slag om de Grebbeberg in mei 1940. Talloze studies zijn middels de website www.grebbeberg.nl zichtbaar en toegankelijk gemaakt. De stichting geeft rondleidingen over de berg en heeft diverse malen bijgedragen aan het zichtbaar maken van kazematten en de reconstructie van loopgraven.

De Grebbeliniewacht bestaat uit vrijwilligers die de Grebbelinie beleefbaar en toegankelijk maken en houden door snoeiwerk te verrichten, wandelpaden te onderhouden en kazematten zichtbaar te maken door mos e.d. te verwijderen. De werkzaamheden worden verricht in samenwerking en overleg met Staatsbosbeheer. U kan zich opgeven middels dit formulier.

Om deze doelen te verwezenlijken zijn vrijwilligers nodig. Heeft u belangstelling voor één of meer van de vrijwilligersgroepen of wilt u meer informatie? Uw mail is van harte welkom naar info@grebbelinie.nl voor het maken van een afspraak, het stellen van een vraag of om uw belangstelling vast wat toe te lichten.