Er zijn geen evenementen gevonden
 • Aannemer tekent contract voor de Grebbelinie
  maandag 21 oktober 1799
  Lees verder >>

Kroniek

De Stichting Grebbelinie streeft sinds de oprichting in 2002 naar een aantal doelstellingen, die in de statuten zijn beschreven. Elk jaar slaagt de stichting erin om een aantal van deze doelen te bereiken, maar er moeten ook jaarlijks keuzes worden gemaakt en regelmatig wordt men voor nieuwe uitdagingen geplaatst. Op deze pagina worden per jaar de hoogte- en dieptepunten geschetst vanaf de eerste plannen voor de oprichting in 2001 tot de huidige ideeën voor de toekomst.

2020

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 08 januari 2021 09:27

 • Het bestuur van de Stichting Grebbelinie vergadert slechts viermaal in 2020, vanwege de coronapandemie. Bij die gelegenheden treffen de zelfde vijf bestuursleden elkaar als in het voorgaande jaar. Bert Rietberg (voorzitter), Leo van Midden (secretaris), Ted Smeding (penningmeester), Rob Meeuwisz (algemeen bestuurslid) en Gerard Muller (algemeen bestuurslid). De vergaderlocaties betreffen eenmaal de 'Duitse Hoek' in het Fort aan de Buursteeg (foto), tweemaal het Grebbelinie Bezoekerscentrum te Renswoude en één keer wordt er via Teams vergaderd.
 • De stichting wordt opnieuw door circa 150 donateurs gesteund. Het minimumbedrag blijft onveranderd € 17,50, maar vele donateurs maken een hoger bedrag over.
 • Driemaal wordt Grebbelinie in Beeld gemaakt, eindredactie werd voor het 10e jaar op rij door Ted Smeding gedaan. Het laatste nummer zal vanwege veel drukte rond distributie en drukkerij iets later verschijnen. De nummers zijn dikker dan voorheen en worden opnieuw fraai vormgegeven door Henriëtte van der Louw-Wateler. Er verschijnen bijdragen van Kjeld Douma, Ted Smeding, Jan de Vries, Gerard Muller, Bert Rietberg, Rob Meeuwisz, Leo van Midden, Cor Keuning en Herman van Zanten (Stichting Grebbelinie in het Vizier).
 • In februari leiden gidsen van de Stichting Grebbelinie (Rob Meeuwisz, Gerard Muller, Leo van Midden) genodigden rond bij de formele oplevering van het zuidelijke deel van het Fort aan de Buursteeg. Zowel omwonenden als de initiatiefnemers van de provincie Utrecht zijn aanwezig.
 • Cor Keuning draagt middels fotografie (300 albums) bij aan de bekendheid van de Grebbelinie. Ook Ted Smeding en Geo van Geffen maken mooie fotoseries in 2020. 
 • Uit Amersfoort kan Kjeld Douma melden dat er in twee fases aan de 3SK-kazemat is gewerkt. Eerst wordt het paneel met tekst en QR-code afgerond, aan het einde van het jaar worden replica-schietgatluiken en een toegangsdeur bevestigd. Kjeld speelt een verbindende, adviserende en informerende rol in dit project. 
 • In 2020 werden 12.000 nieuwe folders bijgedrukt in de folderserie waarmee de stichting al enige jaren informatie biedt over 15 markante delen van de linie. Er bestaat veel vraag naar de gratis brochures, die o.a. via het Grebbelinie Bezoekerscentrum worden verspreid. Dit jaar sloot een twaalfde ondernemer aan als sponsor: de Koninklijke Ginkel Groep maakte de herdruk van de Schalm-folder mogelijk.   
 • Vanuit de stichting wordt meegedacht in de werkgroep rond de Bruinerburgersluis waar gemeenten (Woudenberg en Leusden), Staatsbosbeheer en Waterschap Vallei en Veluwe het initiatief hebben. Het metselwerk heeft al jaren zwaar te leiden vanwege de wortelstelsels van nabijgelegen bomen. Cor Keuning sloot dit jaar aan bij vergaderingen. 
 • De Stichting Grebbelinie werkte evenals de Historische Kring Leusden aan onderzoek naar versperringselementen die na de oorlog terechtkwamen aan de Emelaarseweg. Na diverse verplaatsingen en inspanningen vanuit de gemeente Leusden worden de versperringen veilig gesteld.
 • Cor Keuning levert opnieuw honderden uren aan inzet als Grebbeliniewacht in goede samenwerking met Staatsbosbeheer. Hij werkt aan de liniedijk ten noorden van de A12 tot en met Leusden m.u.v. het deel dat de Stichting Grebbelinie in het Vizier voor haar rekening neemt. Omgewaaide bomen op het pad worden verwijderd of gemeld, kazematten zichtbaar gehouden/gemaakt, evenals vele andere klussen. Na jaren intensief veldwerk in de Grebbelinie verhuist Grebbeliniewacht Cor Keuning aan het einde van 2020 naar Friesland. In het nieuwe jaar zal worden gezocht naar een opvolger en desgewenst een team met veldwerkers.
 • De stichting werkt samen met de gemeente Leusden m.b.t. het vervangen / opnieuw plaatsen van QR-plaatjes, waardoor meer informatie kan worden geboden aan bezoekers die de route volgen langs Leusden en Woudenberg. Ted Smeding en Cor Keuning dragen hier o.a. aan bij.  
 • Na jaren van voorbereiding wordt de aspergeversperring aan de Schalmdijk deels gereconstrueerd en voorzien van een informatiepaneel. Leo van Midden werpt zich op als projectleider. De technische uitvoering is in handen van Rob Meeuwisz en Gerard Muller, die veel voorbereidend werk verrichten, dat afwisselend aan de Schalm en een werkplaats wordt gedaan. Bert Rietberg schijft de teksten van het paneel, dat door Marcel Kuster en Sander van de Berg aanzienlijk wordt verfraaid met resp. een infographic en 3D-tekeningen. Het werk wordt voorts mede mogelijk gemaakt door de gemeente Renswoude die niet alleen het paneel van de firma Nijborg laten plaatsen, maar tevens een subsidie honoreren. Een andere subsidie (Kleine initiatieven Grebbelinie) wordt hiervoor ontvangen van de provincie Utrecht, via de gebiedscoöperatie O-gen. De gemeente Nijmegen geeft toestemming om originele putdeksels, die waren aangetroffen in de Waalbrug, een letterlijk en figuurlijk passende plaats te bieden in Renswoude. Dhr. Prinsen levert gratis twee spoorrails en de firma Heuvelman draagt belangrijk bij met vier palen, waarvan er drie in de versperring zullen worden gestoken en één op de palenbergplaats wordt gelegd. De firma Roodenburg verricht de uiteindelijke plaatsing van de zware H-profielen. Bij het plaatsen wordt gebruik gemaakt van origineel gereedschap dat door het Geniemuseum in bruikleen wordt gegeven. Vanwege corona gaan publieksactiviteiten niet door. Wel zijn journalisten van Defensie aanwezig.
 • Vertegenwoordigers van de Stichting Grebbelinie verschijnen meermalen voor de camera's: vanuit diverse rollen worden cameraploegen van o.a. RTV Utrecht (Bert Rietberg) en Omroep Gelderland (Leo van Midden) rondgeleid over het Fort aan de Buursteeg. 
 • Er worden (door Leo van Midden) vele hindernissen genomen om archeologie in de Batterij aan de Schalmdijk mogelijk te maken. Daar liggen op twee plaatsen de restanten van onderkomens voor pantserafweergeschut uit 1940. De laatste hindernis (covid) blijkt er net 1 te veel. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2021 uitgevoerd.
 • De(ze) website verhuist eind 2020 vanwege de sluiting van de gebiedscoöperatie O-gen naar de Stichting Grebbelinie. De website zal in 2021 in een nieuw en veilig jasje worden gestoken.
 • Ted Smeding houdt als penningmeester de uitgaven bij alle projecten in het oog. Ondanks flinke uitgaven aan het donateursblad en de versperring in Renswoude blijft de stichting financieel gezond.
 • In augustus wordt de toegang van het onderkomen voor pantserafweergeschut verbeterd. Met hulp van firma Roodenburg, diverse medewerkers van de Stichting Grebbelinie en Herman van Zanten van Grebbelinie in het Vizier weet men de opening zoveel te verbreden dat in de toekomst demonstraties met PAG kunnen worden gedaan.
 • De samenwerking tussen de Stichting Grebbelinie en het Bezoekerscentrum wordt nog niet formeel bekrachtigd. De voorstellen en afspraken blijven liggen voor 2021. Wel bemiddelt de Stichting Grebbelinie bij steun voor het bezoekerscentrum m.b.t. de versterking van de loopgraaf in de redoute. Dit werk wordt uitgevoerd door Genisten van de Koninklijke Landmacht. 
 • De afsluitende veldwerkdag komt vanwege covid-19 helaas te vervallen.

2019

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 31 december 2019 19:45

 • Het bestuur bestaat in 2019 onveranderd uit 5 personen: Bert Rietberg (voorzitter), Leo van Midden (secretaris), Ted Smeding (penningmeester), Gerard Muller (algemeen bestuurslid) en Rob Meeuwisz (algemeen bestuurslid).
 • Vijfmaal vergadert het bestuur; driemaal in het Grebbelinie bezoekerscentrum, eenmaal in de Duitse 703-bunker in het Fort aan de Buursteeg en eenmaal in de Isabellakazerne te Vught. Daarbij wordt tevens het Genie-museum en een koude oorlog-bunker bezocht (zie foto).
 • Het aantal donateurs blijft stabiel rond de 150, die bij diverse activiteiten enthousiast komen opdagen, mailen en meedoen.
 • In januari zorgde de Genie van de Landmacht voor de afwerking van het betonnen dak op het PAG-onderkomen op het Fort aan de Buursteeg. Ook werd een stukje loopgraaf bij de ingang gebouwd onder koude omstandigheden. Leo van Midden is bij dit project en diverse andere activiteiten tussenpersoon, regelaar, planner en organisator.
 • Grebbeliniewachter Cor Keuning maakte 14 kazematten in de Grebbelinie zichtbaar op de liniedijk in de gemeenten Leusden, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug en Renswoude.
 • Vier grenspalen werden door Cor Keuning teruggeplaatst op hun originele positie in de linie, namelijk bij de Roffelaarskade, de Groeperkade en de Roode Haan. Bij de Engelaar was dit in samenwerking met Staatsbosbeheer. Dit gold ook voor het terugplaatsen van een aspaal op de Asschatterkeerkade.
 • De Stichting Grebbelinie werkt samen met de SRVV bij de Grebbelinie wandeltocht door routes te leveren/controleren. Bovendien worden een aantal routes gemarkeerd voor de wandelaars(10 km, 15 km en de helft van de 40 km). 700 deelnemers lopen door de linie vanuit Rhenen en Renswoude.
 • Cor Keuning vertegenwoordigt de Stichting Grebbelinie bij het proces naar vier Cultuurhistorische Waardekaarten:Renswoude, Woudenberg, Rhenen en Utrechtse Heuvelrug.
 • Geo van Geffen leverde weer diverse fotoreportages van vestingwerken in en om de linie.
 • Grebbelinie in Beeld kwam zoals gebruikelijk driemaal uit onder hoofdredacteur Ted Smeding en vormgeving door (opnieuw) Henriëtte van der Louw-Wateler. Het leverde tal van artikelen en colums op van Jan de Vries, Cor Keuning, Kjeld douma, Bert Rietberg, Ted Smeding, Gerard Muller, Leo van Midden en Rob Meeuwisz. Ook werden diverse interessante artikelen aangeleverd door derden.  
 • De fundering van de palenbergplaats en de aspergeversperring op de Schalmdijk werden zichtbaar gemaakt. Plannen om het project nog een stap verder te krijgen bleven voor later liggen.
 • Bert Rietberg neemt namens de Stichting Grebbelinie deel aan bijeenkomsten van het Waterschap Vallei en Veluwe. Onderwerp is het beoogde herstel van het Hoornwerk aan de Grebbe in relatie met de dijkverzwaring van de Grebbedijk.
 • Er komen 6 herdrukken uit van liniebrochures. Deze worden alle gefinanceerd door medewerking van ondernemers. 
 • Onderzoek naar het geheimzinnige betonelement in het Hoornwerk aan de Spees levert succes op: het blijkt een uniek onderkomen voor een geweer- of mitrailleurgroep. Het onderkomen is nooit gereed gekomen, het was in mei 1940 nog in aanbouw.
 • De geheel vernieuwde derde druk van de Cultuurhistorische Gids Grebbelinie kwam in juli uit. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de burgemeester van Renswoude. Vele donateurs van de stichting bezochten de boekpresentatie en aansluitende rondleiding, die zich afspeelden in 'De Dennen', de Groeperkade en het Werk aan de Engelaar.  
 • De wegversperring bij het Fort aan de Buursteeg werd onderzocht en zichtbaar gemaakt. Helaas ging de zichtbaarheid na werkzaamheden aan de Klompersteeg weer verloren.
 • In september deed Ted Smeding voor het eerst twee rondleidingen in Amersfoort bij het Werk aan de Glashut, die net als vorig jaar uitstekend bezocht werden.
 • Leo van Midden leverde een interessant hoofdstuk voor de nieuwe Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland, deel Gelderland. In het hoofdstuk werd de (Duitse) Pantherstellung beschreven.
 • De Stichting Grebbelinie hielp de provincie Utrecht bij het project in Fort aan de Buursteeg -Zuid. Er werd informatie verstrekt m.b.t. de kochbunkers, die in een museale opstelling werden geplaatst op verzoek van 'Mooi Sticht'. Ook werd door Gerard Muller de maskeringstekening op de Duitse 703 voorgetekend, samen met Rob Meeuwisz. 
 • In de laatste week van 2019 werden een tweetal kazematten zichtbaar gemaakt: de G.38 aan de Noordelijke Meentsteeg en de G.57 aan de Nieuweweg-Noord. Het jaar en de veldwerkdag werden afgesloten met erwtensoep met roggebrood van Rob Meeuwisz in de open ruimte van de koepel. 

