Hoornwerk aan de GrebbeIn december 2014 zijn de werkzaamheden aan het Hoornwerk aan de Grebbe van start gegaan. Het verdedigingswerk speelde een prominente rol in de Grebbelinie en het gebied rond de sluis werd door de provincie Utrecht aangemerkt als ‘sleutel tot de linie’. Binnen de Gebiedsvisie ‘De Grebbelinie boven water!’ werd de voet van de Grebbeberg dan ook aangewezen als sleutelproject. Na een lange periode van voorbereiding met o.a. het Utrechts Landschap is het resultaat van het project nu zichtbaar aan de voet van de Grebbeberg.

Herstel Hoornwerk aan de Grebbe

Wat al is gebeurd

Maart 2017. Aanleg courtine (liniewal tot de N225) en bouw coupure. Inzaaien gras. Het bastion, courtine en kanonoprit zijn weer onder profiel.

Februari 2017. Aanleg kanonoprit en bastion. Het gedeelte van het bastion dat na 1957 was blijven liggen wordt aangevuld met nevenliggende wallen.

Januari 2015. Grachten zijn gebaggerd. Enkele vondsten worden gedaan in de bagger, waaronder een (beschadigde) helm. Tenaille wordt herkenbaar gemaakt.

December 2014. De beplanting is, afgezien van een aantal stobben, van het hoornwerk verwijderd. Er wordt tegelijkertijd onderzoek gedaan naar eventuele munitie uit de 2e Wereldoorlog.

November 2014. Dagboekfragmenten van een veteraan zijn verwerkt in het fietspad, evenals een verwijzing naar een (kabel)versperring ter hoogte van het hoornwerk. Ontwerp door Parklaan Landschapsarchitecten.

Oktober 2014. Opening van de vernieuwde Grebbesluis tijdens een Platformbijeenkomst van de Gebiedscoöperatie O-gen in samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe.

Juni 2014. Het platform op de Grebbesluis is door het Waterschap Vallei en Veluwe toegankelijk gemaakt voor het publiek. Er is een paneel geplaatst met informatie over de sluis en het hoornwerk bij het uitkijkpunt. Er zijn parkeerplaatsen bij de Grebbesluis aangelegd met fietsoplaadpunt en bankje.

Wat er nog gebeurt

  • Er komt een paneel dat uitleg geeft over de geschiedenis van het hoornwerk
  • Mogelijk worden schietgatluiken in de kazemat aangebracht (wens)
  • Wandelpad van bastion naar N225 over de kanonopril wordt (half)verhard.

Wat niet gebeurt

  • In het restantje van het bastion waar de kazemat op ligt wordt niet gegraven, zodat op een gewenst moment in de toekomst nog archeologisch onderzoek zou kunnen plaatsvinden.
  • Bij de Bastions aan de voet van de Grebbeberg worden de profielen niet aangescherpt. Hier blijft natuur leidend
  • Er komen geen openbare wandelpaden bij de Bastions aan de Grebbe. Dit blijft een rustgebied voor dieren.
  • De enveloppe, wordt binnen deze projectfase niet aangepakt. Wellicht dat deze fase in de toekomst volgt.