Gebruiksvoorwaarden en privacy

Door zich toegang te verschaffen tot deze website van de Stichting Grebbelinie, verklaart de bezoeker dat hij kennis heeft genomen van de hierna vermelde informatie en verklaart hij zich akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Deze website onder beheer van de Stichting Grebbelinie heeft uitsluitend en alleen een informatieve doelstelling en genieten auteursrechtelijke bescherming, daar waar het gaat om materiaal niet van derden betrokken.

Alle op de website getoonde foto’s, symbolen en propaganda objecten dienen uitsluitend als illustratie bij de historische teksten. Ook voor de afbeeldingen en foto’s geldt dat we op geen enkele wijze racistisch, fascistisch, nazistisch of welk ander politiek gedachtegoed dan ook wensen te verspreiden of aan te bevelen.

Overname van informatie van de website van Stichting De Greb is alleen toegestaan met correcte bronvermelding en onze schriftelijke toestemming (aan te vragen via info@grebbelinie.nl), behoudens wanneer de informatie niet voor persoonlijk gewin wordt aangewend. In het laatste geval is bronvermelding voldoende.

De copyrights van teksten en/of afbeeldingen van derden liggen bij de oorspronkelijke maker(s) van het werk. Indien u van mening bent dat enig op deze website aangeboden materiaal inbreuk maakt op uw auteursrechten/copyrights, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via info@grebbelinie.nl.

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We kunnen echter geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie. De Stichting Grebbelinie is derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Gebruik van Cookies

Deze website gebruikt cookies, o.a. om de bezoekersaantallen te meten. Sinds de nieuwe telecomwet op 5 juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan.

Heeft u in het verleden toestemming verleend voor het gebruik van cookies op deze website, dan kunt u dit bij een volgend ongedaan maken. Bij het eerstvolgende bezoek aan de website zal het verzoek tot toestemming voor gebruik van cookies daarom wederom getoond worden.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@grebbelinie.nl.