2018

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 12 juli 2019 16:47

 • Vijfmaal vergadert het bestuur van de Stichting Grebbelinie in 2018. Plaats van handeling is steeds het Grebbelinie bezoekerscentrum. Het bestuur bestaat dit jaar uit 6 personen: Bert Rietberg (voorzitter), Cor Keuning (interim-secretaris), Ted Smeding (penningmeester), Rob Meeuwisz (bestuurslid), Gerard Muller (bestuurslid), Leo van Midden (bestuurslid)
 • In 2018 komen opnieuw drie nummers uit van het donateursblad Grebbelinie in Beeld. Ted Smeding verzorgt de eindredactie van het blad dat deze jaargang in een nieuw jasje gestoken wordt. De vormgeving wordt voortaan gedaan door Henriëtte van der Louw/Kickur. Aan het blad wordt o.a. meegewerkt door Cor Keuning, Bert Rietberg, Jan de Vries en diverse gastschrijvers waaronder collega's van de Stichting Grebbelinie in het vizier en donateurs van de Stichting Grebbelinie.
 • De Stichting Grebbelinie participeert in de persoon van Cor Keuning in de klankbordgroep rond de cultuurhistorische waardenkaarten.
 • De aspergeversperring in de Klompersteeg wordt onderzocht, aangezien er werkzaamheden verwacht worden langs dit tracé. Gerard Muller bereid een groot artikel voor, brengt verslag uit en wordt tijdens de inspecties door enkele medewerkers bijgestaan. 
 • Het aantal donateurs blijft stabiel op ongeveer 150. Om de gestegen kosten te drukken wordt het minimum-donateursbedrag voor het eerst in 17 jaar iets verhoogd naar € 17,50 Ongeveer de helft van de donateurs maakt zelfs een hoger bedrag over.
 • Door graszoden en mos te verwijderen weet onze Grebbeliniewacht de contouren van diverse kazematten weer herkenbaar te maken.
 • In juli ondersteunen medewerkers van de stichting de Grebbeliniewandeltocht. Er lopen tussen de 500 en 600 wandelaars mee. Rob is o.a. als re-enactor aanwezig, verder wordt de verkeersstroom op het Fort aan de Buursteeg in goede banen geleid, wordt de route uitgezet en een kraam bemand.
 • Diverse grenspalen worden weer op de juiste plaats rechtop gezet door Cor Keuning en Harald vliem van SBB, waaronder exemplaren bij Lambalgen en het Werk aan de Engelaar.
 • Als in augustus het treinverkeer wordt stilgezet vanwege de spoortunnels is er gelegenheid om de aspergeversperringen bij het spoor op foto en film te zetten. 
 • Het aantal brochures van verdedigingswerken in de Grebbelinie groeit naar 15. Dit jaar komen de folders uit over het Werk aan de Roode Haan, de Linie van Juffrouwwijk en het Werk bij krachtwijk. Ook verschijnt de 5e druk van de brochure over het Fort aan de Buursteeg. De folders worden vervaardigd door Bert Rietberg met materiaal van de Stichting Grebbelinie.
 • Traditiegetrouw geeft Ted Smeding een rondleiding over en naar het Werk aan de Glashut in Amersfoort. De belangstelling is overweldigend met circa 75 aanmeldingen tijdens de open monumentendag.
 • De donateursdag voert in september 2018 over de Eem naar Spakenburg en terug naar Amersfoort. Een belangrijk deel wordt georganiseerd door Cor Keuning, tevens is er een rondleiding in Spakenburg, waarbij het museum en de Oostdijk worden aangedaan. Deze stralende dag levert een volle fietsboot op, mooie foto's en veel enthousiaste reacties.
 • Cor Keuning doet diverse betonanalyses om de staat van het beton in kaart te brengen. Hij deelt zijn bevindingen met Staatsbosbeheer en schrijft er een artikel over voor Grebbelinie in beeld.
 • De Stichting Grebbelinie bezoekt samen met vrijwilligers van het Grebbelinie bezoekerscentrum het Educatief Centrum in Woudenberg. Tevens wordt door deze zelfde groepen Fort Honswijk bezocht. Hier wordt door Gerard Muller een rondleiding verzorgd.
 • Een restant van een kiepkarretje wordt in oktober door Cor Keuning gevonden bij de liniedijk ter hoogte van Asschat en na overleg met de gemeente Leusden overgedragen aan het Grebbelinie bezoekerscentrum.
 • Na een onderzoek naar de staat van de Bruinenburgersluis wordt door Cor Keuning rapport opgemaakt en een restauratieverzoek gedaan bij de RCE. Dit zou een vervolg krijgen in 2019.
 • De Genie van de Koninklijke Landmacht voert eind 2018 tal van werkzaamheden uit op het Fort aan de Buursteeg. Leo van Midden speelt hier een bemiddelende rol. De militairen construeren o.a. loopgraven en een dak op de PAG-kazemat.

2017

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op maandag 22 januari 2018 18:50

 • Het bestuur van de Stichting Grebbelinie bestond in 2017 uit respectievelijk 5 en 6 bestuuursleden. Samenstelling: Bert Rietberg (voorzitter), Ted Smeding (penningmeester), Leo van Midden, Gerard Muller, Rob Meeuwisz (algemeen bestuursleden) Hans van de Veen nam afscheid als bestuurslid/secretaris van de stichting en legt zich weer helemaal toe op zijn voorzitterschap van de Amersfoortse kanonniers. Cor Keuning uit Amersfoort maakte het zestal in 2017 weer compleet.
 • De Stichting kwam vijfmaal bij elkaar. De eerste vergadering in het nieuwe Grebbelinie bezoekerscentrum was op 10 juli 2017(zie foto boven).
 • Rob Meeuwisz, Leo van Midden en Gerard Muller werkten in 2017 aan de reconstructie van een pag-kazemat in het Fort aan de Buursteeg. Het bezoekerscentrum faciliteerde een deel van de werkzaamheden, waaronder een graafmachine met machinist.
 • Grebbelinie in Beeld kwam opnieuw driemaal uit, met een oplage van 500 per nummer en een omvang van 24 pagina's. De eindredactie werd gedaan door Ted Smeding.
 • In 2017 komt de vierde druk uit van de folder over het Fort aan de Buursteeg en de tweede druk over Fort Daatselaar.
 • De Engelse vertalingen van de liniefolders zijn eind 2017 gereed. De Duitse vertalingen waren al eerder opgeleverd.
 • De Stichting Grebbelinie en het bezoekerscentrum werkten samen aan de verplaatsing van het restant van kazemat S57a, die nu weer op de wal staat met één van de schietgaten gericht op de spoorweg zoals in 1940.
 • De herziene en geactualiseerde derde druk van de wandelgids Grebbeliniepad kwam uit in juli 2017. De gids werd geschreven door Bert Rietberg. Subsidie werd verkregen van de gemeente Amersfoort en de gemeente Leusden. De Stichting Grebbelinie is co-uitgever.
 • Een pilot wordt gestart om gegevens over de Grebbelinie op te nemen op een digitale kaart. Hiermee helpen we o.a. de gemeente Veenendaal die werken aan een Cultuurhistorische Waardenkaart. Gerard Muller bezoekt de bijeenkomst in Veenendaal.
 • Cor Keuning doet veldwerk langs de linie van Krachtwijk t/m de Utrechtse Heuvelrug. Hierbij worden tevens de kazematten geanalyseerd m.b.t. de toestand van het beton. Bovendien worden diverse kazematten langs de Broekersloot deels zichtbaar gemaakt.
 • De Grebbeliniewacht voerde diverse werkzaamheden uit, zowel op de dijkjes in Renswoude en de Utrechtse Heuvelrug als op en rond het Fort aan de Buursteeg. Het werk wordt in overleg met de gemeente Renswoude en Staatsbosbeheer uitgevoerd.
 • Tijdens de publieksopening van het bezoekerscentrum op 8 juli 2017 doet Gerard Muller een rondleiding en bemant de Stichting Grebbelinie een tweetal kramen.
 • Gerard Muller maakt in 2017 de vechtwagenversperring in de Klompersteeg deels zichtbaar. Kjeld Douma, Leo van Midden en Bert Rietberg kunnen in Amersfoort een versperring over de gehele breedte van de mos- en graslaag ontdoen.
 • Mede namens de Stichting Grebbelinie krijgt professor Pieter van Vollenhoven een rondleiding door het nieuwe bezoekerscentrum.
 • Rob Meeuwisz maakt en levert diverse objecten voor de vitrines van het centrum. Ook Gerard Muller en Bert Rietberg leveren materiaal voor het centrum, waarvoor gebruiksovereenkomsten worden getekend.
 • Gerard Muller strijdt in 2017 voor grenspaal O2 bij het Fort aan de Buursteeg. Nadat de grenspaal met Rob en een kraantje netjes op zijn plaats is gehesen, wordt de stenen paal tot driemaal toe onder de aarde bedolven en weggeschoven. Op moment van schrijven is het bescheiden deel van het monument weer zichtbaar en ondanks alles relatief gaaf. 
 • De Stichting Grebbelinie werkt nauw samen met de gemeente Amersfoort bij het behouden en verplaatsen van kazemat B5, die in een woonwijk wordt aangetroffen. Kjeld Douma speelt een belangrijke en verbindende rol tussen stichting en gemeente. Mede daardoor werd de verplaatsing een succes dat door de landelijke media wordt gemeld via radio, TV en kranten.
 • In de Grebbeliniemaand mei draagt de Stichting Grebbelinie opnieuw bij aan de Grebbeliniewandeltocht. Vanwege de extreme hitte nemen minder wandelaars deel dan voorgaande jaren.
 • Leo van Midden is mede-organisator van de donateursdag in 2017, waarbij de collega's van de Stichting Grebbelinie in het vizier en met name Martin Wigtman een belangrijke bijdrage aan leveren. Rob Meeuwisz verzorgt de soep in de loopgraaf.
 • Tijdens de platformbijeenkomst doet de Stichting Grebbelinie een rondleiding over de liniedijk in Leusden langs de verschillende kuntswerken. Rob Meeuwisz treedt op als re-enactmentmilitair.
 • In 2017 werd een bastion van het Hoornwerk aan de Grebbe gereconstrueerd. De Juffersluis werd gerestaureerd. 

