De Grebbelinie is een geliefde plek voor scholen. Zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (MBO en HBO) trekken er regelmatig op uit, soms specifiek voor vakken als geschiedenis, aardrijkskunde of natuur/biologie, maar ook wel voor omgevingsonderwijs. Projectmatig werken binnen het vak wereldoriëntatie past bovendien uitstekend in het gebied.

Cuneragilde
Speciaal voor basisscholen heeft het Cuneragilde te Rhenen rondwandelingen ontwikkeld over de Grebbeberg. De belangrijkste thema’s van de educatieve rondleiding zijn WO II en de Slag bij de Grebbeberg. Het kan samen met een bezoek aan het Militair Ereveld een goede afronding zijn van of aanvulling op het eigen lesprogramma over WO II. Doelgroep is groep 7/8.
(Rondleiding start bij het Ereveld op de Grebbeberg) Meer informatie: cuneragilde-rhenen.nl/

Oorlogsgravenstichting
De Oorlogsgravenstichting heeft voor scholen die het Ereveld en de Grebbeberg willen bezoeken een educatief programma ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het programma richt zich op de ‘basisvorming VMBO, HAVO en VWO’. Op het Ereveld is het infocentrum (gratis) te bezoeken.
Meer informatie: www.oorlogsgravenstichting.nl 

Grebbelinie Bezoekerscentrum
Het Grebbelinie Bezoekerscentrum ontvangt groepen voortgezet onderwijs uit alle leerjaren van VMBO t/m VWO. Hoewel vrijwel ieder bezoek enig maatwerk vereist bestaat het programma doorgaans uit een bezoek aan de expositie, een rondleiding met gids(en) over het Fort aan de Buursteeg, of een combinatie van beide. Het centrum is aangesloten bij CJP. In overleg zijn aangepaste programma’s mogelijk.
Adres: Buursteeg 2, 3927 EJ Renswoude. Meer informatie: www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl/ 

Educatief Centrum Grebbelinie
De Stichting Grebbelinie in’t Vizier richt zich al jaren op bovenbouwgroepen basisonderwijs, met name groep 8. Men ontvangt groepen uit de wijde omgeving in het museum bij Hoeve de Beek aan de Brinkkanterweg. De leerlingen brengen tevens een bezoek aan de loopgraaf en bezichtigen een kazemat (bunker) op de liniedijk. In samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht.
Adres: Brinkkanterweg 23a, 3931 PJ Woudenberg. Meer informatie: www.grebbelinieinhetvizier.nl/

De Groene Belevenis
Voor de groepen 7 en 8 in de gemeente Leusden is een lesdoos ontwikkeld, die gebruikt kan worden voor de voorbereidende les in de klas en vervolgens tijdens de excursie op de Asschatterkeerkade. De thema’s die aan de orde komen vormen een combinatie van geschiedenis- en natuureducatie: oorlog, inundatie, Grebbelinie. Bij de excursie op de Asschatterkeerkade zien de leerlingen o.a. bunkers(kazematten), loopgraven, een stuw en houtwallen.
Adres: Hamersveldseweg 107, 3833 GM Leusden. Meer informatie: www.degroenebelevenis.nl/