Onderzoek aspalen in de Groeperkade

Door Jan de Vries, zondag 26 april 2009 09:06
Categorie: Stichting Grebbelinie

De Stichting Grebbelinie doet momenteel onderzoek naar zogenaamde aspalen in de Groeperkade te Renswoude. Liefst zeven exemplaren werden in de eerste twee weken van onderzoek teruggevonden. Halverwege de negentiende eeuw werden er veertien in de kade geplaatst.

In 1848 heeft men van de gehele Grebbelinie de grenzen opgemeten en in kaart gebracht. Daarbij werd gebruik gemaakt van 'aspalen' en 'grenspalen'.
Waar een dijk of kade van richting veranderde, werd op de kade een hardstenen paal ingegraven die genummerd werd met een letter a, b, c, enz. Dit was een zogenaamde aspaal. De hoekveranderingen van de assen werd in graden aangegeven.

Aspaal b Groeperkade

Aspaal 'b' in de Groeperkade (Foto Jan de Vries)

Vanuit deze assen werden de punten waar de grens veranderde opgemeten en de afstanden langs en loodrecht op de assen aangegeven. Op sommige plaatsen werden grenspalen ingegraven. Zowel de aspalen als de grenspalen worden op vele plaatsen nu nog teruggevonden en vormen een bron van onderzoek voor de Stichting Grebbelinie.

Hoewel men de tekeningen maakte in meters en cm, sprak toen nog van 'ellen' en 'duimen'.
Hoewel al in de Franse tijd het metrieke stelsel in gebruik was en het in 1816 officieel werd ingevoerd, heeft men tot 1870 deze oude benamingen gebruikt.

Tot dusverre werden de aspalen b, c, e, i, k, l en o teruggevonden. De palen a, d, f, g, h, m en n ontbreken nog.

Zie ook: aspalen in de Grebbelinie en Landmeter in de Grebbelinie


Terug naar het nieuwsoverzicht