2016

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 30 juli 2017 18:30

 

Velddag langs de linie bij Renswoude, Slaperdijk/Fort aan de Buursteeg. (foto: Bert Rietberg)

 • Viermaal vergadert de Stichting Grebbelinie in 2016. Plaats van handeling is de Dorpstraat in Renswoude, gastheer is Jan de Vries.
 • In het bestuur hebben de volgende mensen zitting: Bert Rietberg (voorzitter), Ted Smeding (penningmeester), Leo van Midden, Gerard Muller, Rob Meeuwisz (Algemeen Bestuursleden). In de loop van het jaar dient Hans van der Veen zich aan. Hij wordt aangesteld als secretaris. Het bestuur bestaat vanaf dat moment voor het eerst uit 6 personen.  
 • In 2016 werden de volgende nieuwe folders over forificaties vervaardigd: Asschatterkeerkade, Pantherstellung, Roffelaarskade, Hoornwerk aan de Spees en Valleistelling Veenendaal.
 • Drie nummers van het donateursblad Grebbelinie in Beeld verschijnen met een omvang van 24-28 pagina's per nummer. De eindredactie en beeldredactie is in handen van Ted Smeding. Tekstredactie wordt gedaan door Bert Rietberg. Kjeld Douma, Gerard Muller, Leo van Midden en Jan de Vries schuiven afwisselend aan bij de redactie. Ook diverse gastschrijvers leveren interessante artikelen. 
 • De samenwerking met de Stichting Grebbelinie in het vizier krijgt meer vorm. Bij de opening van de Duitse bunker wordt een brochure aangeboden en met name Leo van Midden draagt ook aan de praktische werkzaamheden bij. In Grebbelinie in Beeld wordt voortaan ruimte vrijgehouden voor deze collega's uit Woudenberg.
 • Tijdens de eerste Monumentendag wordt een rondleiding gedaan door Ted Smeding. Er blijkt opnieuw veel belangstelling voor deze wandeling door het Werk aan de Glashut.
 • Met het VVV Scherpenzeel wordt voor de vierde maal de Grebbeliniewandeltocht georganiseerd. Opnieuw komen honderden wandelaars in mei naar de linie om 10, 20 of 40 kilometer te wandelen.
 • In de zelfde (Grebbelinie)maand mei doet de Stichting Grebbelinie met het Utrechts Landschap een excursie door de Schammer.
 • Leo van Midden maakt progressie in zijn studie m.b.t. de Pantherstellung. Nieuwe gegevens komen boven water.
 • Tijdens een velddag in het voorjaar wordt eindelijk kazemat 142 teruggevonden in de Linie van Juffrouwwijk langs de Emminkhuizerlaan. Er worden plannen gemaakt die voorgelegd zullen worden aan Staatsbosbeheer.
 • Hans van der Veen vertegenwoordigt de stichting bij bijeenkomsten rond het thema Sporen van Oorlog Eemland.
 • In Museum Veenendaal wordt in oktober een dag georganiseerd rond de Grebbelinie. De Stichting Grebbelinie werkt hierbij samen met de HVOV, Stichting de Greb, Nederland Paraat en de Cultuurfabriek. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.
 • Rob Meeuwisz identificeert restant gietstalen kazemat bij De Spees.
 • Op één van de velddagen in de linie worden gps-gegevens verzameld t.b.v. een pilot met de RCE. Hierbij draagt de Stichting Grebbelinie gegevens over voor de kaart van verdedigingswerken die door de RCE wordt beheerd.
 • Via Kjeld Douma en de Stichting Menno van Coehoorn ontvangt de Stichting Grebbelinie artikelen en knipsels voor het linie-archief.
 • Diverse rondleidingen worden gedaan voor o.a. de Rotaryclub Rhenen-Veenendaal en Basisschool De Schakel uit Veenendaal.
 • Een Grebbeliniegame wordt getest door Leo van Midden met aanhang. Hierbij wordt samengewerkt met een Grebbelinieondernemer en de Gebiedscoöperatie O-gen. Het betreft een outdoorgame met digitale aspecten.
 • In februari wordt een intentieverklaring getekend door de gemeente Renswoude, Recreatieondernemers Grebbelinie, Staatsbosbeheer en de Stichting Grebbelinie om het beheer van de linie in en om Renswoude samen aan te pakken. In de tweede helft van het jaar zijn de vergunningen en werkomschrijvingen gereed en gaan de werkzaamheden van start. Gaten in het pad worden gedicht, takken worden weggesnoeid en een kazemat wordt zichtbaar gemaakt. Jan de Vries bereidt de werkzaamheden voor.
 • Geo van Geffen levert een aantal fotoseries, met name rond de projecten in Leusden.
 • Ted Smeding verzorgt wederom een fraai verzorgd jaarverslag 2015.
 • Het aantal donateurs groeit licht in 2016 tot ruim boven de 100. Het donateursblad gaat voortaan ook naar historische verenigingen, waar ruilabonnementen worden afgesproken.
 • De Stichting Grebbelinie participeert in het Platform in Woudenberg met o.a. een rondleiding over de Roffelaarskade. Hierbij wordt tevens de nieuwe folder geintroduceerd.
 • Gerard Muller begeleid een initiatief rond de kazemat in Veenendaal. De kazemat wordt voorzien van een gewijzigd paneel dat beter aansluit bij de vragen van bezoekers.

2015

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 23 december 2015 11:25

Bij veldwerkdagen in 2015 was er speciale aandacht voor de Duitse periode in de Grebbelinie, waaronder de museumbunker te Leusden.

 • De Stichting Grebbelinie vergadert in 2015 zowel op de Dorpstraat te Renswoude als de Suze Robertsonstraat te Ede.
 • Onder redactie van Ted Smeding en Bert Rietberg verschijnt Grebbelinie in beeld driemaal: voor het eerst tellen de nummers 24 pagina's.
 • De folder van het Werk aan de Engelaar wordt herdrukt. Een fraaie tekening van striptekenaar Henie Vaassen siert de cover. Tevens wordt een nieuwe folder ontwikkeld en gedrukt: de Batterij op de Schalmdijk.
 • Tijdens een veldwerkdag wordt een tot dusver onbekend onderkomen voor pantserafweergeschut ontdekt aan de Broekerweg. Bovendien werd deze dag het vermoeden bevestigd dat een S3a kazemat ten noorden van deze weg verborgen zou liggen onder het gras. Met prikstokken werd de positie van de kazemat getraceerd. Dit klopte met kaarten van het kadaster. Bij een tweede veldwerkdag worden maar liefst drie pag-onderkomens aangetroffen
 • Vondst door Rob Meeuwisz van bijzonder archiefmateriaal wordt via bemiddeling van Leo van Midden overgedragen aan het NIMH te Den Haag en digitaal gedeeld met de Stichting Menno van Coehoorn.
 • Ted Smeding geeft zich op als medebeheerder en sleutelbewaarder van de museumbunker te Leusden.
 • De samenwerking met het Utrechts Landschap krijgt vorm in een themadag bij Stoutenburg, waarbij rondleidingen worden verzorgd langs markante plaatsen in de voorposten rond het kasteel.
 • De Stichting Grebbelinie presenteert in 2015 de tweede erfgoedroute in de Grebbelinie: Veenendaal, Achterberg en Rhenen. Samen met de Rabobank, de Gebiedscoöperatie O-gen en het Waterschap wordt de route mogelijk gemaakt en uitgegeven bij Matrijs. De presentatie wordt met Museum Veenendaal georganiseerd en wordt goed bezocht. Gerard Muller doet daarbij een korte rondleiding naar de kazemat aan de Valleistraat. Tevens komt  er een tweede druk uit van de eerste erfgoedroute door Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel. Beide uitgaven werden geschreven door Bert Rietberg.
 • De donateurs ontvangen een exemplaar van de erfgoedroute Veenendaal, Achterberg en Rhenen als dank voor hun steun.
 • Voor het eerst wordt het aantal van 100 donateurs bereikt. De honderdste donateur betreft Wim Jacobs van het VVV.
 • Tijdens de Open Monumentendag doet Ted Smeding voor de tweede achtereenvolgende maal een rondleiding over het Werk aan de Glashut. Hierbij wordt samengewerkt met de Stichting Eemlijn.
 • Voor de derde keer werkt de Stichting Grebbelinie mee aan de Grebbelinie-wandeltocht. Er wordt aanvullende route-informatie geleverd, de drie routes van 10, 20 en 40 km worden aangepast en er worden routepijlen geplaatst voor de deelnemers. Het wordt een groot succes met ongeveer 800 deelnemers.
 • Leo van Midden maakt vorderingen in zijn studie naar de Pantherstellung en de Grebbestellung. Dat uit zich o.a. in een stuk dat wordt opgenomen in de Atlas Historische vestingwerken in Nederland, Gelderland. Daarin worden de resultaten van onderzoek meegenomen, waronder nieuwe inzichten in het verloop, doelstelling en levensduur van de Pantherstellung.
 • In Renswoude wordt in samenwerking met de Historische Vereniging Oud-Renswoude een paneel geplaatst bij de Lt. Rowebrug. Familieleden van de gesneuvelde militairen worden uitgenodigd om de opening van het paneel bij te wonen. Jan de Vries is initiator van deze gebeurtenis en houdt tevens een lezing over de gebeurtenissen bij de brug.
 • De Stichting Grebbelinie participeert tijdens Platformdagen in de Grebbelinie door rondleidingen te verzorgen in De Schammer bij Leusden en het Werk aan de Glashut te Amersfoort.
 • Met Staatsbosbeheer en de Recreatieondernemers Grebbelinie zijn er gesprekken over de participatie van de stichting in het beheer van de linie, om te beginnen in Renswoude. De gemeente Renswoude draagt ook bij aan deze ontwikkeling.
 • Een digitaal archief begint vorm te krijgen door inspanningen van Leo van Midden, waardoor materiaal eenvoudiger kan worden ingezien en met gebiedspartners gedeeld.
 • De stichting ontvangt in 2015 een grote serie luchtfoto's uit 1947. Hiermee wordt veel informatie zichtbaar over de periode vlak na de oorlog.
 • De Stichting Menno van Coehoorn deelt digitaal materiaal met de Stichting Grebbelinie waaronder een aantal geselecteerde foto's. Andersom krijgt de Stichting Menno van Coehoorn digitale kopieën van de serie luchtfoto's uit 1947. Leo vertegenwoordigt de stichting tijdens de landelijke contactdag die deze keer in Friesland wordt gehouden.
 • Op verzoek van de gemeente Leusden is de voorzitter aanwezig bij een inspraakavond rond een voorgenomen project bij 't Vliet te Leusden. De gemeente wil een deel van de oude dijk voorzien van een eenvoudig wandelpad, een coupure en een bruggetje. De stichting adviseerde de gemeente rekening te houden met de belangen van omwonenden, maar de liniedijk door Leusden onder voorwaarden open te stellen.
 • Met de Stichting Slag om de Grebbeberg wordt nagedacht over een vervolg van de activiteiten in en om Rhenen, met name om de verbinding te maken tussen Grebbeberg en Grebbelinie.

