Leusden luidt met Platform Grebbelinie nieuwe fase in

Door Bert Rietberg, Gebiedscoöperatie O-gen, zaterdag 01 april 2017 11:05
Categorie: Platform Grebbelinie

De gemeente Leusden heeft de herstelfase in de Grebbelinie op feestelijke wijze afgerond. Hoewel de werkzaamheden in diverse andere gemeenten nog lopen, was er in Leusden volop aanleiding om de resultaten in deze gemeente met het Platform Grebbelinie te delen en te vieren. Het platform dat deze bestuurders, ondernemers, beheerders en vrijwilligers 'mobiliseert', zal een belangrijke rol spelen in de volgende fase. Het werk van de afgelopen tien jaar zal immers behouden, beheerd en benut moeten worden om de investering te bekronen voor bewoners en bezoekers.

Militaire voertuigen van 'Keep them rolling' hebben de eerste groep afgeleverd bij de Asschatterkeerkade. Links is nog net de nieuwe brug over de stuw bij Aschat zichtbaar.

Het weer was het platform Grebbelinie en de organisatie in Leusden goedgezind op deze zonovergoten vrijdag in maart. Vertegenwoordigers van gemeenten, stichtingen, verenigingen, beheerorganisaties, de gebiedscoöperatie en de provincie verzamelden zich in het gemeentehuis van Leusden om de resultaten in deze gemeente te bewonderen. Toch was 'stilstaan' niet het juiste woord voor deze feestelijke middag. In de eerste plaats omdat alle betrokkenen gebaat zijn bij de voortgang van grote en kleine initiatieven en het behoud van de gerealiseerde kunstwerken. Tijdens de bijeenkomst werd diverse malen genoemd dat dit vraagt om een actieve samenwerking waarbij alle geledingen van het platform elkaar nodig hebben. Ook in het programma van het platform was 'bewegen' een belangrijk onderdeel. De verschillende deelprojecten in Leusden werden tijdens een mooie wandeling van ruim drie kilometer aangedaan.

Het eerste deel van de tocht werd in historische voertuigen van 'Keep them rolling' afgelegd, tot de Asschatterkeerkade. Deze kade was tijdens de periode 'Grebbelinie boven water' het eerste project dat in Leusden werd gerealiseerd. In 2011 kon men gereconstrueerde loopgraven, een gecamoufleerde kazemat, 'vleermuisbunkers' en vooral een toegankelijke kade presenteren.

Max Voskuilen vertelt over de vele coupures in Leusden, die inwoners en bezoekers attenderen op de plaatsen waar de Grebbelinie doorsneden wordt. (foto: Bert rietberg)

Hier vlakbij kon deze vrijdag voor het eerst over de stuw bij Asschat worden gelopen zodat er een korte en veilige verbinding is ontstaan met de liniedijk. Willem Berger van de Vleermuiswerkgroep vertelde over de wijze waarop de Grebbelinie plaats biedt aan vleermuizen in kazematten en bunkers. De nieuwe huizen langs de liniedijk dragen hier aan bij door uitsparingen in het metselwerk, zodat de vliegende zoogdieren wat te kiezen hebben.

Een stukje levende geschiedenis werd tijdelijk zichtbaar bij het Krakhorster Verlaat in de persoon van Rob Meeuwisz. Deze re-enactor toonde in het uniform van een infanterist van het 16e Regiment Infanterie de sporen van loopgraven die op diverse plaatsen langs het pad resteren. Na de opmerkelijke kunstwerken bij bedrijventerrein De Horst kreeg het gezelschap tot slot het resultaat te zien van een graffitikunstenaar die een onooglijk trafohuisje in een bijzonder Grebbeliniekunstwerk had veranderd. Hij was geinspireerd door een foto van de inundatie bij Leusden, waarbij een stuk veldgeschut vastgelopen was in de modder.  

Daniël van der Haterd toont zijn werk aan de bezoekers van het platform. Deze graffitikunstenaar veranderde een trafohuisje in opdracht van de gemeente Leusden in een driedimensionaal schilderij van de inundatie in de Grebbelinie. (foto: Bert Rietberg) 

In het gemeentehuis teruggekeerd stapten diverse deelnemers op de legerkist om aandacht en hulp te vragen voor initiatieven in de linie. Zo spraken Staatsbosbeheer en de gebiedscoöperatie O-gen het vertrouwen uit in de mogelijkheden van het nieuwe bezoekerscentrum in het Fort aan de Buursteeg, dat ook een platformfunctie heeft. Een plek waar ondernemers, vrijwilligers en bestuurders elkaar kunnen vinden. En ook via de liniedijk verbonden is met de kunstwerken die in Leusden zijn gerealiseerd.


Terug naar het nieuwsoverzicht