Kazematrestanten aangetroffen op Fort aan de Buursteeg

Door Bert Rietberg, vrijdag 11 juni 2010 12:15
Categorie: Stichting Grebbelinie

Na intensief speurwerk heeft Gerard Muller, medewerker van de Stichting Grebbelinie, de restanten aangetroffen van minimaal 1 verloren gewaande kazemat op het Fort aan de Buursteeg. Het vermoeden bestaat dat de kazemat helaas in gesloopte vorm geconserveerd is.

Luchtfoto Fort aan de Buursteeg

Het Fort aan de Buursteeg na de eerste fase van opruimwerkzaamheden in juni 2010. (Foto Martin Brink)

Al enige maanden doet de Stichting Grebbelinie in overleg met beheerders en SVGV onderzoek naar restanten van de Grebbelinie geschiedenis op het terrein van de  voormalige Camping de Batterijen. Aanvankelijk verliep het speurwerk stroef, vanwege de enorme hoeveelheden puin, maar nu dat is afgevoerd dienen de eerste resultaten zich aan. Aan de hand van militaire kaarten is het mogelijk om gericht te zoeken. Met archiefmateriaal van de stichting werd het bovendien mogelijk om achtergrondinformatie over de versterkingen te koppelen aan het terrein.

Puin BuursteegIn april werd een eerste inventarisatie gemaakt van het noordelijk deel van het fort. Buurtbewoners verleenden hun medewerking en gaven waardevolle informatie over verdwenen kazematten en de geschiedenis van het fort in de naoorlogse periode. Om inzicht te krijgen in mogelijke restanten moet eerst een beeld bestaan over de plaatselijke activiteiten van het Nederlandse leger in de mobilisatieperiode. In 1939 werd het Fort aan de Buursteeg onmiddellijk opgenomen in de Valleistelling en startten de werkzaamheden in een vroeg stadium met de aanleg van loopgraven.

Kazematten

De omgeving van het fort lag in de frontlijn  van de Valleistelling bij Veenendaal langs de Nieuweweg-Noord. Er werden zeven kazematten gebouwd, waarvan één ten zuiden, één ten westen en één ten oosten van het fort, hoogstwaarschijnlijk bij de spoorwegovergang. De overige vier lagen binnen en op de wallen van het oude verdedigingswerk. Kazemat S134 is nog altijd zichtbaar in het zuidelijke, Veenendaalse deel, maar van de vijf kazematten op Renswouds grondgebied ontbrak ieder spoor. 

Kazemat S57cDe serie betonnen verdedigingswerken is om meer dan één reden zeer interessant. Uiteraard maakt de relatie met het fort de kazematten speciaal, maar ook omdat het ging om vijf verschillende types. Achter het fort lag een gietstalen koepelkazemat van het type G 225 lv met een laaggelegen koepelingang. Op het noordelijk bastion werd tevens koepelkazematten gebouwd van de types G 225hz en G180 lv. Bij de laatste kazemat was het schietgat tegenover de ingang gelegen, terwijl het eerder genoemde type diagonaal vuur uitbracht. Bij het spoor moet een Stekelvarken van een afwijkend type hebben gestaan voor zware mitrailleur, terwijl een meer gangbaar type werd gebouwd bij de aansluiting op de Slaperdijk. Van deze S3a kazemat zijn nu grote restanten aangetroffen op het terrein van het Fort aan de Buursteeg. Nader onderzoek zal worden gedaan na overleg met het Grebbelinieteam van de SVGV en de provincie Utrecht(archeologische dienst). 


Terug naar het nieuwsoverzicht