Haven SpakenburgBunschoten-Spakenburg is het sluitstuk van de Grebbelinie. Ooit kende Bunschoten-Spakenburg een doorlopende waterverbinding van de Zuiderzee tot in het Spui bij Bunschoten-Spakenburg. Deze Zeesluis of Spuisluis was een belangrijk onderdeel van de linie. Door de sluis te sluiten kwam ook het noordelijke deel van de linie, de Bunschoterkom, onder water te staan. In principe kon er ook gebruik gemaakt worden van de getijden in de Zuiderzee. Bij vloed kon de sluis opengezet worden, zodat het gebied ook in korte tijd onder water kwam te staan. Dit is nooit gelukt.

De sluis werd in 1949 afgebroken. Als eindpunt van de Grebbelinie lag het voor de hand om deze sluis te reconstrueren. De werkzaamheden worden mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Utrecht, projectbureau SVGV, Waterschap Vallei & Eem en de gemeente Bunschoten-Spakenburg.

Reconstructie van de Spuisluis: gereed

In november 2008 werd het vernieuwde Museum Spakenburg op feestelijke wijze heropend. In het museum werd het eerste informatiepunt voor de Grebbelinie ingericht. Het was de ouverture voor een serie activiteiten waarmee de rol van Spakenburg in de linie zou worden benadrukt. Zo werd er een tocht georganiseerd, die herinnerde aan de evacuatie van 1940 en in 2010 was er een Grebbelinie-expositie.

Begin 2011 is de haven aan de beurt waar de geschiedenis van de voormalige spuisluis door middel van een reconstructie weer een rol krijgt in het beschermde dorpsgezicht. Het projectgebied wordt in Spakenburg wel aangeduid met Hongdehemel, omdat het verhaal gaat dat men hier vroeger wel met stenen verzwaarde honden in het water gooide. Op 28 september 2011 werd de vernieuwde Oude Haven officieel geopend door de burgemeester van Bunschoten en de Commissaris van de Koningin in Utrecht.

Voor foto’s van de werkzaamheden: klik hier.

Wat is er gebeurd

  • Bij Museum Spakenburg is een informatiepunt over de Grebbelinie ingericht.
  • De haven is een stuk doorgetrokken naar het Spui.
  • De contouren van de Spuisluis aan de Hongdehemel zijn hersteld.
  • Het plein heeft een andere inrichting en uitstraling gekregen, meer passend bij het historische karakter.
  • De Spakenburgse Batterij heeft een kanon laten maken, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de opening van de museumhaven.