Vlinders in de Grebbelinie

De Grebbelinie is een prachtig vlindergebied. Juist de hier en daar toegepaste beheerskeuze ‘ niets doen’ , zorgt voor de verwildering met brandnetels en distels, die zo belangrijk is voor de voorplanting van veel vlindersoorten.

Bont ZandoogjeAtalanta, kleine vos, dagpauwoog en gehakkelde aurelia zetten hun eieren bijvoorbeeld af op brandnetels. Ook op plaatsen waar schapen, koeien of paarden op de liniedijk lopen maken deze insecten een kans. De meeste grazende dieren laten deze planten staan. Onderstaande lijst is een begin van een eenvoudige inventarisatie van vlindersoorten op de diverse verdedigingswerken sinds het voorjaar van 2001. Heeft u tips, aanvullingen of opmerkingen? Ze zijn van harte welkom op info@grebbelinie.nl

Uit inventarisaties tussen 2001 en 2011 bleek dat vooral de atalanta, het bont zandoogje, geaderd witjes, de distelvlinder, het kleine en grote koolwitje veel voorkomen in de linie. Tevens waren veel kleine vuurvlinders en bruine zandoogjes te zien. Na een periode van afwezigheid was in 2007 de gehakkelde aurelia weer terug, terwijl een jaar eerder veel landkaartjes neerstreken op de wallen.

Soorten die wisselend werden waargenomen waren de kleine dikkopjes, de gewone blauwtjes en in 2006 de kleine vos.

De citroenvlinder, dagpauwoog en het koevinkje werden maar sporadisch waargenomen.

Tot de meest vlinderrijke gebieden behoorden de Linie van Juffrouwwijk in Renswoude en de Liniedijk tussen de A12 en de Pothbrug bij Woudenberg. Hieronder zijn de vlinders van de Linie van Juffrouwwijk in een tabel geplaatst. Daaronder ziet u een tabel met andere vlinders die in de Grebbelinie voorkomen.

Vlinders op de Juffrouwwijk

Overige vlindersoorten in de Linie

De argusvlinder werd niet in het noordelijk deel van de linie aangetroffen, terwijl de citroenvlinder helemaal een zeldzame verschijning was. Het vuilboom blauwtje vliegt o.a. rond het Werk aan de Roode Haan. Het koevinkje en de gehakkelde aurelia vlogen de laatste jaren vooral over de liniedijk in het centrale deel tussen Woudenberg en Leusden.

Fotoalbum: Vlinders in de Grebbelinie
KoevinkjeGehakkelde AureliaIcarusblauwtje