Er zijn geen evenementen gevonden
  • Donateurs Grebbelinie maken wandeling langs Eem
    zaterdag 29 juli 2006
    Lees verder >>

Leusden maakt linie weer beleefbaar in De Horst

Door Bert Rietberg, Gebiedscooperatie O-gen, dinsdag 10 november 2015 13:24
Categorie: Projecten

Inwoners van Leusden hebben gekozen voor een spijlenvariant om de liniedijk op kunstige wijze weer enigszins terug te brengen in bedrijventerrein De Horst. Vijfhonderd meter liniedijk moest bijna twintig jaar geleden wijken voor kantoorgebouwen. De gemeente maakt de laatste jaren echter serieus werk van de linie en wil ook dit deel optisch verbinden met de resterende aarden dijken in de gemeente.

Het  gekozen ontwerp van Bureau Redscape. Het profiel van de liniedijk is zichtbaar in het palenpatroon. 

Liefst zeven varianten werden voorgelegd aan de mensen die wilden meedenken over de kunstwerken. De aanwezigen voelden niet veel voor een leeg plangebied of een telegraaf, die de ontbrekende delen als het ware door Leusden moest telegraferen. Meer interesse was er citaten en gedichten over de linie of een doorgaande fysieke lijn door het bedrijventerrein. Maar het terugbrengen van het profiel was verreweg de meest gekozen  optie. Hierbij kon nog worden gekozen uit een open, een gesloten of een spijlenprofiel. De laatste had duidelijk de voorkeur en zal als ontwerp worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het profiel toont de hoge zijde waar de vijand werd verwacht en een aarden dekking, een borstwering was opgeworpen. De lage zijde was bedoeld als walgang, waarlangs de militairen zich konden verplaatsen. Dit is ook zichtbaar in diverse coupures in Leusden en Woudenberg. In de aarden liniewal is deze structuur moeilijker te herkennen. Dit komt niet alleen door erosie en de begroeiing van de dijk, maar ook omdat het nederlandse en Duitse leger loopgraven aanlegde in de oude structuur.

Op de kaart boven is de situatie in 1940 zichtbaar. De linie vormde een aaneengesloten aarden dijklichaam. Onder is te zien hoe het landschap is veranderd in 2001 met bedrijventerrein De Horst en de A28 links. Op de website www.topotijdreis.nl kunt u zelf heel precies zien hoe Leusden, Amersfoort en de Grebbelinie met elkaar vergroeiden.

Als tevens de liniedijk in 't Vliet wordt opengesteld en ingericht voor wandelaars is de doorgaande lijn van de Grebbelinie in Leusden weer over bijna 9 kilometer beleefbaar. 

De bijeenkomst in Leusden. Leusdenaren mochten aangeven naar welk ontwerp hun voorkeur uitging. 

Lees ook het  artiikel in de Leusdense Krant...


Terug naar het nieuwsoverzicht