2014

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 24 december 2014 11:42

De Grebbeliniedag in het Fort aan de Buursteeg vormde één van de hoogtepunten van 2014.

 • Het bestuur van de Stichting Grebbelinie vergadert driemaal aan de Dorpsstraat te Renswoude over ontwikkelingen in de linie.
 • De bestuurssamenstelling wijzigt halverwege het jaar. Jan de Vries verruilt het secretariaat voor een rol als bijzonder medewerker. Leo van Midden vervult de rest van het jaar de functie van secretaris. Voorts is de samenstelling: Bert Rietberg (voorzitter), Ted Smeding (penningmeester), Rob Meeuwisz en Gerard Muller (algemeen bestuursleden), Geo van Geffen, Jos Rams, Kees van de Waal, Kjeld Douma (bijzonder medewerkers)
 • Ted Smeding verzorgde voor de 2e achtereenvolgende keer een fraai vormgegeven jaarverslag. 
 • Voor het eerst organiseerde de Stichting Grebbelinie met vele andere vrijwilligers de Grebbeliniemaand mei. Naast subsidieaanvragen, publiciteit en ondersteuning van tientallen activiteiten, voerde de stichting zelf de regie over de Grebbeliniedag op het Fort aan de Buursteeg. Vele honderden bezoekers genoten in prachtig weer van kanonniers, Nederland paraat, de Bossche schutterij, mandenvlechten, film, terras en rondleidingen.
 • In mei draagt de stichting bij aan de Grebbeliniewandeltocht door de route die dag te voorzien van routeaanduidingen. Honderden wandelaars (een verdubbeling van 2013) genieten van tochten langs en over de linie: 10, 20 en 40 km.
 • Met het RCE en Waterschap Vallei en Veluwe wordt gedurende een lange periode in 2014 overlegd hoe de doorsnijding van de Groeperkade het Rijksmonument Grebbelinie zo weinig mogelijk aantast. De werkzaamheden resulteren in een onopvallende duiker door de kade en het profiel van de kade wordt na de werkzaamheden nauwgezet hersteld.
 • Met kennis en materiaal ondersteunt de stichting het werk van de Historische kring Leusden die een museumbunker realiseert. Leo van Midden fungeert vanuit de stichting als belangrijkste kennisbron op het gebied van Pantherstellung en periode 1944-'45.
 • Het pad over de Grebbelinie langs de Eem wordt in 2014 in gebruik genomen. Het krijgt de naam Bernard de Roijpad, een aanduiding die door een initiatief van Kjeld Douma namens de stichting is aangemeld bij de straatnamencommissie van Amersfoort.
 • Bij de feestelijke opening van de Post van Lambalgen verzorgt de Stichting Grebbelinie een rondleiding. Er wordt tevens een nieuwe folder door de stichting gepresenteerd die ook door de Stichting Grebbelinie in het Vizier kan worden gebruikt bij rondleidingen.
 • Naast de folder van de Post van Lambalgen wordt ook een folder ontwikkeld voor het Hoornwerk aan de Grebbe. De folder van het Fort aan de Buursteeg wordt herdrukt. Eerder verschenen al brochures van het Werk aan de Engelaar, het Werk aan de Daatselaar en het Werk aan de Glashut.
 • In de eerste helft van 2014 doet Jan de Vries met name archiefwerk over de Grebbelinie in de negentiende eeuw.
 • Rob Meeuwisz verzorgt (soms bijgestaan door collega's van Nederland Paraat) diverse demonstraties van het Nederlands leger In Rhenen en Renswoude.
 • Geo van Geffen zet formeel een punt achter zijn rol als Grebbeliniewachter, maar blijft actief voor de stichting als fotograaf en steunpunt voor de linie in Leusden. Bovendien als verbindingsman met de Stichting Menno van Coehoorn.
 • In samenwerking met uitgeverij Matrijs wordt de tweede druk van de wandelgids Grebbeliniepad gepresenteerd nadat subsidie is aangevraagd bij de Gebiedscoöperatie O-gen. In februari komt eveneens een fietsgids uit.  
 • Een grote groep van 150 man wordt rondgeleid bij de opening van het herstelde Fort aan de Buursteeg. Zowel Gerard Muller als Bert Rietberg gaan met een groepen van 75 bezoekers op pad langs de kazematten en aarden wallen. De restanten van kazematten die in de afgelopen periode onder de parkeerplaats werden aangetroffen, zijn op verzoek van de Stichting Grebbelinie zichtbaar op het maaiveld geplaatst.
 • Tijdens de Open Monumentdag verzorgt Ted Smeding een goedbezochte rondleiding over het Werk aan de Glashut in Amersfoort.
 • Driemaal verschijnt het donateursblad Grebbelinie in Beeld onder redactie van Ted Smeding en Bert Rietberg. Diverse gastschrijvers en medewerkers uit eigen geleding produceren artikelen in het blad dat fraai is vormgegeven door Barbulet Media.
 • De Stichting Grebbelinie zet de samenwerking voort met de Recreatieondernemers Grebbelinie en wordt tevens lid van de Gebiedscoöperatie O-gen. De Stichting Grebbelinie denkt o.a. met de gebiedscoöperatie mee over het bezoekerscentrum op het Fort aan de Buursteeg.
 • Een scholenproject van het Ichtuscollege uit Veenendaal wordt ondersteund door een rondleiding aan Italiaanse leerlingen en een bijdrage aan de aansluitende plechtigheid op de begraafplaats aan de Nieuweweg-Noord tegenover het Fort aan de Buursteeg.
 • Met de Stichting Menno van Coehoorn vervult de Stichting Grebbelinie de rol van gastheer op de landelijke contactdag waarop 22 vestingorganisaties samenkomen in de Grebbelinie. Bijzondere aandacht is er voor het Fort aan de Buursteeg waar rondleidingen worden gegeven door o.a. Gerard Muller. Bert Rietberg en Leo van Midden verzorgen presentaties over resp. de vroege ontwikkeling van de Grebbelinie en de Duitse periode.
 • Tweemaal bezet de stichting een standplaats. Tijdens de Maand van de Geschiedenis bij de RCE te Amersfoort en in de Cunerakerk te Rhenen ter gelegenheid van de opening van de herdenkingen 75 jaar Slag om de Grebbeberg.
 • Het werk van de Stichting Grebbelinie blijft niet onopgemerkt. In een volle zaal van Jachtslot de Mookerheide ontvangt de Stichting Grebbelinie een cultuurprijs - 'de Gouden Mispel' - en een oorkonde voor de inspanningen om de linie te behouden voor volgende generaties. De Gebiedscoöperatie O-gen (ontwikkeling Grebbelinie/Platformbijeenkomsten) en de provincie Utrecht (uitvoeringsprogramma Grebbelinie boven water) vielen eveneens in de prijzen.

2013

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 25 december 2013 08:34

 

In 2013 werd het onderzoek naar de kazematten op het Fort aan de Buursteeg voortgezet.

 • Zowel de samenstelling van het bestuur als de groep medewerkers blijft ongewijzigd in 2013.
 • Driemaal komt het bestuur bij elkaar in Renswoude. Het bestuur bestaat opnieuw uit Bert Rietberg (voorzitter), Jan de Vries (secretaris), Ted Smeding (penningmeester), Rob Meeuwisz en Gerard Muller.(algemeen bestuursleden). Medewerkers zijn Geo van Geffen, Leo van Midden, Kees van de Waal, Kjeld Douma en Jos Rams.
 • Ted Smeding maakt voor de tweede maal een fraai jaaroverzicht met de jaarrekening van de Stichting Grebbelinie.
 • Leo van Midden traceert twee deksels van kochrohre bij Doetinchem en bemiddelt tevens in de actie van het herstelpeloton van de IIe Pantsergeniebataljon, die de deksels transporteert naar het Fort aan de Buursteeg.  
 • Dit jaar wordt een start gemaakt met de bijdrage aan het beheer van de Grebbelinie nu dit vanwege bezuinigingen bij SBB te wensen overlaat. Geo van Geffen wordt de eerste Grebbeliniewachter. De groep vrijwilligers komt eenmaal bij elkaar op de liniedijk bij Leusden. Met SBB, LEU, SVGV en Grebbelinieondernemers moeten in 2014 verdere stappen worden gezet.
 • In september doen Ted Smeding en Bert Rietberg een goedbezochte rondleiding in het Werk aan de Glashut. De samenwerking met VVV Amersfoort, de eigenaar van 'De Glashut', Museum Flehite en de monumentencommissie wordt gecontinueerd.
 • Gerard Muller doet 2 rondleidingen op het zuidelijk deel van het Fort aan de Buursteeg. Ook niet-donateurs worden verwelkomd.
 • In oktober komt de vierde rondleidingsfolder gereed: deze keer is het Werk aan de Glashut aan de beurt. Ted wordt hier de vaste rondleider op monumentendag en eventueel de Grebbeliniemaand.
 • In het Fort aan de Buursteeg wordt onderzoek gedaan naar restanten van kazematten. Het blijkt vrijwel zeker dat de betonresten bij het bastion behoren bij de Szw-kazemat die we kennen van de archieffoto. Kees van de Waal speelt een belangrijke rol bij het determineren van de soms kleine elementen.
 • De Stichting Grebbelinie werkt mee aan de platformbijeenkomsten op Fort Daatselaar en de Neder-Betuwe. Door middel van brochures en korte rondleidingen wordt kennis gedeeld. In Amersfoort heeft de stichting een kleine infotafel.
 • Jan de Vries vervolgt zijn onderzoek rond de Memorien van de Genie uit het Nationaal Archief. Er is inmiddels een indrukwekkend aantal stukken verwerkt. In 2013 wordt met name onderzoek gedaan in stukken uit de 19e eeuw.
 • Bert Rietberg werkt namens de stichting aan de 2e druk van de wandelgids van het Grebbeliniepad. Deze zal voorjaar 2014 uitkomen.
 • Foto's en tekeningen worden verschaft aan Lex Tempelman, die een interessant initiatief neemt in de linie: hij maakt o.a. bouwplaten van de gerestaureerde S3 op de Asschatterkeerkade en de S7 in Veenendaal. We verwachten resultaten in 2014.
 • Tijdens de Grebbeliniemaand heeft de stichting een stand bij Hoeve de Beek. Voorts doet Jan de Vries een rondleiding bij Daatselaar.
 • Kjeld Douma boekt namens de stichting succes in Amersfoort. Zijn initiatief bij de straatnamencommissie leidt tot de toekenning van de toekomstige Bernard de Roijstraat en - pad. Mede voorgesteld door Jan de Vries.
 • De Stichting Grebbelinie anticipeert op de voorgenomen doorgraving van de Groeperkade bij de Engelaar. Met het Waterschap kunnen goede afspraken worden gemaakt om de aantasting te beperken.
 • De S7-kazemat in Veenendaal behoeft nader onderhoud. Gerard Muller maakt daarover afspraken met aannemer Van Milt.
 • Driemaal komt Grebbelinie in Beeld uit. Het donateursblad verschijnt in april, oktober en december. De eindredactie wordt gedaan door Ted Smeding. Vaste medewerkers aan het blad zijn Jos Rams, Kjeld Douma, Jan de Vries en Bert Rietberg, die ook de redactie doet.
 • De Stichting Grebbelinie bespreekt met provincie Utrecht de mogelijkheden om te participeren in de ontwikkeling van het Fort aan de Buursteeg. O.a. worden voorstellen gedaan rond bezoekersinformatie: rondleidingen, wandelpad en centrum in enige vorm.
 • Leo van midden maakt fraaie digitale ontwerpen voor de Duitse Hoek in het fort aan de Buursteeg. Tevens onderzoekt hij de mundungsgasgrube van de R703. Deze blijkt inderdaad aanwezig.
 • De Stichting Grebbelinie wordt in het nieuwe jaar lid van de Gebiedscooperatie O-gen.

