Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Vogels in de Grebbelinie

De Grebbelinie is is een prachtige omgeving voor vogels. In het open en vlakke landschap rond de Eem en in de Gelderse Vallei betekenen vooral de dwarskades een interessant broedgebied. Tal van zangvogeltjes verbergen zich in het struikgewas. Het water langs de liniedijk trekt de belangstelling van vissers onder de vogels, zoals de blauwe reiger en de ijsvogel. De laatste maakt het nest vaak in de dijk. Verder strijken talloze andere watervogels neer in de grachten van de forten en voorposten. De linie biedt de wandelaar steeds een beschutte plek om vogels te kunnen observeren.

Vogels langs de Liniedijk

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 04 september 2011 21:29

 Aalscholver

Blauwe Reiger

boerenzwaluw

boomkruiper

buizerd

aalscholver bl reiger boerenzwaluw boomkruiper buizerd

Houtduif3

wilde eend

Kuifeend

witoogeend

Ekster

houtduif wilde eend kuifeend witoogeend ekster

fazant

nijlgans

canadese gans

Grauwe Gans

grutto

fazant nijlgans can. gans gr gans grutto

heggemus

huismus

fitis

fuut

jonge kokmeeuw

heggemus huismus fitis fuut   kokmeeuw

 koperwiek

meerkoet

koolmees 

pimpelmees 

 merel

koperwiek  meerkoet koolmees pimpelmees   merel

ooievaar

roek

roodborstje

 scholekster

Grote Bonte specht

ooievaar  roek roodborstje scholekster gb specht 

spreeuw

staartmees

Turkse Tortel 

vink 

vlaamse gaai

spreeuw staartmees  turkse tortel  vink  vl. gaai

waterhoentje

winterkoninkje

ijsvogel

Knobbelzwaan

zwarte kraai

waterhoen  w. koninkje ijsvogel   knob. zwaan  zwarte kraai

Veel voorkomende soorten langs de liniedijk die nog ontbreken aan bovenstaand overzicht zijn: boomklever, brandgans, wintertaling, tafeleend, brilduiker, torenvalk, kievit, oeverzwaluw en witte kwikstaart.

Niet alle vogels komen langs de gehele liniedijk evenveel voor. De hierboven getoonde ooievaar is een regelmatige gast van de linie in het zuiden, terwijl de roek veel voorkomt in het centrale deel. De scholekster werd de laatste jaren veel gezien langs de Grift of Grebbe. Boomkruipers zien we vooral op de keerkades zoals de Groeperkade en de Roffelaarskade. De witoogeend zwemt rond het Werk aan de Daatselaar.

Fotoalbum: Vogels in de Grebbelinie
Staartmees bij Fort DaatselaarKoperwiek op de GroeperkadeGrauwe ganzen in het Binnenveld met kuiken
Klik hier om alle foto's uit het album te bekijken