’s Gravenhage, 19 december 1948

Aan: Hoofd Sectie G 8,

Naar aanleiding van nevenstaande brief heb ik de aan U Hoogedelgestrenge beleefd het volgende te melden:

II-7 R.I. onder mijn commando was versterkt met 1 sectie M 18 onder het bevel van een reserve 1e luitenant, 2 stukken 4,7 Pag onder een res. 1e luitenant. 4 Gaszoeklichten. Verder was in mijn vak opgesteld: 1 batterij 10 Veld en 1 batterij 7 Veld (van I-5 R.A.)

De frontlijn volgde het beloop van de Eem vanaf 200 meter West van Glashut tot aan de knik in de dijk, west van Huis Coelhorst. De gevechtsopstellingen en onderkomens waren op de Noord (hoge) oever. De verdediging werd dus gevoerd met de rivier in de rug. Alleen op punt 2.8 (zie kaart) waren 2 Mitrailleurs 08 op de van de vijand afgekeerde oever. Uitsluitend de zware mitrailleurs waren opgesteld in betonnen kazematten(stekelvarkens). Pag. en gaszoeklichten hadden gevechtsdekkingen met hout bekleed.

De stoplijn liep volgens de verharde landweg bij Kweeklust ten zuiden van Lagebirk. Verder westwaarts naar punt 3.6 bij snijpunt spoorweg/A’dam-Amersfoort met de Oude Soesterweg. Hierin was uitsluitend hout verwerkt.

Asperges tankversperringen waren aangebracht waar de weg Huis Coelhorst op de Coelhorsterweg uitkomt en op het dijkje, tevens landweg dat op 500 meter van de eerste ligt. Beide versperringen werden tevens bestreken door een stuk pag. Opstellingsplaatsen (op de kaart) aangegeven met het tekentje van een 6 veld. Bij ieder was ook een gaszoeklicht.

De bezetting van de frontlijn was: rechter (compagnie) Van C. 1-II kapitein G.J. Scholten. In dat vak waren opgesteld 1 M 08, ongeveer 150 meter ten oosten van de Drie Sluizen. Verder 1 Mitrailleur 08 zuidwestelijk van Drie Sluizen en de 2 M 08 bij punt 2.8. Op dat punt was tevens een H.P.V. (Hulpverbandplaats)

Linker Compagnie 2-II onder leiding van reserve kapitein Wittkamper. 3 secties over de Eem. In dit vak 3 M 08 en 2 4.7 pag. 1 sectie op de Isseltsche weg.

Opstelling II-7 RI in de frontlijnOpstellingen II-7 R.I. in de frontlijn langs de Eem.

In de stoplijn 3-II res. kapitein de Jong, opgesteld langs de Oude Soesterweg. De commandopost bij het snijpunt van de Isseltsche Steeg. Hier bevond zich ook een uitkijkpost. Bij Kweeklust 1 sectie M 08 voor de commandopost C-3-II de toegevoegde sectie Vickers en 2 lichte mitrailleurs bij punt 3.6 (zie kaart) nabij de spoorovergang. Zijn commandopost bevond zich op speelterrein bij punt 4.4 (kamp Zonnebloemstraat)

Opstellingen II-7 R.I. in de stoplijn ten zuiden van de Eem.

Voor frontlijn en stoplijn bevonden zich op ongeveer 20-25 meter een 3 meter brede prikkeldraadversperring. Na 20 november 1939 is op bevel van C-7 Div. op ongeveer 200 meter een +/- 4 meter brede tankgracht gegraven. Het beloop ongeveer dat van de Eem volgend. Tevens was er een in 40- tot 50 cm diepte variërende inundatie. Een zeer groot aantal draadrollen was bij de openingen in de versperring.

Gegevens over de stelling heb ik niet meer in mijn bezit. Een goede kaart met vuurplan is op 13 mei 1940 vernietigd. Heb dus alles uit mijn geheugen moeten reconstrueren. Van de opstelling in de stoplijn en de linker Voorposten Compagnie ben ik zeker. Misschien kan kapitein G.J. Scholten uit Harderwijk over de linkerkant iets nauwkeuriger gegevens verschaffen.

De plaats van de kazematten bleek na de voorlopige verkenning door ons in september 1939 al van te voren door de Generale Staf te zijn vastgesteld. (piketpaaltjes stonden er reeds) De maand april ’40 was al onze aandacht op het zogenaamde betonplan, die hoofdzakelijk in de stoplijn terechtkwam.

Gaarne zal ik echter ten allen tijden meewerken om nauwkeuriger gegevens te krijgen. Telefonisch ben ik te bereiken en wil gaarne uitvoerig mondeling toelichting geven.

De reserve majoor J. Appels.

Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag, Gevechtsverslagen- en rapporten mei 1940