2012

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 29 december 2020 14:01

Stichting Grebbelinie 2012

Onderzoek van de restanten van kazemat S 57c in het Fort aan de Buursteeg.

 • In 2012 vergadert het bestuur van de Stichting Grebbelinie zesmaal op de Dorpstraat 40 te Renswoude. Het bestuur verandert gedurende het jaar enigszins van samenstelling. Het aantal bestuursleden blijft gelijk, maar Ted Smeding vervult vanaf november de functie van penningmeester. Gerard Muller treedt toe tot het bestuur, terwijl Kees van de Waal actief blijft voor de Stichting Grebbelinie als bijzonder medewerker.
 • Leo van Midden en Jos Rams versterken het team van bijzonder medewerkers, elk met hun eigen specialisme.
 • Ted Smeding maakte een fraai geillustreerd jaarverslag met jaarrekening over 2011. De stichting heeft ook op papier de zaken uitstekend op orde, mede omdat Kees van de Waal 10 jaar lang heeft gezorgd dat er niet meer werd uitgegeven dan er binnenkwam.
 • Het Waterschap Vallei & Eem liet een plan uitvoeren (ontwikkeld in laatste kwartaal 2011) bij de liniedijk langs de A12. Door damwanden te gebruiken bleef de liniedijk ongeschonden. Aan de plannen ging overleg met de stichting vooraf. Jan de Vries was in deze fase contactpersoon en gaf uitleg aan RWS en het Waterschap.
 • Grebbelinie in Beeld komt in 2012 driemaal uit, in april, september en december. Het levert tal van bijzondere artikelen op, waaronder de inmiddels bekende bijdragen van Kjeld Douma over de (deels) verdwenen linie in Amersfoort. Rob Meeuwisz besprak foto's uit de periode 1939-'40 en Jan de Vries deed verslag van de vroegste periode van de Grebbelinie in de rubriek "Uit de Memoriën". Ted Smeding deed de beeld- en eindredactie, Bert Rietberg de tekstredactie. Het drukwerk werd voor het 2e jaar prima verzorgd door Barbulet Media.
 • In Veenendaal werd nader onderzoek gedaan naar het restant van een gietstalen kazemat in de lus van de afrit van de A12. Na overleg met BAM-wegenbouw en RWS kon de kazemat behouden blijven. Het ontwerp in de lus werd zelfs zodanig aangepast dat er een eiland in vestingvorm werd gecreëerd, dat aan het einde van 2012 gerealiseerd werd. Hierbij werd tevens een 2e kazemat aangetroffen en gemeld aan de stichting. Na overleg kon ook dit restant van de Grebbelinie bij Veenendaal behouden blijven.
 • Het aantal donateurs van de stichting blijft groeien, waardoor het blad Grebbelinie in Beeld in 2013 ook weer gemaakt kan worden, nu geheel zonder steun van subsidies.
 • Gerard Muller onderzocht de sporen van een artilleriestelling bij de Dwarsweg in Overberg. De bevindingen werden gepubliceerd in Grebbelinie in beeld nr. 4.
 • Rob Meeuwisz en Bert Rietberg deden archiefonderzoek t.b.v. de restauratie van de grote kazemat S7 in Veenendaal. Samen met de familie Valkenburg en Gerard Muller werden de werkzaamheden begeleid, in de laatste fase met name rond de camouflagetekening. De restauratiewerkzaamheden zijn beschreven in Grebbelinie in Beeld nr. 5.
 • De Stichting Grebbelinie droeg actief bij aan de Grebbeliniedag op zaterdag 19 mei: Jan de Vries deed een rondleiding in Fort Daatselaar, Bert Rietberg in het Fort aan de Buursteeg en Gerard Muller was aanwezig bij de gerestaureerde kazemat in Veenendaal. Voorts was er een infostand op Camping Grebbelinie samen met een schildersclub en diverse natuurorganisaties. Ted Smeding maakte een mooie fotoserie met aandacht voor re-enactment, outdoor en kunstschildersactiviteiten. 
 • De ondernemersvereniging Grebbelinie en de Stichting Grebbelinie onderzochten in 2012 op welke manier we elkaar kunnen versterken. Tijdens de Grebbeliniedag, ondernemersvergaderingen en publicaties in Grebbelinie in Beeld werden al enige antwoorden gevonden. In 2013 zal dit proces worden vervolgd.
 • Door bemiddeling van Leo van Midden worden een drietal kochbunkers door de landmacht verplaatst naar het Fort aan de Buursteeg, zodat voorkomen werd dat deze betonnen werken verloren zouden gaan. Jan de Vries was contactpersoon namens de Stichting Grebbelinie en leverde achtergrondinformatie.
 • In 2012 werden er 2 folders gemaakt t.b.v. rondleidingen: in mei verscheen 'Fort aan de Buursteeg' en in december 'Werk aan de Daatselaar'.
 • Jos Rams slaagde erin om achtergrondinformatie te verkrijgen over een mobilisatiefilm van 1939-'40 in en rond Leersum. Het onderzoek is nog niet geheel afgerond.
 • Er zijn aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een kazemat in Amersfoort, bij 'het Klokhuis'. Dit zal in 2013 verder worden onderzocht.
 • Voor de bescherming richt de Stichting Grebbelinie zich meer en meer op elementen op enige afstand van de liniedijk, zoals hulpverbandplaatsen, artilleriestellingen en tankversperringen. Geo van Geffen werkte in het 4e kwartaal van 2012 met de gemeente Leusden aan een voorstel om een versperring onder en naast de Asschatterweg te behouden.
 • Het thema van de Monumentendag van 2012 sloot uitstekend aan bij de Grebbelinie. Daarom deed Bert Rietberg een rondleiding in het Werk aan de Glashut en was ook de kazemat in de tuin van de familie Valkenburg opengesteld.
 • Foto's van Ted Smeding en Geo van Geffen zijn opgestuurd naar 'Fiets Actief', een blad van de ANWB. Dit nummer besteed aandacht aan de Grebbelinie en komt uit in 2013.
 • Leo van Midden maakte melding van een tot dat moment onbekend restant van de Pantherstellung. Een publicatie over het fundament van een R703 in 'Saillant' leverde nieuwe gegevens op over Duitse versterkingen.
 • In het kader van 'Gelegerd in Gelderland deed Bert Rietberg een rondleiding in het zuidelijk deel van het Fort aan de Buursteeg.
 • De Stichting Grebbelinie deed onderzoek in het noordelijk deel van het Fort aan de Buursteeg, n.a.v. restanten van kazematten. Het levert veel informatie op over verloren gewaande S3-kazematten en pag-onderkomens. Er is plaatselijke, regionale (TV Utrecht en TV Gelderland) en landelijke (kranten) belangstelling voor de vondsten.
 • Geo van Geffen organiseerde als sluitstuk van 2012 een fraaie rondleiding in Hoek van Holland waarbij zowel een bunkercomplex als het Kustverdedigingsmuseum werden bezocht.

2011

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 10 februari 2012 16:35

Grebbelinie wordt Rijksmonument 18 april 2011

Op 18 april 2011 wordt de belangrijkste linie van Nederland in de Tweede Wereldoorlog Rijksmonument.(foto: Ted Smeding)

 • De Stichting Grebbelinie vergadert 2011 in ongewijzigde samenstelling zesmaal aan de Dorpsstraat 40 te Renswoude. Het bestuur bestaat uit Bert Rietberg (voorzitter), Jan de Vries (secretaris), Kees van de Waal (penningmeester), Rob Meeuwisz (algemeen bestuurslid). Bijzonder medewerkers in 2011: Gerard Muller, Geo van Geffen, Kjeld Douma.
 • Ted Smeding neemt het iniatief tot het maken van een donateursblad 'Grebbelinie in Beeld'. Hij zal zelf de eindredactie op zich nemen, Bert Rietberg doet de tekstredactie en vele anderen schrijven artikelen. Kjeld Douma maakt naam met zijn serie 'De Grebbelinie in Amersfoort'. Het blad wordt goed ontvangen en komt in 2011 driemaal uit. Projectbureau SVGV steunt de stichting met een startbijdrage, die door onze penningmeester Kees van de Waal is aangevraagd.
 • Rond Veenendaal wordt door Gerard Muller een aantal nieuwe ontdekkingen gedaan, waaronder het restant van een PAG-opstelling bij de Roode Haan.
 • Rob Meeuwisz doet onderzoek in het Nationaal Archief als voorbereiding op de restauratie van kazematten. Jan de Vries vervolgt zijn studie in de Memoriën der Genie. In Grebbelinie in Beeld zullen voortaan aspecten van deze studie zichtbaar worden.
 • Jan de Vries schrijft het boekje 'Grebbelinie 1799'. Daarin wordt het bestek Engelaar en de Groeperkade beschreven. Het wordt in 2011 aan de donateurs toegestuurd. In de losse verkoop blijkt de interesse van o.a. landschapsontwerpers en architecten.
 • In 2011 worden twee etappes van het Grebbeliniepad afgelegd. In april is er een fietstocht van het Hoornwerk naar het Fort aan de Buursteeg en in oktober wordt er gewandeld naar Fort Daatselaar. De opkomst is zeer bescheiden, maar wel erg gezellig.
 • Op 18 april wordt de Grebbelinie Rijksmonument. De Stichting Grebbelinie organiseerde in overleg met de RCE het eerste deel van de bijeenkomst met staatssecretaris Zijlstra. Mede door de bijdragen van Nederland Paraat en het Leege Land werd het een zeer kleurrijke gebeurtenis. Ook het mooie weer zorgde voor vrolijke gezichten die door diverse TV-ploegen (waaronder NOS) werden vastgelegd. De Stichting Grebbelinie ervaart het tevens als kroon op het werk van Anne Visser, voorzitter 2002-2004. Het tweede deel wordt verzorgd door Projectbureau SVGV met de RCE.
 • Op initiatief van Kjeld Douma wordt er onderzocht of het nieuwe (fiets)pad langs de Eem een historische naam kan krijgen in relatie met de Grebbelinie. De commissie reageert positief, de procedure loopt nog.
 • Bert Rietberg doet een dag rondleidingen namens de stichting in het Werk aan de Glashut met de Open Monumentendag.
 • Geo van Geffen en Bert  Rietberg doen naast het Werk aan de Glashut onderzoek voor de gemeente Amersfoort naar een vermeende bunker. Het blijken de fundamenten van een transformatorhuisje te zijn.
 • Kees van de Waal, Rob Meeuwisz, Geo van Geffen en Bert Rietberg adviseren Leusden bij de restauratie van de Asschatterkeerkade. Het meest zichtbaar worden de adviezen bij kazemat nummer 40, die op verzoek van de Stichting Grebbelinie in camouflagekleuren wordt uitgevoerd. Rob meeuwisz maakt het geheel af met een telefoonkastje.
 • Geo van Geffen maakt een grote fotoserie die wordt gebruikt voor een initatief van Annet Werkhoven: 'De Grebbelinie van onder tot boven'. Een andere serie wordt gebruikt bij de opening van de Asschatterkeerkade.
 • De Stichting Grebbelinie is actief op het Fort aan de Buursteeg tijdens het Grebbeliniefestival. De belangstelling voor de tijdelijke tentoonstelling is relatief groot, maar er zijn volop verbeterpunten die tijdens een volgend festival moeten worden aangepakt.
 • Ted Smeding komt met een fraaie flyer van de Stichting Grebbelinie. Deze wordt voortaan o.a. gebruikt bij publieksactiviteiten, waaronder rondleidingen.
 • Er wordt een aanvang gemaakt met de restauratie van de S7 kazemat in Veenendaal. Diverse mensen van de stichting komen een dag graven, nadat er ook al studenten graafwerk hebben verricht. Bert Rietberg neemt het 'projectleiderschap' op zich.
 • Rijkswaterstaat besluit definitief werk te maken van het restant van de kazemat in de lus van de A12. In 2012 zal de Stichting grebbelinie hierin adviseren en meewerken.
 • Ondanks de Rijksbescherming bleek de kwetsbaarheid in het laatste kwartaal van 2011. De ontwerpen lagen klaar om een deel van de achterzijde van de liniedijk af te graven mede vanwege de verbreding van de A12. In overleg met de Stichting Grebbelinie en het Waterschap werd door EPC/BAM een alternatieve oplossing aangedragen waardoor de afgraving van de baan was.
 • De activiteiten van de stichting blijven niet onopgemerkt. In vele kranten verschijnen artikelen over de werkzaamheden van de Stichting Grebbelinie. Tevens groeit het aantal donateurs.

