Verwijzingen naar Levende Geschiedenis

De Grebbelinie is voor een belangrijk gedeelte bewaard gebleven en gerestaureerd. Toch is het voor bezoekers niet altijd eenvoudig om de contouren van de linie te herkennen. Werkgroepen levende geschiedenis spelen hierbij een belangrijke rol. Tijdens bijzondere dagen in de Grebbelinie zetten ze hun tenten op bij het terreplein en nemen plaats op de banketten.

Hieronder zullen werkgroepen verschijnen die vallen in de Grebbelinieperiode: 1745-1945. Minus de Eerste Wereldoorlog, die bijna ongemerkt aan de Grebbelinie voorbijging en plus het tweede deel van de Tachtigjarige Oorlog (1590-1648) toen de Grebbelinie in weliswaar andere vorm voor het eerst een rol in de geschiedenis speelde.

 


 

 

 

Nederland Paraat in de Grebbelinie bij Hoeve de Beek