Secretaris Stichting Grebbelinie onderscheiden

Door Bert Rietberg, vrijdag 30 april 2010 11:40
Categorie: Stichting Grebbelinie

Op donderdag 29 april is Jan de vries benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking van de onderscheiding vond onder grote belangstelling plaats in Verenigingsgebouw Rehoboth te Renswoude.

Onderscheiding Jan de vries

De burgemeester van Renswoude speldt de onderscheiding op bij Jan de vries. (Foto Ted Smeding)

Tijdens de toespraken bleken meerdere partijen zich bezig te hebben gehouden met de breed gedragen voordracht van Jan de Vries. Uiteindelijk nam de historische vereniging Oud Renswoude het voortouw en organiseerde samen met de gemeente Renswoude een stijlvolle bijeenkomst die de onderscheiding nog eens extra glans gaf.

Opmetingen

Jan de Vries, Foto Geo van GeffenDe stichting Grebbelinie ondersteunde de voordracht met een aanbevelingsbrief, waarin de inspanningen van Jan de Vries voor de linie werden onderstreept. Al in 1966 deed de onderscheidene opmetingen bij Daatselaar, de Schalm en de Engelaar. De resultaten van het onderzoek werden ondermeer gepubliceerd in het boekje Hoe en Waarom van Slaperdijk en Grebbelinie. Aanvankelijk beperkte de studie zich tot de Renswoudse verdedigingswerken, maar met de toetreding in de Stichting Grebbelinie kwamen ook de werken buiten Renswoude in beeld.

Onderzoek in het Nationaal Archief

In de stichting doet Jan de Vries niet alleen werk als secretaris, maar speelt tevens een belangrijke rol in de studie naar de linie in de 18e eeuw. Vooral in het Nationaal Archief te Den Haag werd en wordt door hem veel intensief speurwerk gedaan naar onopgeloste vragen rond de structuur en geschiedenis en met succes! Als bestuurslid is Jan de Vries tevens belangrijk in het proces dat de Grebbelinie naar de status van Rijksmonument moet leiden. Recent vergezelde hij medewerkers van de RCE langs de vestingelementen van Renswoude. De Stichting Grebbelinie feliciteert de Historische Vereniging Renswoude en in het bijzonder Jan de Vries met de onderscheiding, die ook na afloop met belangstellenden werd gevierd.


Terug naar het nieuwsoverzicht