Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Home

 

GREBBELINIE: MEER DAN 40 KILOMETER MILITAIR ERFGOED IN DE GELDERSE VALLEI

De Grebbelinie is een waterlinie op de grens van Gelderland en Utrecht, die werd aangelegd in de 18e eeuw. Haar bekendheid ontleent ze echter aan de periode 1939-1940 toen de linie onder de naam Valleistelling deel uitmaakte van de Nederlandse hoofdverdediging. Na de Tweede Wereldoorlog werden de kazematten, tankversperringen en Duitse bunkers bedekt met een laag groen. Meer dan 40 kilometer aan militaire geschiedenis ligt nu enigszins verborgen in een mooi en langgerekt natuurgebied langs Valleikanaal en Eem.

Grebbelinie Bezoekerscentrum Renswoude, Buursteeg 2

In het Grebbelinie bezoekerscentrum wordt verteld over de rol van de Grebbelinie in de landsverdediging middels film, animaties en voorwerpen, gecombineerd met een mooie wandeling over het Fort aan de Buursteeg tussen Veenendaal, Renswoude en Ederveen. Het vormt een fraai startpunt om de gehele linie te ontdekken. Zie ook de website: www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl 

HET GREBBELINIE BEZOEKERSCENTRUM IS GESLOTEN VAN 20-12 T/M 14-1

U kunt wel vast reserveren voor een bezoek aan de expositie door het invullen van het contactformulier, een mail naar info@grebbeliniebezoekerscentrum.nl of door tijdens openingstijden te bellen: 085 041 0110 Zonder reservering bent ook welkom, maar kan het voorkomen dat u even moet wachten. 

Bij uw reservering geeft u het aantal personen door en het tijdstip (kwartier) dat u wil komen, bijvoorbeeld 12.30 uur. Als er op dat moment tijdelijk geen ruimte zou zijn in de expositie, dan kunt u uw bezoek starten met een wandeling over het fort en aansluitend de expositie bezoeken. Voor kortere wachttijden is er een aparte wisselexpositieruimte naast de balie en een museumwinkel.  

Openingstijden deze winter, van november t/m februari: maandag gesloten, dinsdag t/m zondag: 12.30-16.00 uur. 

Restaurant De Grebbelounge heeft eigen openingstijden, zie www.grebbelounge.nl 

Heeft u foto's, vragen of suggesties voor de site? Mail naar info@grebbelinie.nl of volg en deel de mijlpalen, artikelen, rondleidingen, fietstochten in de Grebbelinie op Twitter!

Follow@grebbelinie

Hoe de Grebbelinie werkte

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 31 mei 2020 09:23

InundatieDe belangrijkste kracht ontleende de stelling in de visie van de ontwerpers aan het inunderen van het lage gebied tussen de Grebbeberg en de voormalige Zuiderzee. Aan de voet van de Grebbeberg werd bij de Grebbesluis water uit de Nederrijn ingelaten waardoor een groot gebied, tot de Slaperdijk bij Veenendaal, onder water werd gezet. 

Door de sluis bij de Roode Haan in de Slaperdijk te openen kon het water een volgende inundatiekom vullen bij Renswoude. Om te voorkomen dat het water ongecontroleerd zou wegstromen naar het noorden, werden op diverse plaatsen in de linie dwarskaden aangelegd. Deze kaden vormden helaas ook een toegang tot de liniedijk. In de loop dan de 18e eeuw werden op die plaatsen aarden verdedigingwerken aangelegd. Deze aarden forten werden verbonden door een liniedijk van Veenendaal tot voorbij Amersfoort. Op deze dijk konden de verdedigers zich teweer stellen tegen de vijand. Bovendien zorgde de dijk ervoor dat het water aan de oostzijde van de linie bleef. Zo was er minder water nodig voor een inundatie en hield de verdediger droge voeten.

Vrijwilligers

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 29 december 2020 08:55

In de Grebbelinie zijn diverse vrijwilligersgroepen actief. Deze werken zoveel mogelijk samen, omdat de belangen en doelen in elkaars verlengde liggen en elkaar soms zelfs overlappen.

De Stichting Grebbelinie Bezoekerscentrum houdt zich vanaf 2017 bezig met het verwelkomen van bezoekers, het bestuderen en beschrijven van de voorwerpen in de vitrines en het geven van rondleidingen in het Fort aan de Buursteeg. De stichting wordt gesteund door 'Vrienden van het bezoekerscentrum'. Deze vrienden hebben een bezoekerspaspoort gekocht aan de balie waarmee ze het hele jaar door gratis in en uit kunnen lopen in het centrum. Het centrum biedt informatie over de gehele linie van Spakenburg naar Rhenen. Als u vrijwilliger zou willen worden in het centrum te Renswoude, of daar meer van wilt weten, dan kan u dat kenbaar maken door binnen te lopen of een mail te sturen naar info@grebbeliniebezoekerscentrum.nl  

De Stichting Grebbelinie is sinds 2001 actief in de gehele linie. De stichting droeg de Grebbelinie voor als Rijksmonument hetgeen na 7 jaar werd bekroond met de handtekening in 2011. Beschermen, bestuderen en leren van de linie zijn de belangrijkste doelstellingen van deze vrijwilligersorganisatie, die de opgedane kennis wil delen, zodat de geschiedenis wordt bewaard en doorgegeven. Ook worden in samenwerking met gemeenten en beheerders kazematten en tankversperringen zichtbaar gemaakt. Een aantal keren per jaar worden er activiteiten voor de donateurs georganiseerd, zoals rondleidingen en een donateursdag. De stichting Grebbelinie geeft een blad uit (Grebbelinie in Beeld) en heeft op dit moment circa 150 donateurs (vanaf € 17,50 per jaar). U kunt donateur worden door dit formulier in te vullen. Of vrijwilliger worden van de stichting middels een mailtje naar info@grebbelinie.nl

De Stichting Grebbelinie in het vizier draagt het verhaal over aan een volgende generatie in het Educatief Centrum Grebbelinie te Woudenberg. De vrijwilligers onderhouden met Staatsbosbeheer tevens een loopgraaf en doen rondleidingen over de liniedijk waarbij Nederlandse kazematten en Duitse bunkers worden voorzien van tekst en uitleg. Kern van de verhalen en de expositie wordt gevormd door de mobilisatieperiode en de verdediging van de Grebbelinie bij Scherpenzeel/Woudenberg. De stichting wordt gesteund door 'vrienden van het educatief centrum'. Meer informatie vindt u op www.grebbelinieinhetvizier.nl 

Stichting De Greb richt zich op de Slag om de Grebbeberg in mei 1940. Talloze studies zijn middels de website www.grebbeberg.nl zichtbaar en toegankelijk gemaakt. De stichting geeft rondleidingen over de berg en heeft diverse malen bijgedragen aan het zichtbaar maken van kazematten en de reconstructie van loopgraven. 

De Grebbeliniewacht bestaat uit vrijwilligers die de Grebbelinie beleefbaar en toegankelijk maken en houden door snoeiwerk te verrichten, wandelpaden te onderhouden en kazematten zichtbaar te maken door mos e.d. te verwijderen. De werkzaamheden worden verricht in samenwerking en overleg met Staatsbosbeheer. U kan zich opgeven middels dit formulier.

Om deze doelen te verwezenlijken zijn vrijwilligers nodig. Heeft u belangstelling voor één of meer van de vrijwilligersgroepen of wilt u meer informatie? Uw mail is van harte welkom naar info@grebbelinie.nl voor het maken van een afspraak, het stellen van een vraag of om uw belangstelling vast wat toe te lichten.