Grebbeliniewacht van start

Door Bert Rietberg, zaterdag 29 oktober 2016 17:43
Categorie: Stichting Grebbelinie

Na de nodige voorbereidingen en een aanloop vanaf 2013 is de Grebbeliniewacht definitief van start gegaan. De gemeente Renswoude, Staatsbosbeheer, Recreatieondernemers Grebbelinie en de Stichting Grebbelinie hebben de handen ineen geslagen om de linie zoveel mogelijk zichtbaar en toegankelijk te houden.

In overleg met Staatsbosbeheer draagt de Grebbeliniewacht bij aan het zichtbaar houden van de fortificaties die in de afgelopen jaren in opdracht van de provincie Utrecht zijn gerestaureerd. Op de foto wordt een betonnen kazemat ontdaan van jonge opslag op het Fort aan de Buursteeg. (foto: Bert Rietberg)

In de Grebbelinie zijn meerdere vrijwilligersgroepen actief, die gaandeweg steeds meer gaan samenwerken met beheerders en gemeenten. Zo zijn de Klompenpadvrijwilligers van grote waarde voor de linie, omdat ze de Grebbelinie (door)kruisen en bijdragen aan het wandelplezier van de talloze bezoekers. Landschap Erfgoed Utrecht heeft een belangrijke rol gespeeld in het opzetten en begeleiden van de groepen. Deze vrijwilligers zijn niet gebonden aan een specifiek gebied, maar volgen de Klompenpaden.

Grebbeliniewacht

De Grebbeliniewacht is wél gebonden aan de historische structuur die deze verdedigingslinie vormt. Het beter beleefbaar, zichtbaar en toegankelijk maken van alle linie-elementen is de doelstelling van de deze vrijwilligersgroep, die valt onder de Stichting Grebbelinie en Staatsbosbeheer.

Niet alleen de wandelpaden, maar ook de betonnen, stenen en aarden constructies aan weerszijden van het pad zijn voor de groep van belang. Kazematten en sluisjes die onder de begroeiing verdwijnen, of grenspalen die omver zijn gereden, worden door de groep zichtbaar gemaakt na overleg met de terreinbeherende instantie. Het werkgebied is voorlopig beperkt tot de Grebbelinie in en om de gemeente Renswoude. De gemeente Renswoude en Staatsbosbeheer steunen de vrijwilligers o.a. met werkmateriaal en een aanhanger met gereedschap.

Een dag vrijwilligerswerk in de linie

Op 29 oktober werden door de Grebbeliniewacht zakken vol afval opgeruimd van de Renswoudse dijkjes en fortificaties. De helft van het afval bestond uit blikjes en plastic flessen, die door bezoekers waren achtergelaten. De linie ligt er in Renswoude desondanks relatief netjes bij. Dat is mede te danken aan Klompenpadvrijwilligers en omwonenden die met enige regelmaat met een vuilniszak een rondje maken.

Op de Slaperdijk en de Groeperkade in Renswoude werden gaten in het pad gevuld met zand en grind, zodat fietsers en wandelaars zich ongehinderd kunnen verplaatsen. Vanwege recent groot onderhoud van Staatsbosbeheer is de staat van het pad op de meeste plaatsen goed. Ook maaiwerkzaamheden van de Recreatieondernemers Grebbelinie hebben hieraan bijgedragen. Toch moest bij Fort Daatselaar gewerkt worden aan de toegang bij de damsluis die door de hoge drempel een lastige horde vormde. Op een aantal plekken op de Groeperkade werden tevens overhangende takken boven het pad verwijderd.

  Door het verwijderen van de graslaag werd een 'verdwenen' kazemat zichtbaar gemaakt. (foto: Bert Rietberg) 

Cultuurhistorie

Tijdens de werkzaamheden werden een aantal linie-elementen zichtbaar gemaakt waaronder een restant van een kazemat op het Fort aan de Buursteeg die onder jong opslag verdwenen was, een grenspaal van het ministerie van Oorlog en afsluitend een kazemat op de liniedijk bij Woudenberg*. Door het gras van het dak te verwijderen is de kazemat op een eenvoudige manier weer herkenbaar voor wandelaars. Dankzij het werk en de steun van vrijwilligers, de gemeente Renswoude, Staatsbosbeheer en donateurs wordt de Grebbelinie steeds een beetje mooier.

Wilt u zich ook opgeven als vrijwilliger? De Grebbeliniewacht verwelkomt u graag! U kunt daartoe het formulier invullen.

*Noot: recent werden op de liniedijk bij Woudenberg bij ingegraven kazematten diepe gaten aangetroffen, vermoedelijk achtergelaten door metaaldetectorzoekers. De Stichting Grebbelinie in het vizier uit Woudenberg heeft deze gaten weer dichtgemaakt om ongelukken te voorkomen.


Terug naar het nieuwsoverzicht