Grebbeliniewacht

Werkzaamheden 2016

Oktober:

Wat is de Grebbeliniewacht?

De Grebbeliniewacht is een groep vrijwilligers die samen een beheerseenheid vormt in de linie. Na een lange aanloop vanaf maart 2013 is de groep nu echt van start gegaan in 2016. Van tijd tot tijd worden op verschillende plekken onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in overleg met Staatsbosbeheer. Ecologie, cultuurhistorie en recreatie spelen een rol bij de invulling van de werkzaamheden. De groep bestaat uit een min of meer vaste kern met een Grebbeliniewachter, aangevuld door vrijwilligers die ook wel eens een zaterdag willen helpen.

Grebbeliniewachter

De Grebbeliniewachter, een vrijwilliger van de Stichting Grebbelinie, maakt in overleg met Staatsbosbeheer een 'werkplan' per werkdag, waarin wensen van wandelaars waar mogelijk worden meegenomen. Staatsbosbeheer blijft als beheerder eindverantwoordelijk.

Stand van zaken

Renswoude

Er zijn in 2016 afspraken gemaakt met de gemeente Renswoude, Staatsbosbeheer en de Stichting Grebbelinie. Deze hebben geleid tot een overeenkomst waarbij de gemeente en Staatsbosbeheer middelen hebben vrijgemaakt voor de vrijwilligers. Zo heeft Staatsbosbeheer een kar met gereedschap beschikbaar gesteld.

Overige werkzaamheden

Een aantal problemen met overstapjes zijn in Leusden en Woudenberg structureel opgelost door het coupureproject, waardoor het minder vaak nodig is om prikkeldraad middels de houten plankjes te passeren. De Grebbeliniewacht heeft nog niet de capaciteit of vergunningen om in deze plaatsen structureel onderhoudswerk te verrichten. Wel wordt er al gewerkt met vergunning op de liniedijk vanaf de Broekerbrug naar het zuiden. Hier zal een kazemat zichtbaar gemaakt worden door de plaggen te verwijderen, die het beton aan het zicht onttrekt. 

Inventarisatie en aanmelden

Via deze website worden wensen, vragen en klachten geinventariseerd m.b.t. de liniedijk. Deze kunnen worden gemeld via info@grebbelinie.nl Opmerkingen vanuit de gehele linie hebben onze belangstelling, maar de werkzaamheden van de Grebbeliniewacht beperken zich vanwege middelen, werkafspraken en vergunningen tot de linie in en om Renswoude. Wanneer u zelf vrijwilliger wil worden bij de Grebbeliniewacht of op een andere manier wilt bijdragen kunt u dat aangeven op dit formulier. Mogelijk kan de Grebbeliniewacht dan in de nabije toekomst uitbreiden. Wilt u met uw bedrijf de Grebbeliniewacht sponsoren? U kunt ook dan contact opnemen via info@grebbelinie.nl Want alleen samen kunnen we deze lange, maar kwetsbare structuur mooi houden voor bewoners en bezoekers.