Er zijn geen evenementen gevonden

Donateurs

Vanaf de oprichting in 2002 wordt de Stichting Grebbelinie gesteund door donateurs. De stichting is een vrijwilligersorganisatie, die de kosten voor onderzoek en bescherming uit eigen middelen moet betalen. De stichting maakt wegenbouwers, beheerders en gemeenten attent op de aanwezigheid en het belang van de linie. Daardoor kunnen de afzonderlijke elementen van de linie behouden blijven. 

De stichting levert een bijdrage aan beheer, houdt rondleidingen, maakt brochures over de verschillende fortificaties en doet archiefonderzoek. Donateurs ontvangen het blad Grebbelinie in Beeld driemaal per jaar en worden uitgenodigd voor donateursdagen, excursies enz.

U wordt donateur door € 17,50 (hoger bedrag is uiteraard welkom) over te maken op IBAN NL16 SNSB 0932 3958 80 van De Stichting Grebbelinie te Amersfoort.

U kunt uw gegevens invullen op het donateursformulier. We hebben bij wijze van welkom voor nieuwe donateurs een set Grebbelinie-ansichtkaarten gemaakt. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u deze wilt ontvangen, of meldingen van wandelingen/activiteiten, zoals de donateursdag.