Statuten

 
Op 6 december 2002 is bij het Notariskantoor Meyer & Steins Bisschop te Naarden, de akte gepasseerd waarin de Stichting Grebbelinie officieel werd opgericht. De doelstelling van de stichting is het behouden van de Grebbelinie als cultuur- en natuurhistorisch monument. 

De stichting tracht haar doelstelling onder meer te verwezenlijken door:

  •  het doen van onderzoek naar de geschiedenis van de linie vanaf het ontstaan;
  •  het bevorderen van een grotere bekendheid van de linie;
  •  het organiseren van excursies en rondleidingen;
  •  zich waar nodig in te zetten voor het verkrijgen van een adequate status van individuele elementen van de linie;
  •  door het (laten) restaureren c.q. weer onder profiel (laten) brengen van de verdedigingswerken;
  •  door het vestingbouwkundige landschap te beschermen, te herstellen;
  •  samenwerking met de terreineigenaren en objecteigenaren.

De Stichting heeft inmiddels een belangrijk doel gerealiseerd, namelijk de aanwijzing tot Rijksmonument. Een ander doel werd reeds in 2004 bereikt met de uitgave van een publicatie over de linie en omgeving: "De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids". Daarnaast wil de stichting op termijn komen tot een historisch standaardwerk over de geschiedenis van de linie.

In 2007 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Statuten van de Stichting Grebbelinie.

  • Uit de eerste akte is de doelstelling verwijderd waarin stond dat de stichting objecten in beheer wilde nemen. Dat doel wordt niet (meer) nagestreefd.
  • Uit de eerste akte is verwijderd dat bestuursleden mede zouden worden benoemd door Stichting De Greb en de Stichting Militair Erfgoed. Sindsdien zijn de bestuursleden niet meer noodzakelijkerwijs gebonden aan andere stichtingen.
  • De locatie van de vergaderingen is verruimd van 'Amersfoort en Gelderland' naar de 'provincies Utrecht en Gelderland'.