De rapporten uit bijgaande literatuurlijst zijn gebruikt bij de samenstelling van deze website. De oranje titels handelen voor een belangrijk deel over de Grebbelinie of behandelen een belangrijk deelonderwerp uit de Grebbelinie.

OrganisatieTitel/subtitel
Adviesbureau Grebbelinie, Bert Rietberg, 2007 Coupure A12-Liniedijk In historisch perspectief
Adviesbureau Grebbelinie, Bert Rietberg, 2008 Bouwlocatie ’t Zicht en de Liniedijk In historisch perspectief
Adviesbureau Grebbelinie, Bert Rietberg, 2008 Liniedijk en MOB complex Amersfoort In historisch perspectief
Adviesbureau Grebbelinie, Bert Rietberg, 2009 Liniedijk Koppelbrug-Scouting Amersfoort In historisch perspectief
Adviesbureau Grebbelinie, Bert Rietberg, 2009 De Groeperkade bij Daatselaar In historisch perspectief
Adviesbureau Grebbelinie, Bert Rietberg, 2010 Het Hoornwerk aan de Grebbe In historisch perspectief
BGSV, Bureau voor stedebouw, 2005Wonen in het Valleipark Natuurlijk!
Bugel Hajema adviseurs, 2011Beeldkwaliteitsplan Grebbelinie. Zien en gezien worden
EcoGroen advies, 2007Ecologisch onderzoek MER Fase 2 dijkverbetering Eemdijken en Zuidelijke Randmeren Inventarisatie van beschermde en bijzondere natuurwaarden
Dienst Landelijk Gebied, 2008Werkatelier Fort aan de Buursteeg en omgeving Verslag en infobundel
DHV, Lisette de Koning/Ilva Noorda, 2008Voet van de Grebbeberg Informatie voor de werksessie
Dolte Concept, z.j. De Kraan van de Grebbelinie Opwaarderen van de omgeving rond de Grebbesluis
Grontmij, 2006Hoofdrapport MER Fase 1 Veiligheid Zuidelijke Randmeren
Ministerie Verkeer en Waterstaat 2001Trajectnota/MER A12 Veenendaal-Ede Deel A, Hoofdnota Deel B.
Ministerie Volksgezondheid. 2007Erfgoed van de Oorlog, Beleidskader voor subsidiëring Eenheid oorlogsgetroffenen en herinnering WO II(OHW) 
Projectbureau SVGV, Michael van Gessel, Patrick Mc Cabe, 2009Landschappelijk Raamwerk voor Fort aan de Buursteeg 
Provincie Gelderland/provincie Utrecht, 2005Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost Van wet naar Werkelijkheid

Provincie Utrecht, 27 mei 2014

Reactienota inpassingsplan Grebbelinielandschap

Provincie Utrecht, Dienst Water en Milieu

De Eem Beheers- en inrichtingsvisie Eem

Provincie Utrecht/provincie Gelderland, 2010

Charette Grebbedijk Geen gewone maar een duurzame doordachte dijk 

Provincie Utrecht/provincie Gelderland, 2010

Omgevingsanalyse Grebbedijk Gebiedsanalyse en actorenanalyse

Provincie Utrecht, Dienst Ruimte en Groen, 2002

Niet van Gisteren. Cultuurhistorische Hoofdstructuur en Beleidsvisie van de provincie Utrecht

Provincie Utrecht, Dienst Ruimte en Groen, 2002

Niet van Gisteren. Hoofdnota Cultuurhistorische Hoofdstructuur en Beleidsvisie van de provincie Utrecht

Provincie Utrecht, Dienst Ruimte en Groen, 2003

De Grebbelinie, cultuurhistorisch groen RER-bericht 48
Provincie Utrecht, 2006De Grebbelinie boven water! Uitvoeringsprogramma
Provincie Utrecht, 2006De Grebbelinie boven water! Hoofdrapport
Provincie Utrecht, 2006De Grebbelinie boven water! Voorbeelduitwerkingen
Provincie Utrecht, 2007Jaarprogramma Grebbelinie 2007 Van wensen naar plannen
Provincie Utrecht, 2007Ontwerphandreiking Grebbelinie
Provincie Utrecht, 2008De Grebbelinie boven water! Routenetwerk Grebbelinie
Provincie Utrecht, 2008De Grebbelinie boven water! Marketingstrategie Grebbelinie + bijlagen
Provincie Utrecht, 2008Inspiratieboek Grebbelinie + bijlagen
Provincie Utrecht, 2015Inpassingsplan Grebbelinie , Grebbelinielandschap in kaart
Stichting Grebbelinie, Bert Rietberg, 2006De Grebbelinie boven water! Tijdlijn in de Gelderse Vallei
Stichting Grebbelinie, Bert Rietberg, 2007Traject Roode Haan-Broekerbrug Panelen en documentatie
Stichting Probos, Martijn Boosten en Patrick Jansen, 2007Historische waarde van de beplanting op de Grebbelinie Quick Scan
TNS Nipo, 2007De Grebbelinie boven water! Political & social Rapport
VHP/Gemeente Amersfoort, 2002Concept programma van eisen en wensen Structuurplan Maatweg
VHP/Gemeente Amersfoort, 2003Voorontwerp Structuurplan Maatweg
VHP/Gemeente Amersfoort, 2003Voorontwerp PPC Structuurplan Maatweg
VHP/Gemeente Amersfoort, 2003Reactienota voorontwerp PPC Structuurplan Maatweg
Witteveen + Bos, Waterschap Vallei & Eem, 2008Veiligheid Zuidelijke Randmeren MER Fase 2 Inventarisatie van de gebruiksfuncties
Witteveen + Bos, Waterschap Vallei & Eem, 2008Veiligheid Zuidelijke Randmeren MER Fase 2 Inventarisatie van landschap en cultuurhistorie
Witteveen + Bos, Waterschap Vallei & Eem, 2008Veiligheid Zuidelijke Randmeren MER Fase 2 Inventarisatierapport Archeologie

Universiteit Utrecht, Jolanda van Ee, 2006

Grebbeleving