RACM vormt zich oordeel over monumentale waarde linie

Door Bert Rietberg, donderdag 04 september 2008 18:00
Categorie: Stichting Grebbelinie

De RACM heeft aangegeven dat de waardesteller meer tijd nodig heeft om de monumentale waarde van de Grebbelinie te onderzoeken. Vanwege de omvang van de linie lukt dat niet in de tijd die daar doorgaans voor staat.

De Stichting Grebbelinie heeft ingestemd met de aanhoudingstermijn rond het bezwaarschrift dat door de stichting werd ingediend vanwege het besluit tot niet-aanwijzing van de Grebbelinie door minister Plasterk. Ook in juni 2008 werd al om meer tijd gevraagd. In beide gevallen ging het om een verlenging van drie maanden. De Stichting heeft er begrip voor dat de studie veel tijd vergt. Bovendien wordt met de aanhoudingstermijn de voorbescherming van de linie bestendigd. 

Kazemat langs de Eem ter hoogte van de fietsbrug 

Het zal nog zeker drie maanden duren voor de waardesteller de inhoudelijke beoordeling heeft afgerond. Het gaat hier om de gezamenlijke waarde van de complexonderdelen, samenvormende de Grebbelinie. Eerder werd de aanvraag van de stichting om de linie aan te wijzen als Rijksmonument afgewezen omdat de aanvraag niet tijdig zou zijn ingediend. De Stichting Grebbelinie was het daar niet mee eens en maakte schriftelijk bezwaar.

Zoals bekend maakt de stichting zich sterk voor de beschermde status van de linie. Hierin wordt de stichting gesteund door de provincies Utrecht en Gelderland, de gemeenten langs de Grebbelinie, Staatsbosbeheer, het Waterschap en de Stichting Menno van Coehoorn.  De voorlopige afwijzing zorgde destijds ook voor veel verbazing bij talloze burgers. Juist nu overheden en particuliere ondernemers de handen ineen slaan om werk te maken van de linie is de beschermde status noodzaak in het gebied dat bedreigd wordt door een steeds fijnmaziger infrastructuur en de groei van bedrijventerreinen.

Veel initiatieven worden gecoördineerd door de provincie Utrecht, die de Grebbelinie met alle partijen in het gebied weer boven water wil krijgen.


Terug naar het nieuwsoverzicht