Grebbeliniewacht Stichting Grebbelinie actief op de liniedijk in Woudenberg

Door Bert Rietberg, zondag 24 juni 2018 12:20
Categorie: Stichting Grebbelinie

Diverse kazematten op de liniedijk zijn zichtbaar gemaakt door werkzaamheden van de Grebbeliniewacht van de Stichting Grebbelinie. Wandelaars die de kilometers lange dijk volgen worden tijdens de tocht weer herinnerd aan de periode toen de Valleistelling de hoofdverdedigingslinie van Nederland vormde.

Monumentnummer 528573 op de liniedijk is weer herkenbaar als S3a, een kazemat type Stekelvarken uit 1939 (foto: Cor Keuning) 

Wie de geschiedenis van de liniedijk vluchtig bestudeert of beluistert zou de conclusie kunnen trekken dat deze er bij de aanleg zo uitzag als de liniedijk bij Leusden of Woudenberg. Dat is echter niet het geval: de liniedijk heeft gedurende de geschiedenis een aantal transformaties ondergaan. De meest ingrijpende periode was waarschijnlijk de aanleg van het Valleikanaal tussen 1935 en 1941. Vanwege het belang van een vrij schootsveld was het niet toegestaan de vrijgekomen aarde aan de oostzijde neer te leggen: de liniedijk werd plaatselijk fors opgehoogd met grond uit het kanaal. Dit werd nog versterkt door de stellingbouw in de liniedijk waar (kip)karren zand aanvoerden om rugweringen op te werpen en gronddekking aan te brengen op de schuilplaatsen. 

Na de meidagen van 1940 werden de loopgraven dichtgegooid en verdwenen de betonnen elementen deels onder het zand. Na de Tweede Wereldoorlog werd het Valleikanaal nog diverse malen verbreed en verdiept waarbij de kazematten steeds minder zichtbaar werden. Slechts een randje beton verraadt de aanwezigheid de veel vrijwel 'verdwenen' bouwsels. Omdat de Stichting Grebbelinie streeft naar een beschermde, toegankelijke en zichtbare Grebbelinie wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer die verreweg het grootste deel van de linie onder haar hoede heeft. Deze uitvoeringsorganisatie geeft in goed overleg aan in welke mate de 'herstelwerkzaamheden' plaats kunnen vinden, waarbij ook de Rijksmonumentale spelregels in acht worden gehouden.

Vaak is er niet meer nodig dan het verwijderen van een laag plaggen om het historische karakter van de dijk weer beleefbaar te maken. 

Monumentnummer 528654 was vrijwel geheel verdwenen onder een laag gras. Hieronder de zelfde kazemat in de liniedijk bij Woudenberg. (foto's Cor Keuning).

 

Wilt u het werk van de Stichting Grebbelinie steunen? U kan donateur worden door u aan te melden via het donateursformulier. U ontvangt dan o.a. het blad 'Grebbelinie in Beeld'. In het laatste nummer wordt uitgebreid aandacht besteed aan kazematten en de geschiedenis van de liniedijk.


Terug naar het nieuwsoverzicht