In 2011 wordt een ontbrekend deel van de Groeperkade hersteld ten noorden van de Ubbeschoterweg. Dat geldt ook voor een deel van de Asschatterkeerkade bij de landbouwcoupure, waar tevens een aantal kazematten gerestaureerd worden. In Spakenburg wordt het beeld van de oude Spuisluis opnieuw zichtbaar gemaakt.

2010

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 23 januari 2011 11:04

Wandeling Grebbeliniepad

De Stichting Grebbelinie op Grebbeliniepad, etappe 1: De Grebbeberg.

 • Het bestuur van de Stichting Grebbelinie vergadert in 2010 viermaal bij secretaris Jan de Vries te Renswoude.
 • Rijkswaterstaat pleegt overleg met de stichting over de kazemat in de lus van de A12 bij Veenendaal. Het restant blijft behouden.
 • De wederopbouwboerderij langs de A12 te Veenendaal wordt in april 2010 gesloopt. De Stichting Grebbelinie doet vooraf onderzoek naar het huis, het erf en eventuele restanten van de Grebbelinie. In juli wordt de wederopbouwsteen door Rijkswaterstaat aan de stichting overhandigd.
 • Het fraaie winterweer zorgt weer voor mooie plaatjes van Ted Smeding en Geo van Geffen.
 • Op 29 maart wordt de wandelgids Grebbeliniepad gepresenteerd, geschreven door Bert Rietberg.
 • Tijdens de bijeenkomst in Amersfoort ter ere van het boek Oorlog in je Achtertuin en de wandelgids maakt de RCE bekend dat men volop bezig is met de aanwijzing van de Grebbelinie als Rijksmonument.
 • De donateurs van de stichting krijgen de, door Ted Smeding vervaardigde, kalender van de Grebbelinie thuisgestuurd.
 • De secretaris van de stichting Grebbelinie wordt onderscheiden als Lid in de orde van Oranje-Nassau.
 • Na een voorbereidende wandeling gaat de stichting op Grebbeliniepad. Onder leiding van Kees van de Waal wordt de eerste etappe gelopen van Rhenen naar het Hoornwerk. Ook Stichting De Greb en de Stichting Grebbelinie in 't Vizier worden uitgenodigd.
 • Jan de Vries bezocht een vergadering van de MER, vanwege de voorgenomen dijkverhoging bij o.a. Krachtwijk. Jan doet voorstellen en biedt informatie voor het herstel van dit verdedigingswerk. Er worden tevens gegevens naar Amersfoort gestuurd i.v.m. het herstel van het Werk aan de Glashut. Een opmerkelijke vondst doet hij in Renswoude, waar een drietal Kochbunkertjes wordt aangetroffen.
 • De Stichting Grebbelinie stuurt een ondersteuningsbrief bij het herstel van de Asschatterkeerkade te Leusden. De stichting wordt regelmatig ingeschakeld bij het verwerven van gegevens.
 • Penningmeester Kees van de Waal brengt enige malen verslag uit over de financiën van de stichting. De cijfers zijn positief, maar er is geen ruimte meer voor projecten zonder subsidies. De Stichting Menno van Coehoorn ondersteunde de Stichting Grebbelinie met een donatie.
 • Tijdens het Grebbeliniefestival heeft de stichting o.a. een stand op Hoeve de Beek waar boeken over de Grebbelinie worden verkocht.
 • De posities van grenspalen en aspalen worden doorgegeven door Jan de Vries aan de RCE, die ze meeneemt in haar voorbereiding.
 • Ted Smeding vindt de eerste aspaal in de liniedijk, niet ver van het Krakhorster Verlaat.
 • Gerard Muller ontdekt bij de Roode Haan een restant van een gietstalen kazemat. Ook een restant van een S-kazemat treft hij aan bij het Fort aan de Buursteeg.
 • Bert Rietberg biedt het viseum Veenendaal achtergrondinformatie bij de teksten die in het museum worden gebruikt. Jan de vries leent zijn fraaie maquette uit, van het Fort aan de Buursteeg.
 • Gerard Muller vertolkt nadrukkelijk zijn rol als ambassadeur voor de Grebbelinie naar de HVOV(Veenendaal). Hij houdt een lezing over de linie, doet onderzoek naar de Veense evacuatie in 1940 en is betrokken bij de organsatie van een wandeling over de begraafplaats m.b.t. de Tweede Wereldoorlog.
 • Een afvaardiging van de Stichting Grebbelinie bezocht het prachtige Fort Everdingen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
 • Rob Meeuwisz en Bert Rietberg doen namens de stichting aanvullend onderzoek naar de S7 kazemat in Veenendaal. Daartoe wordt ter plaatse de toestand van de kazemat verkend en wordt tevens een bezoek gebracht aan het Nationaal Archief in Den Haag.
 • De Stichting Grebbelinie overweegt samen te gaan werken met Sport Totaal op het Fort aan de Buursteeg. Nader overleg zal volgen in 2011.
 • In december constateert Geo van Geffen dat een deel van de liniedijk in Leusden is afgegraven. Er worden foto's gemaakt en contact opgenomen met o.a. de provincie Utrecht. De stichting blijft het kritisch volgen, maar gaat uit van kundig herstel.
 • Een bijzondere vondst wordt gedaan na een tip van een Veenendaalse natuurvereniging: een HPV wordt aangetroffen in Overberg.
 • De wandelroute Grebbeliniepad wordt genomineerd als wandelroute van het jaar.
 • In 2010 werd een deel van de Groeperkade bij Daatselaar hersteld.

2009

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zaterdag 29 december 2012 18:46

OnderzoekKazematVeenendaal

De stichting deed in 2009 o.a. veldonderzoek in Veenendaal, bij het restant van een gietstalen kazemat.

 • In 2009 kwam het bestuur viermaal bijeen in huize De Vries. Het bestuur bestond uit Bert Rietberg (voorzitter), Jan de Vries (secretaris), Kees van de Waal (penningmeester), Rob meeuwisz en Ted Smeding(nieuw).
 • De stichting mocht starten aan het overleg met de RCE over de monumentenstatus van de Grebbelinie, die weer in beeld kwam na het schrappen van de afwijzing van 2008 i.v.m. het bezwaar van de stichtingen Grebbelinie en Menno van Coehoorn.
 • Gerard Muller en Ted Smeding werkten aan de inventarisatie van objecten in de Grebbelinie met het oog op de verwachte ontwikkelingen in 2010 rond de RCE. Geo van Geffen heeft inmiddels vrijwel alle objecten gefotografeerd.
 • Gerard Muller schreef het boekje De Grebbelinie Wat er nog aan herinnert. De uitgave was in de winkels al na korte tijd uitverkocht. De Stichting Grebbelinie heeft nog wel een aantal exemplaren voorradig, zie de webwinkel.
 • Het hele jaar door werd onderzoek verricht door Jan de Vries in de Memoriën van de Grebbelinie in het Nationaal Archief. Vele nieuwe gegevens kwamen boven water. Zo werd nu eindelijk het raadsel van de verdwenen torens (Spaanse Redoutes) opgelost.
 • De provincie Utrecht bood onze stichting gratis advertentieruimte op de achterzijde van de streekkaarten van de Gelderse Vallei. Als tegenprestatie leverde Bert Rietberg teksten en foto's voor de kaarten, die bedoeld zijn voor wandelaars, fietsers en ruiters.
 • Ted Smeding ontwierp nieuwe visitekaartjes voor de stichting.
 • Met hulp van Stichting De Greb werd een rondwandeling voor donateurs georganiseerd op de Grebbeberg. Door omstandigheden zou het in 2009 bij deze wandeling blijven, hoewel de wens om meer met donateurs op stap te gaan meermalen werd genoemd en breed wordt gedragen.
 • Jan de Vries deed archiefonderzoek naar de paaltjes met letters op de Groeperkade. Het leverde veel informatie op over de aspalen. Gerard Muller deed veldonderzoek, waarbij tevens grenspalen werden aangetroffen.
 • Bert Rietberg deed rondleidingen per bus, per fiets en per boot met de mensen van de Fietsboot Eemlijn. De fietsboot is een belangrijke pijler voor de Grebbelinie in het noorden. De rondleidingen werden mogelijk gemaakt met steun van de provincie Utrecht.
 • In het kader van de Grebbeliniedag deed Jan de Vries twee excursies naar de Engelaar. Gerard Muller was actief in Veenendaal bij de kazemat, waar een informatiepaneel werd onthuld. Bert Rietberg en Ted Smeding werkten mee aan het gebeuren bij Hoeve de Beek, waar de de stichting een kleine tentoonstelling van oude kaarten had ingericht.
 • Er werd door Jan de Vries gewerkt aan een database van beschikbaar kaartmateriaal.
 • De stichting heeft in 2009 veel geinvesteerd in kaartmateriaal uit het Nationaal Archief. In tegenstelling tot 2008, werd dit niet gesubsidieerd. De kosten konden worden gedragen door inkomsten uit rondleidingen, boekverkoop en steun van donateurs. De kaarten werden ingezet voor studiedoeleinden en advies bij projecten van de provincie Utrecht en de SVGV.
 • In Soesterberg werd een kraam bemand door Ted Smeding en Bert Rietberg. Vele honderden bezoekers tonen belangstelling voor het uitgestalde materiaal. Er worden tevens boeken verkocht.
 • De stichting leent materiaal uit aan het Museum Klein Veenloo te Veenendaal t.b.v. de wisselexpositie Rats, Kuch en Bonen.
 • Tijdens de Open Monumentendag in Amersfoort leidt Bert Rietberg een grote groep mensen rond in een historische bus.
 • Kjeld Douma leverde waardevolle informatie over de Grebbelinie van Spakenburg tot Amersfoort. De gegevens zijn verwerkt in googlemaps op deze site.
 • Gerard Muller ontdekte een fraai restant van een gietstalen kazemat aan de Nieuweg. Het nieuws haalde de kranten en Rijkswaterstaat had interesse voor de vondst. Het door de stichting verrichtte veldonderzoek leverde veel interessante gegevens op.
 • In december was de kalender over de Grebbelinie klaar, gemaakt door Ted Smeding. 

2008

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 14 januari 2009 21:07

Werk aan de Daatselaar

De Stichting Grebbelinie adviseerde Staatsbosbeheer bij het onder profiel brengen van het Werk aan de Daatselaar.

