Projecten

In 2006 tekenden alle aangrenzende gemeenten van de Grebbelinie een gebiedsafspraak, waarin men instemde met de ontwikkeling Grebbelinie Boven Water! Ook de provincies Utrecht en Gelderland, het Waterschap en Staatsbosbeheer zetten hun handtekening. Tussen 2006 en 2016 zijn vele plannen ontwikkeld en uitgevoerd. Na deze periode was het project formeel ten einde en werd het stokje overgedaan aan het gebied, dat van de Grebbelinie een blijvende plek van herinnering wil maken. Het Grebbelinie bezoekerscentrum speelt inmiddels een belangrijke rol om wensen te verzamelen, kennis te delen en initiatieven te ontwikkelen. 

Onderliggende pagina's geven een beeld van projecten die in opdracht van genoemde gebiedspartijen zijn ontwikkeld in de periode 2006-2017. Aanvankelijk lag het initiatief vooral bij de provincie Utrecht, maar gaandeweg zijn meer en meer plannen ontwikkeld in de gemeenten langs de linie en ook in Gelderland.

In 2009-2010 werden in het kader van oral history enkele tientallen getuigen geinterviewd, die de mobilisatie, inundatie en evacuatie hadden meegemaakt. Jan Blokker maakte er een prachtig boek van: Oorlog in je Achtertuin. Bijgaand filmpje geeft een beeld van de verhalen.