Actuele informatie

Actuele informatie over de route:

 • 8 juli 2017. De geheel geactualiseerde derde druk is verschenen bij Wbooks. Te bestellen via Wbooks en deze website…
 • 23 maart 2017 Langs het gehele Grebbeliniepad worden nieuwe markeringen aangebracht. Ook zijn twee nieuwe delen in de route opgenomen, namelijk bij Leusden en langs de Eem bij Amersfoort. Het staat de wandelaars natuurlijk vrij om te kiezen voor de oorspronkelijke route langs het Valleikanaal en Hoogland, of de nieuwe route die meer de Grebbelinie aanhoudt. Uiteindelijk komt men weer op de zelfde doorgaande route terecht.
 • 20 januari 2016 Tekstwijziging pagina 107, rechterkolom. Zuringstraat moet zijn: Zuringlaan.
 • 1 september 2015 Vanwege werkzaamheden aan de dijk is er een alternatieve route voor het deel tussen de Bisschopsweg bij Baarn tot en met Eemdijk. Zie voor de alternatieve route dit nieuwsbericht…
 • 20 maart 2014 De tweede druk van de wandelgids is verschenen!
 • 12 februari 2014 Bij de Langesteeg is een nieuw overstapje gemaakt voor de wandelaars, zodat de hek gepasseerd kan worden zonder klauterpartijen. Het oude overstapje was al enige tijd onbruikbaar.
 • 25 januari 2014 De gehele route is opnieuw gemarkeerd door J. Vellinga van de KNBLO-NL. Ook het tracé door de Neder-Betuwe is meegenomen.
 • 19 januari 2014 De provincie Utrecht heeft nieuwe kaarten laten maken voor de wandelgids. Dhr. E. Poppe en mevr. M. Oostveen hebben hier opnieuw veel werk van gemaakt.
 • 20 december 2013 Teksten voor de nieuwe gids liggen met foto’s en kaarten bij de uitgeverij.
 • 25 oktober 2012 een attente wandelaar (H. van den Eshof) stelde een drietal kleine tekstwijzigingen voor, om in de 2e druk van de wandelgids mee tenemen. Recente veranderingen in het landschap maken het wenselijk de wandelaar hier op te attenderen.
 • 24 oktober 2012. Een aantal markeringen op de Grebbeberg op losse paaltjes zijn verdwenen, waardoor de route zonder wandelgids moeilijk te volgen is en ook met wandelgids tot onzekerheid leidt. Er liggen al de nodige intiatieven inzake beheer, die er voor moeten zorgen dat dergelijke probleempjes in de toekomst snel kunnen worden opgelost.
 • 2 augustus 2011: Vanwege aanhoudende werkzaamheden in Randenbroek-Zuid (Amersfoort) wordt een routewijziging doorgevoerd. Deze zal tevens zichtbaar woren in de tweede druk van de wandelgids. Het komt kortweg neer op het passeren van de A28 via de Heiligerbergerweg i.p.v. de nieuwe tunnel onder de snelweg.
 • 12 mei 2011: een drietal kleine tekstwijzigingen werden ons voorgesteld door een wandelaar (E. Terheggen). Waarvoor dank!
 • 21 januari 2011: een wandelaar (F.J. Muijen) maakte ons erop attent dat het Grebbeliniepad ten noorden van de A28 (kaart 9) wordt gehinderd door bouwwerkzaamheden. Wanneer de obstructie structureel blijkt te zijn, zullen we bewegwijzering aanpassen en een definitieve tekstwijziging bekend maken.
 • 14 januari 2011: Grebbeliniepad genomineerd voor wandelpad van het jaar!
 • 29 september 2010: de bewegwijzering is gecontroleerd, er zijn geen routewijzigingen.
 • Wandeling 1 is voor een groot deel niet toegankelijk met een hond. Het gaat om het zuidelijk deel van de Grebbeberg. Er zijn meer trajecten waar honden niet zijn toegestaan, zoals het gedeelte over de liniedijk tussen de Langesteeg en de spoorlijn (route 6, 7 en een deel van wandeling 8). Let bij twijfel op de borden die de beheerder heeft geplaatst.
 • 19 april 2010: de bewegwijzering is geheel aangebracht.
 • Onderweg is er veel te zien, zoals kazematten, loopgraven, sluizen, vistrappen of de palendijk ten westen van Bunschoten. Om te voorkomen dat wandelaars daardoor van de doorgaande route afdwalen zijn er onderweg extra markeringen aangebracht.

Actuele informatie over de themagids:

 • Wanneer veranderingen in het landschap dit noodzakelijk maken, worden tekstwijzigingen van de 3e druk hieronder opgenomen. In de periode van de eerste en tweede druk, hebben diverse wandelaars hierbij geholpen met reacties naar info@grebbelinie.nl Werkzaamheden in het veld worden tegenwoordig veelal uitgevoerd door vrijwilligers in overleg met beheerders.