 • In 2008 verzamelde het bestuur zich 6 maal in huize De Vries en Rietberg. Het bestuur bestond uit Bert Rietberg (voorzitter), Jan de Vries (secretaris), Kees van de Waal (penningmeester) en Rob Meeuwisz. Bijzonder medewerkers waren Gerard Muller, Kjeld Douma, geo van Geffen en Ted Smeding.
 • Ted Smeding vervolgde zijn studie naar wederopbouwboerderijen, evenals Kees van de Waal in het zuiden. Gerard Muller heeft zijn inventarisatie in Veenendaal dit jaar afgerond. Het leverde de locaties op van 12 boerderijen, waarvan 2 gesloopt.
 • Met steun van de provincie Utrecht werd het de Stichting Grebbelinie mogelijk gemaakt om kaarten te bestuderen en te (laten) scannen in het Nationaal Archief. Diverse kaarten werden het zelfde jaar nog gebruikt bij onderzoek en restauraties. Gegevens en materiaal werden tevens gebruikt bij de inrichting van de Grebbeliniezaal in Museum Spakenburg en het mobiele informatiecentrum Grebbelinie.
 • Jan de Vries hielp Staatsbosbeheer namens de stichting met achtergrondinformatie voor de werkzaamheden op Fort Daatselaar.
 • Minister Plassterk wees het verzoek om de Grebbelinie aan te wijzen tot Rijksmonument af op formele gronden. Het verzoek zou te laat zijn ingediend. De stichting diende een bezwaarschrift in tegen deze afwijzing en werd hierbij gesteund door de Stichting Menno van Coehoorn, de provincies Utrecht en Gelderland, de gemeenten langs de linie, Staatsbosbeheer en het Waterschap.
 • Hoewel de stichting aanvankelijk slechts een deel van de stukken ontving van de RACM, het materiaal bijzonder laat arriveerde op ons secretariaat en de bevoegdheid van de ondertekenaar moest worden aangetoond door het bestuur, was de stichting vastbesloten om onze zienswijze met argumenten te verdedigen. De waardesteller bleek veel tijd nodig te hebben om de waarde van de Grebbelinie objectief vast te stellen en vroeg tot tweemaal uitstel aan, om te kunnen komen tot een weloverwogen uitspraak waar we vol vertrouwen naar uitzien in 2009.
 • De statuten werden dit jaar aangepast bij de notaris aan de huidige structuur en doelstellingen van de Stichting Grebbelinie.
 • Er werd in 2008 meegedaan aan de Grebbeliniedag. De stand van de Stichting Grebbelinie stond bij Camping de Grebbelinie. Er werden o.a. 5 rondleidingen gedaan met bezoekers over het Werk aan de Daatselaar.
 • Website www.grebbelinie.nl werd in mei 2008 geheel vernieuwd. Het werk aan het vullen van de website zou nog het hele jaar duren.
 • De stichting noemde diverse knelpunten voor het routenetwerk dat de provincie Utrecht laat ontwikkelen. Verder werd er deelgenomen aan een werkatelier over het Fort aan de Buursteeg en een bijeenkomst in Woudenberg over de plannen rond Lambalgen.
 • Er werden excursies georganiseerd voor diverse groepen uit het basisonderwijs.
 • Artikelen over de stichting verschenen het hele jaar door in diverse edities van het Algemeen Dagblad (Amersfoort/Utrecht), Veenendaal Totaal, de Veenendaalse Krant, de Barneveldse Krant, de Edese Post en de Gelderlander. In veel gevallen was het uitblijven van de Rijksbescherming het hoofdonderwerp. Een artikel van Jan de Vries over de werkzaamheden bij Fort Daatselaar werd door tal van kranten gepubliceerd.
 • Er werd een rapport geschreven over de Liniedijk en bouwlocatie 't Zicht door Bert Rietberg.
 • Zowel Ted Smeding als Kjeld Douma kwamen met fotoreportages van de Grebbelinie langs de Eem na de bomenkap.
 • Ted Smeding won twee prijzen en een aantal eervolle vermeldingen bij de fotowedstrijd Grebbelinie.
 • De Stichting Grebbelinie diende de plannen in voor 2009 bij de provincie Utrecht. De plannen omvatten o.a. veldonderzoek, archiefonderzoek en het vrijgraven van kazematten.
 • Geo van Geffen ontdekte een semipermanente vechtwagenversperring in Amersfoort. Een andere versperring werd door Gerard Muller aangetroffen in Renswoude, evenals een restant van een gietstalen kazemat.
 • Bert Rietberg werkte mee aan De Geschiedenis van Rhenen met een hoofdstuk over het Hoornwerk aan de Grebbe.
 • Dit jaar werd het Werk aan de Daatselaar weer onder profiel gebracht.

2007

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 12 december 2014 08:08

Scheele Duiker

Onderzoek in 2007 wees uit dat Scheele Duiker relatief gaaf bewaard is gebleven.

 • De Stichting Grebbelinie vergaderde in 2007 vijf maal in huize De Vries en Rietberg. Het bestuur werd gevormd door: Bert Rietberg (voorzitter), Jan de Vries (secretaris), Kees van de Waal (penningmeester) en Rob Meeuwisz. Bijzonder medewerkers waren: Geo van Geffen, Kjeld Douma, Gerard Muller, Jos Rams en Ted Smeding.
 • De tweede druk van de cultuurhistorische gids over de Grebbelinie kwam uit met enkele tientallen wijzigingen en aanvullingen. de donateurs ontvingen een exemplaar.
 • Rijkswaterstaat verplaatste in oktober de kazemat onder de A12 een aantal meters, na een gecombineerd verzoek van de Stichting Grebbelinie en journalist Martin Brink uit Veenendaal.
 • Jan de Vries publiceerde een artikel over de Groeperkade in het blad van Oud-Renswoude.
 • De Stichting Grebbelinie hielp het Waterschap Vallei & Eem met cultuurhistorisch advies i.v.m. de plannen die men had rond de beschoeiing van het Valleikanaal.
 • De Stichting Grebbelinie bezocht met een aantal donateurs het Werk aan de Glashut.
 • Voor de provincie Utrecht maakte Bert Rietberg een overzichtskaart met kazematten, versperringen, sluizen e.d.
 • Rob Meeuwisz werkte mede namens de stichting mee aan een uitzending van TV Utrecht op Hoeve de Beek.
 • Jan de Vries verleende zijn medewerking aan de testfase van de Digitale Wichelroede. De testfase verliep niet zonder problemen.
 • Geo van Geffen en Gerard Muller ontdekten diverse grensstenen van het ministerie van Oorlog bij de Groeperkade en de Roode Haan. Voorts trof Gerard Muller nog een restant van een gietstalen kazemat bij de Roode Haan.
 • Vanwege de toenemende hoeveelheid artikelen in tijdschriften en kranten werd er een postmap gemaakt, waardoor vergaderingen vlotter verliepen en de onderwerpen meer diepgang kregen.
 • Kees van de Waal presenteerde het financiéle verslag van de Stichting Grebbelinie. Vanwege de betaalde opdrachten van de laatste twee jaar en de steun van donateurs was er een positief saldo, ondanks de gemaakte kosten voor onderzoek.
 • De Stichting Menno van Coehoorn werd op twee zaterdagen rondgeleid over het Fort aan de Buursteeg, Hoeve de Beek en de Grebbeberg. Kees van de Waal gidste op de berg, Bert Rietberg verzorgde een presentatie op de zolder van Hoeve de Beek. Rob Meeuwisz gaf tekst en uitleg in het Fort aan de Buursteeg in Nederlands uniform.
 • De Stichting Grebbelinie participeerde in de door de provincie Utrecht opgerichte klankbordgroep.
 • Jan de Vries en Bert Rietberg deden onderzoek naar De Scheele Duiker in de Liniedijk voor het Waterschap. Er werden in het Utrechts Archief tekeningen besteld. Jan de Vries schreef n.a.v. zijn bevindingen een technisch rapport. Helaas kwam het bijbehorende project van het Waterschap nog niet van de grond.
 • Op verzoek van de provincie Utrecht schreef Bert Rietberg een rapport over de Liniedijk op het snijpunt met de A12.
 • Er werd een begin gemaakt met een inventarisatie van wederopbouwboerderijen langs de Grebbelinie. Ted Smeding, Gerard Muller en Kees van de Waal verzamelden de eerste gegevens.
 • Het jaar werd afgesloten met alle medewerkers bij de Schele Duiker. Tijdens de werkzaamheden blijkt de sluis grotendeels gaaf.

2006

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 28 december 2008 13:05

Wandeling Asschat

Een deel van de wandelaars tijdens de tocht over de Asschatterkeerkade in 2006. (foto Ted Smeding)

 • De Stichting Grebbelinie kwam in 2006 zes maal bij elkaar in Fort Vechten en huize De Vries. Het bestuur bestond uit Bert Rietberg (voorzitter), Maarten Rigter/Jan de vries (secretaris) en Kees van de Waal. Bijzonder medewerkers waren dit jaar: Jos Rams, Rob Meeuwisz, Geo van Geffen en Harry Koppelrath. Jan de Vries nam het secretariaat over van Maarten Rigter en Rob Meeuwisz ging aan het einde van 2006 opnieuw deel uitmaken van het bestuur na een korte afwezigheid.
 • De contacten met de SVGV en de provincie Utrecht werden versterkt door regelmatig overleg te voeren. 
 • De stichting verleende in de wederom haar medewewerking aan TV Utrecht in een uitzending over het Valleikanaal.
 • Bert Rietberg schreef het boekje Tijdlijn in de Gelderse Vallei dat hoorde bij het visiestuk van de provincie Utrecht.
 • Er vond archiefonderzoek plaats in het Nationaal Archief te Den Haag. Met name historische kaarten worden bestudeerd.
 • Het bestuur van de Stichting werd uitgenodigd voor de tentoonstelling over de Grebbelinie in het Cavaleriemuseum. Jan de Vries nam deel aan de werkgroep die de tentoonstelling voorbereidde.
 • Er werden excursies georganiseerd over de Asschatterkeerkade en langs de Eem, die zeer goed verliepen.
 • Jan de Vries nam deel aan vergaderingen van het Waterschap over dijkverzwaring en verdedigde de belangen van de Grebbelinie.
 • De Stichting verschijnt in diverse kranten met grote artikelen, waaronder het Reformatorisch Dagblad en de Gelderlander.
 • De Stichting Grebbelinie maakte bezwaar tegen bouwplannen in Leusden. Maarten Rigter leidde deze bezwaarprocedure.
 • Door intensief speuren werden er door Gerard Muller diverse grensstenen van het ministerie van Oorlog teruggevonden bij Asschat en Roffelaar.
 • Landschapsbeheer Utrecht had behoefte aan informatie over Lambalgen i.v.m. eventuele plannen. Bert Rietberg verzorgde een informatiepakket namens de stichting.
 • De Stichting verrichtte veldwerk bij de herstelde Groeperkade. Kees van de Waal ontdekte hier een aantal stukken beton die afkomstig waren van de luchtwachttoren die hier ooit heeft gestaan. Ook werd veldwerk verricht bij De Roode Haan; hier werd het beton van een gekantelde Szw-kazemat ontdekt.
 • Jan de Vries startte met een intensieve studie rond de Memoriën der Genie van het Ministerie van Oorlog. Dit onderzoek in Den Haag zou vele nieuwe gegevens naar boven brengen.
 • De Stichting Grebbelinie deed een aanbeveling naar de gemeente Renswoude over het op te kopen Fort aan de Buursteeg.
 • Enkele tientallen wijzigingen werden doorgegeven voor de herdruk van de cultuurhistorische gids. Er werden vooral veel ontdekte grensstenen aangegeven op de kaarten.
 • De tweede nieuwsbrief van de Stichting Grebbelinie verscheen rond de jaarwisseling. Het jaar werd uitgeluid met een wandeling van de Stichting over de Roffelaarskade. Diverse onbekende grenstenen werden bij deze wandeling aangetroffen.
 • Dit jaar werd de deels afgegraven Groeperkade hersteld

2005

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 28 december 2008 20:36

Vergadering op Fort Vechten

Wim van Schaik (rechts) loodste de stichting door de moeilijke periode na het overlijden van voorzitter Anne Visser.

