Nieuws

Jaaroverzicht Stichting Grebbelinie

Aan het definitieve jaarverslag moeten nog de financiële cijfers worden toegevoegd en de plannen voor 2021. Het inhoudelijk jaaroverzicht is echter gereed en in te zien voor iedereen die wil weten wat de Stichting Grebbelinie heeft gedaan in 2020 en in de jaren daarvoor!

 

Laswerk aan De Schalm in Renswoude, waar op initiatief van de Stichting Grebbelinie een tankversperring zichtbaar werd gemaakt. Op de voorgrond de open ‘kokers’ van de aspergeversperring. Links ligt een origineel putdeksel dat met twee andere exemplaren op de openingen werden geschoven.

Het jaar 2020 kan voor de Stichting Grebbelinie eigenlijk niet beter in beeld worden gebracht dan met bovenstaande foto. Beschermd door maskers en afstand, maar volhardend in het doel om te werken aan de bescherming, zichtbaarheid en informatievoorzieningen in de Grebbelinie hebben de leden van de stichting toch veel bereikt. Door samenwerking met vele partijen: van provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en Waterschap Vallei en Veluwe, tot gemeenten langs de linie, ondernemers, historische verenigingen, archeologen, en particulieren. Alleen daardoor en veel afzonderlijk en voorbereidend werk thuis, in het veld en in garages konden mooie resultaten worden geboekt.

Voor het definitieve jaarverslag moeten de inkomsten en uitgaven nog worden beschreven, evenals de plannen voor dit jaar. Maar wie al vast wil lezen wat er inhoudelijk is gedaan kan terecht op de pagina waar de kroniek van de stichting (sinds 2001) wordt beschreven.

Naar ‘de kroniek van 2020‘.

In overleg met Staatsbosbeheer draagt de Stichting Grebbelinie al jaren bij aan het beheer van cultuurhistorische elementen in de linie. Grebbeliniewacht Cor Keuning voerde ook in 2020 talloze acties uit om o.a. kazematten zichtbaar te maken en te houden in 2020. Vanwege zijn vertrek naar Friesland ontstond in december 2020 een vacature. Rechts is een reactie van Staatsbosbeheer te zien op Twitter n.a.v. het vrijwilligerswerk. De werkzaamheden zelf werden overigens verricht vóór het broedseizoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *