Kazemat LambalgenDe Lambalgerkeerkade stamt uit 1745, maar de relatie met de linie was nauwelijks zichtbaar. De voormalige Post van Lambalgen uit 1793 met haar kanonemplacementen was verborgen sinds de komst van het Valleikanaal. De gemeente Woudenberg, Staatsbosbeheer, de provincie Utrecht en de Gebiedscoöperatie O-gen werkten in 2014 samen om van de Post van Lambalgen weer een bijzondere plek in de Grebbelinie te maken.

Herstel Post van Lambalgen

De ontwikkeling van het gebied werd in 2005 ingezet door de Gebiedscoöperatie O-gen (toen SVGV), de provincies Utrecht/Gelderland en de gemeente Scherpenzeel. In dat jaar werd een ontbrekend deel van de Lambalgerkeerkade teruggebracht in de oude staat. Twee jaar later kon het Toeristisch Overstap Punt (TOP) worden geopend. Het terrein werd voorzien van rustplekken, een kanosteiger, picknicktafels, voetbalveldje en infopaneel.

In 2010-2011 zijn voorbereidingen getroffen om het herstel van de Post van Lambalgen uit te kunnen voeren. Hierbij gaat het om de liniedijk ten westen van de Lambalgse weg. De uitvoering gebeurde vanaf januari 2014.

Wat er is gebeurd

September 2014. De Post van Lambalgen wordt feestelijk geopend met kanonniers uit Amersfoort en veel publiek. Hierbij wordt tevens een informatiepaneel onthuld.

April 2014. De liniedijk en de Post van Lambalgen wordt ingezaaid. Matten van wilgentenen fungeren als rijswerk bij de steile taluds. De kazematten worden van afsluitbare deuren voorzien.

Maart 2014. De gehele liniedijk binnen het project tot de Lambalgerweg is onder profiel gebracht. Op drie plaatsen zijn de kanonemplacementen hersteld. Ook is er een banket gemaakt, waar schutters (infanterie) zich achter de relatief veilige borstwering konden opstellen. Kanonoprillen (opritten) bieden weer toegang tot deze verhogingen. Het onderkomen voor pantserafweergeschut kan zichtbaar blijven op het meest zuidelijke emplacement. De kazematten (veldlegerkazemat en kazemat voor zware mitrailleur) zijn ingepast in de oude liniestructuur. Zowel de coupure bij de Brinkkanterweg als de coupure in de Lambalgerkeerkade zijn in zandzakken uitgevoerd.

Februari 2014. De eerste tientallen meters liniedijk worden onder profiel gebracht. Bovendien werd nog in februari het eerste kanonemplacement zichtbaar. Er wordt veel grond afgevoerd, vooraf wordt deze grond onderzocht op mogelijke vervuiling. De grond is voornamelijk afkomstig uit de periode dat grond uit het Valleikanaal op de westelijke oever werd opgebracht. De gave restanten van een onderkomen voor pantserafweergeschut zijn ontdekt.

Januari 2014. Werkzaamheden in het veld beginnen. Hekken worden geplaatst, rijplaten neergelegd. Eerst wordt het terrein afgeplagd. Hoogtemetingen worden verricht, piketpalen geplaatst.

November 2011. De OCE (Opsporen Conventionele Explosieven) heeft onderzoek gedaan naar explosief materiaal bij Lambalgen. Met radar is vooraf in kaart gebracht waar metaal in de grond zit. Proefsleuven deze maand toonden de aard van dit materiaal: spandraden van de voormalige loopgraven en prikkeldraad.

Mei 2011. Tussen de liniedijk en de Lambalgerweg is ter afscheiding een eenvoudig hek geplaatst. De liniedijk is ter plaatse bereikbaar en bewandelbaar, maar fietsers moeten nu en in de toekomst gebruik maken van het fietspad langs het Valleikanaal.

Maart 2011. Snoeiwerkzaamheden op het terrein van de Post van Lambalgen.

Februari 2011. Laatste wijzigingen aan het ontwerp. Overleg Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei & Eem. In Hoeve de Beek werd een informatieavond georganiseerd.

De werkzaamheden worden regelmatig vastgelegd in het fotoalbum van Geo van Geffen: project Lambalgerkeerkade.