 • In 2005 moest de Stichting reorganiseren na het plotselinge overlijden van voorzitter en initiatiefnemer Anne Visser. Zes maal kwam de stichting bij elkaar in Fort Vechten en Fort Vreeswijk. Na een periode van wisselend voorzitterschap werd Wim van Schaik de nieuwe voorzitter. Hij keerde terug in het bestuur om de stichting door deze moeilijke periode te loodsen. De stichting Grebbelinie bestond dit jaar uit: Wim van Schaik (voorzitter), Maarten Rigter (secretaris), Kees van de Waal(penningmeester), Bert Rietberg en Rob Meeuwisz. Zowel Jos Rams als Harry Koppelrath vertolkten hun rol als gastheer van Fort Vechten en Fort Vreeswijk.
 • Donateurs ontvingen een exemplaar van de Cultuurhistorische gids.
 • De eerste nieuwsbrief van de stichting verscheen in januari 2005. Deze werd verspreid onder donateurs en relaties en leverde naast publiciteit ook de nodige donateurs op.
 • In de nieuwe structuur van de stichting koos men voor een groep bestuurders en bijzonder medewerkers. De bestuurders vergaderen voortaan met elkaar over de lopende zaken en nemen nieuwe initiatieven. De bijzonder medewerkers bestaan uit een groep specialisten, die de stichting zouden gaan steunen bij studie, veldwerk, excursies e.d.
 • Aan het einde van 2005 werd Bert Rietberg gekozen als nieuwe voorzitter.
 • Het jaar werd afgesloten met een gezamenlijke dag van de Stichtingen De Greb en Grebbelinie op het Fort bij Vechten, mede georganiseerd door Kees van de Waal.
 • Dit jaar werd de Lambalgerkeerkade hersteld.

2004

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op maandag 29 december 2008 09:59

Monumentendag op Daatselaar

De Burgemeester van Renswoude ontvangt het eerste exemplaar van de cultuurhistorische gids uit handen van Anne Visser.

 • In 2004 werd 5 maal vergaderd door de Stichting Grebbelinie in Huize Visser en in Fort Vechten. De Stichting bestond uit Anne Visser(voorzitter), Maarten Rigter(secretaris), Kees van de Waal(penningmeester), Rob Meeuwisz en Bert Rietberg. Zowel Jos Rams als Harry Koppelrath schoven een aantal malen aan. (zie 2003)
 • Anne Visser vervaardigde het boekje Grebbelinie in Vogelvlucht, dat aan donateurs wordt aangeboden.
 • Bert Rietberg werkte namens de stichting mee aan de folder De Grebbelinie Van verdediging naar bescherming. De folder zou vele malen worden herdrukt.
 • Rob Meeuwisz maakte opnieuw contact met Rijkswaterstaat over een kazemat onder de A12. Het uiteindelijke resultaat was dat RWS aangaf de kazemat te willen verplaatsen, die anders onder het talud van de verbrede A12 zou verdwijnen.
 • De Stichting Grebbelinie verleent in de persoon van Bert Rietberg haar medewerking aan een speciale uitzending over de Grebbelinie door TV Utrecht.
 • Gesprekken met de gemeente Leusden werden namens de stichting gevoerd door Anne Visser, vanwege onze zorgen rond de nieuwe woonwijk in die gemeente. De dijk zou gespaard worden, maar de bouw van de woonwijk ging door.
 • Van de cultuurhistorische Gids door Bert Rietberg werd op Open Monumentendag het eerste exemplaar uitgereikt aan de burgemeester van Renswoude op het Werk aan de Daatselaar.
 • Anne Visser hield onder grote belangstelling een presentatie over de Grebbelinie in het informatiecentrum op de Grebbeberg.
 • De aanvragen voor de aanwijzing van de Grebbelinie als Rijksmonument werden verstuurd door Anne Visser.
 • Kort daarop overleed Anne Visser volkomen onverwacht tijdens een bezoek aan het buitenland.
 • Kees van de Waal vertegenwoordigde de stichting tijdens een aantal hoorzittingen van gemeenten, die de aanvraag van de Grebbelinie als Rijksmonument ontvangen hadden.
 • In Veenendaal verdween een stukje omleidingskanaal vanwege een nieuwe rondweg. Het kanaal werd in het kader van de Grebbelinie door de Genie aangelegd in 1866.

2003

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op maandag 29 december 2008 10:42

Wandeling over de Groeperkade

Beeld van de eerste wandeling van de Stichting Grebbelinie over de Groeperkade in 2003.

 • De Stichting Grebbelinie ontmoette elkaar in 2003 zevenmaal in Fort Vechten en in huize Visser. De Stichting werd gevormd door: Anne Visser (voorzitter), Maarten Rigter (secretaris), Bert Rietberg, Kees van de Waal, Wim van Schaik en Rob Meeuwisz. Jos Rams was regelmatig aanwezig vanwege zijn verantwoordelijkheden in Fort Vechten en Harry Koppelrath schoof als lid van de Oudheidkamer Vreeswijk ook een aantal malen aan.
 • Er was overleg met het Waterschap, Staatsbosbeheer, historische Kring Leusden, de Provincie Utrecht, de Stichting Menno van Coehoorn en de RDMZ.
 • De Stichting Grebbelinie ging op excursie met de provincie Utrecht over de Grebbeberg. Met name de stoplijn wekte de interesse van de vertegenwoordigers van de provincie. Het vervolg zou worden opgepakt door Stichting De Greb.
 • De Stichting leverde een afgevaardigde (Anne Visser) aan het Waterschap i.v.m. de beoogde dijkverzwaring langs de Eem.
 • Het logo van de Stichting Grebbelinie werd gemaakt door Bert Rietberg
 • Er werd een inspraakreactie verstuurd i.v.m. het Werk aan de Glashut. De stichting werd hiermee formeel gesprekspartner en zou in de volgende inspraakrondes rond het structuurplan meepraten.
 • Wim van Schaik nam afscheid van de Stichting. Bij het afscheid ontving hij een wapenschildje met daarop het logo van de Stichting Grebbelinie.
 • Kees van de Waal hielp Anne Visser met de realisering van de lijst met objecten die voor bescherming in aanmerking moesten komen. Het werk bleek zeer tijdrovend en -in verband met het fotomateriaal en de uittreksels van kadastrale kaarten- kostbaar. Men werkte tegen het einde van het jaar met een deadline, omdat de staatssecretaris van Cultuur een stop op aanvragen had aangekondigd. Het gesprek met de directeur van de RDMZ bood echter voldoende zekerheid rond de haalbaarheid van de aanvraag.
 • Voor het eerst ging men tijdens de Fortenmaand op stap met donateurs van de Stichting Grebbelinie, over de Groeperkade naar het Werk op de Engelaar. Anne Visser was de gids.
 • Kees van de Waal inventariseerde alle kazematten van de Grebbelinie met gps. De lijst was o.a. van belang voor de aanvragen die moesten leiden naar Rijksbescherming. Verder loste hij het raadsel van de vermeende B-kazematten op de Grebbeberg op; het bleken Gietstalen kazematten te zijn.
 • De stichting werkte mee aan een filmpje over het Werk aan de Engelaar.
 • Driemaal werden leerlingen van een basisschool rondgeleid.
 • De voorbereidingen van Bert Rietberg voor het vervaardigen van de cultuurhistorische gids waren in volle gang. Meer dan een half jaar lang werd er iedere donderdag aan gewerkt. De provincie Utrecht vergoedde de gederfde inkomsten. Kees van de Waal bood hulp met kaartmateriaal.
 • Het jaar werd afgesloten met een kerstkaart aan de medewerkers en donateurs. Het ontwerp van de kaart was van Kees van de Waal; het betrof een afbeelding van de inundatie bij Amersfoort.
 • Dit jaar werd het grote monument op de Grebbeberg gerestaureerd.

2002

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op maandag 29 december 2008 10:06

Het Werk aan de Glashut in 2002

De Stichting Grebbelinie participeerde in de inspraakprocedures rond het Werk aan de Glashut in 2002. (foto: Anne Visser)

 • In 2002 kwam de de werkgroep Grebbelinie 6 maal bij elkaar. Men vergaderde in Fort Rhijnauwen, Fort Vechten en in huize Visser. De werkgroep bestond uit Anne Visser, Maarten Rigter, Bernard van Dam, Rob Meeuwisz, Kees van de Waal, Wim van Schaik, Jos Rams en Bert Rietberg.
 • De wens om de Linie voor te dragen als Rijksmonument werd dit jaar nogmaals benadrukt. Anne Visser ging zich hier mee bezig houden. Het verzamelen en uitdragen van kennis formuleerden we als andere belangrijke doelstelling.
 • De werkgroep ging zich vanaf februari 2001  presenteren als Stichting Grebbelinie i.o. (In oprichting)
 • Het Werk aan de Glashut moest in de gemeente Amersfoort bekend worden en vooral bij de projectontwikkelaars die zich bezig hielden met de bouw van het toekomstige ziekenhuis. Dat contact werd in september gelegd en had tot resultaat dat de waarde van het Werk werd meegenomen in de plannen, die zich overigens vooral op het MOB-terrein naast het Werk aan de Glashut richtten.
 • Er werden twee groepen van de basisschool rondgeleid langs De Schalm, Buursteeg en de Roode Haan.
 • In mei 2002 werd voor het eerst contact gemaakt met de provincie Utrecht, dat plannen met de Grebbelinie op dat moment zag als inspirerend idee. In oktober voerde de Stichting voor het eerst formeel overleg met de provincie utrecht. Er kwam o.a. uit dat Bert Rietberg een gids over de Grebbelinie zou gaan schrijven. Tevens werd er gesproken met het Waterschap Vallei & Eem.
 • Op 6 december werd de akte bij de notaris getekend waardoor de oprichting van de Stichting Grebbelinie een feit was.
 • Dit jaar ging een schotbalkenloods bij de Asschatterkade verloren.

2001

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op maandag 29 december 2008 10:07

Bastion Sterrenburg

Sterrenburg 1 te Utrecht, waar het fundament van de Stichting Grebbelinie werd gelegd 

 • De eerste bijeenkomst van de op te richten Stichting Grebbelinie vond plaats te Utrecht in Bolwerk Sterrenburg. Aanwezig waren Anne Visser, Wim van Schaik, Maarten Rigter, Han Gerlings, Bernard van Dam, Rob Meeuwisz, Kees van de Waal en Bert Rietberg.
 • De aanwezigen deelden de zorg voor een bijzonder stuk nationaal erfgoed, dat meer aandacht zou moeten krijgen. Door het oprichten van een organisatie in de Grebbelinie zou het mogelijk moeten worden om krachten te bundelen en de Linie in de toekomst te beschermen. De vergadering werd het eens over de belangrijkste doelstelling; de Grebbelinie zou op korte termijn moeten worden aangewezen als Rijksmonument, voor er meer van de Linie verloren zou gaan. Anne Visser was dagvoorzitter, Maarten Rigter de notulist.
 • In 2000 werd het Werk aan de Spees gerestaureerd.
 • In voorgaande jaren gingen verloren: een groot deel van de Liniedijk in Amersfoort met de Voetpadkade vanwege een ringweg, de verlengde Grebbelinie in de Nederbetuwe met het Werk bij Ochten, een deel van de Lambalgerkeerkade en een deel van de Groeperkade tijdens ruilverkavelingen, een deel van de linkervleugel van het Hoornwerk aan de Grebbe, een aantal kazematten bij Leusden op het onderhoudspad van het Valleikanaal, een stuk Liniedijk in Leusden vanwege een bedrijventerrein en een woonwijk en een kazemat in Veenendaal vanwege een fietspad.