Fietsen door Fort DaatselaarFort Daatselaar in Renswoude is in 1799 aangelegd en is het best bewaarde verdedigingswerk van de Grebbelinie uit de Frans-Bataafse periode. In de aarden wal zijn de schietsleuven voor de kanonnen nog steeds te zien en ook de opritten om de kanonnen in stelling te brengen zijn nog herkenbaar. Daarmee is het Fort een mooi voorbeeld van de manier waarop de Grebbelinie verdedigd moest worden.

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog raakte het fort ernstig in verval. Fort Daatselaar is gedurende de periode ‘Grebbelinie boven water’ echter hersteld en beter toegankelijk geworden voor het publiek. Ook de directe omgeving van het fort is in het project meegenomen. Betrokken partijen waren de gemeente Renswoude, provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei & Eem, Stichting Grebbelinie en Gebiedscoöperatie O-gen(destijds onder de naam SVGV)

Fort Daatselaar: gereed

In 2007 is begonnen met het herstel aan het Fort. Het herstel is op 25 januari 2013 bekrachtigd met de Stadskanonniers van Amersfoort. In aanwezigheid van de gedeputeerde van de provincie Utrecht, de burgemeester van Renswoude, de districtshoofd van Staatsbosbeheer en veel publiek werd de start van een nieuwe periode ingeluid met kanonschoten.

Inmiddels stroomt het water van de Lunterse Beek weer door de grachten rond het fort. Daarmee is de oorspronkelijke situatie hersteld. Om dit te realiseren is de stuw in de Slaperdijk vervangen door een overlaatconstructie. Dat betekent dat op een eenvoudige manier kan worden bepaald wanneer en hoeveel water er in de grachten van het fort komt.

Wat er is gebeurd

 • Er is ca. 4,5 hectare nieuwe natuur ten oosten van het fort gecreëerd.
 • Er zijn zo’n vijftig parkeerplaatsen gemaakt.
 • De parkeervoorziening bij de kruising van de Arnhemseweg en de Veenweg, waar veel fiets- en wandelroutes langslopen, heeft er zo’n dertig nieuwe parkeerplaatsen bij. En samen met de eigenaar van Camping de Grebbelinie is besloten tot de aanleg van twintig parkeerplaatsen, deels op de camping en deels op grond van de gemeente Renswoude.
 • de verkeersveiligheid van de Groeperkade is verbeterd.
 • Door de aanleg van veilige op- en afritten en een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers.
 • Er zijn zitbankjes, hekken en picknickplaatsen geplaatst.
 • de Groeperkade en de coupure zijn hersteld.
 • De kade was in de vorige eeuw voor een deel verdwenen van de Ubbeschoterweg tot de wandelbrug over de Nederwoudse beek.
 • Twee nieuwe informatiepanelen zijn geplaatst bij de parkeerplaats en op het fort.
 • Het middenpad is verhoogd nadat bleek dat deze in herfst en winter onder water kwam te staan.
 • Het terreplein van het Werk aan de Daatselaar is aan de westelijke zijde verhoogd, zodat het geschikt wordt voor recreatie.