Statuten

 
Op 6 december 2002 is bij het Notariskantoor Meyer & Steins Bisschop te Naarden, de akte gepasseerd waarin de Stichting Grebbelinie officieel werd opgericht. De doelstelling van de stichting is het behouden van de Grebbelinie als cultuur- en natuurhistorisch monument. 

De stichting tracht haar doelstelling onder meer te verwezenlijken door:

De Stichting heeft inmiddels een belangrijk doel gerealiseerd, namelijk de aanwijzing tot Rijksmonument. Een ander doel werd reeds in 2004 bereikt met de uitgave van een publicatie over de linie en omgeving: "De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids". Daarnaast wil de stichting op termijn komen tot een historisch standaardwerk over de geschiedenis van de linie.

In 2007 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Statuten van de Stichting Grebbelinie.