Landdieren in de Grebbelinie

De Grebbelinie is een zeer gevarieerd gebied  en dat weerspiegelt zich in de aanwezigheid van dieren. Ondanks alle verscheidenheid zijn er wel een aantal kenmerken van het gebied te noemen, die van het gebied zo’n aantrekkelijke biotoop maken. Reliëf is bijvoorbeeld zo’n kenmerk. Verder is de aanwezigheid van water van belang voor amfibieën en reptielen en de groene kaden bieden beschutting aan zoogdieren, die zich langs deze dijkjes kunnen verplaatsen. Op deze pagina tonen we de meest algemene zoogdieren, reptielen en amfibieën van de Grebbelinie. Elders op deze site vindt u inventarisaties van vlinders en vogels.

Zoogdieren, amfibieën en reptielen

Deze lijst van zoogdieren is verre van volledig, maar laat de meest opvallende bewoners zien. Vleermuizen spelen de laatste jaren een interessante rol in de Grebbelinie, waar het gaat om onderzoek. Toen zoogdiervereniging VZZ de vleermuizen in de Grebbelinie in 2007 beschreef, moest men constateren dat er zeer weinig gegevens beschikbaar waren. Door bunkers en kazematten vleermuisvriendelijk te maken probeert men de vleermuispopulatie nu een handje te helpen.

In Nederland komen 16 soorten amfibieën voor. De 4 die het meest voorkomen, zien we ook in de Grebbelinie. Dankzij de grachten van de fortificaties en de poelen langs de kades kunnen deze dieren zich voortplanten en verspreiden. De kikkers en padden zien we langs de gehele linie, terwijl de watersalamander vooral werd gespot in het gebied ten zuiden van de Grebbeberg en de Spees in de Neder-Betuwe. Bij de groene kikker onderscheiden we nog de grotere meerkikker, de kleine groene kikker en de kruising tussen deze twee, de bastaardkikker. Meer informatie over deze soorten op de website van Ravon.

De meeste van de 7 reptielen in nederland zijn zeldzaam. Langs de Grebbelinie komen er 5 voor; de meeste kans om ze te treffen hebben we rond de Grebbeberg. De roodwangschildpad wordt eigenlijk niet tot het zevental geteld, maar deze dieren zien we hier en daar in grachten en kanalen, omdat mensen ze er hebben achtergelaten die er niet meer voor wilden zorgen. Meer informatie op de website van Ravon. Deze stichting zet zich in voor reptielen, amfibieën en vissen in Nederland.