Kansen op monumentenstatus weer springlevend

Door Bert Rietberg, dinsdag 13 oktober 2009 20:35
Categorie: Stichting Grebbelinie

Op 13 oktober ontving de Stichting Grebbelinie bericht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) dat de Grebbelinie nu toch inhoudelijk moet worden beoordeeld om vast te stellen of een Rijksmonumentale status gerechtvaardigd is. In februari 2008 werden de aanvragen van de Stichting afgewezen. Nu komt de RCE op dat besluit terug.

Sluis Juffrouwwijk

Aanleiding om de procedure ten tijde van de afwijzing nog eens kritisch door te lopen waren de bezwaarschriften van de Stichting Grebbelinie en de Stichting Menno van Coehoorn die in maart 2008 naar de RACM (nu RCE) werden verstuurd. Deze bezwaren bleken volgens het onderzoek van de Rijksdienst gegrond. De Rijksdienst nam de tijd voor het onderzoek en vroeg enkele malen uitstel aan om over het besluit te beslissen. Het hoofd Monumentenregistratie, mr. Tjeu Otten, laat nu in de verklaring weten dat de aanwijzingsverzoeken ten onrechte werden getoetst aan een Tijdelijke beleidsregel uit 2007. Daaruit volgt dat de Rijksdienst de verzoeken inhoudelijk dient te beoordelen. Men kon de verzoeken dus niet op formele gronden afwijzen. Die formele gronden stoelden ten tijde van de afwijzing op een datum die niet overschreden mocht worden.

Aangezien de gemeenten langs de Grebbelinie, de provincies Utrecht en Gelderland, Staatsbosbeheer, het Waterschap, de Stichting Menno van Coehoorn, de Stichting Grebbelinie en de Raad voor Cultuur al positief hadden geoordeeld over het aanwijzingsverzoek bestaat er een gerede kans dat de Grebbelinie alsnog wordt aangewezen als Rijksmonument.

De Rijksdienst gaat zich nu buigen over de kwaliteiten van de Grebbelinie en het belang van de monumentale status om uiteindelijk te beslissen over de toewijzing of afwijzing; een proces dat de stichting Grebbelinie al sinds 2004 met spanning volgt, gesteund door talloze particulieren en instanties.

 

Meer informatie: Het oordeel van de Raad voor Cultuur.


Terug naar het nieuwsoverzicht