Er zijn geen evenementen gevonden

Vogel Top 20

Wie door de linie wandelt ontmoet vele vogels. Toch is de variatie aan vogels niet overal gelijk. De aanwezigheid van boomgroepen, beschutting of water heeft invloed op de verscheidenheid die men aantreft. In de linie wordt momenteel veel aandacht besteed aan de natuurwaarden, o.a. door het waterschap Vallei & Eem. Naar verwachting zal de ecologische waarde van de linie daardoor nog gaan toenemen. In onderstaand overzicht worden de meest algemene vogels van de Grebbelinie getoond. Het overzicht wordt regelmatig getoetst en bijgewerkt.

Vogelsoorten

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 04 september 2011 18:41

Vanaf het jaar 2000 worden de vogelsoorten geinventariseerd per liniedeel, waarbij opvalt hoe verschillend de populaties per werk soms zijn. De grootste verscheidenheid in soorten was te vinden op werken waar het linielandschap een afwisselend karakter had. Boomgroepen, struiken, stukjes open gebied, hoogteverschillen en zacht stromend water; het beeld van de liniedijk van de Roode Haan bij Veenendaal tot Leusden. 

  Vogelsoort     Vogelsoort   
1 Merel

merel 

11 Boerenzwaluw

 Boerenzwaluw

2 Houtduif

Houtduif3

12 Ekster

 Ekster

3 Wilde Eend

Wilde Eend

 13  Pimpelmees

Pimpelmees

4 Zwarte kraai

Zwarte Kraai 

 14 Huismus

huismus

5 Koolmees

Koolmees

15  Winterkoninkje

Winterkoninkje

6 Meerkoet

Meerkoet

 16  Vlaamse Gaai

Vlaamse Gaai

7 Blauwe Reiger

Blauwe Reiger 

 17 Vink

 Vink

8 Buizerd

Buizerd

 18  Aalscholver

Aalscholver

9 Waterhoen

Waterhoen

 19  Spreeuw

Spreeuw

10 Knobbelzwaan

Knobbelzwaan

 20 Kokmeeuw

kokmeeuw