Achtste Platform Grebbelinie geeft historisch verhaal nieuwe kleur

Door Gebiedscoöperatie O-gen, dinsdag 10 november 2015 11:38
Categorie: Platform Grebbelinie

Niet alleen de herfstbladeren toonden de Grebbelinie op vrijdagmiddag 30 oktober van een andere kant. Ondernemers, bestuurders en vrijwilligers kwamen deze achtste platformbijeenkomst bijeen om nieuwe initiatieven op te zetten, kennis te delen en resultaten te vieren. Het toneel was deze keer het Meander Medisch Centrum Amersfoort, dat in de directe omgeving van de linie is gebouwd.

De excursie van het platform voerde o.a. langs de voormalige ingang van het mobilisatiecomplex Hoogland. Links resteert de bel van het verdwenen complex en rechtsboven is nog een dienstwoning zichtbaar. (foto: Wil Groenhuijsen

Het bezoek aan het medisch centrum leerde dat bij de bouw en de inrichting van het terrein veel rekening is gehouden met de historische elementen in het gebied. Zo is de bomengroep tussen de Grebbelinie en het voormalige mobilisatiecomplex blijven staan. Deze bomen maakten deel uit van het scherm dat het voorheen militaire terrein aan het zicht moest onttrekken. Achter het medisch centrum is de loop van de Oude Eem hersteld. Het vormt met de houtwallen voor een fraaie natuurlijke zone met cultuurhistorische waarde. Ook heeft het ziekenhuis draagvlak gecreëerd voor de natuurontwikkeling rondom het terrein en de wensen van wandelaars en watersporters. Bezoekers van het medisch centrum treffen bovendien in de centrale hal een fraai uitgevoerde landschapstafel met informatie over de omgeving.

Houkje Hibma van de gemeente Amersfoort vertelde over de Grebbelinie langs de Eem, die daar nog zo mooi in tact is. Ze gaf aan dat Amersfoort trots is dat de linie weer zo goed zichtbaar en beleefbaar is. Grebbelinie Programmanager Herman Ruiter liet zien wat er Grebbeliniebreed al gerealiseerd is. Hij benoemde een aantal highlights uit het grote scala van gerealiseerde projecten en gaf aan dat de toegankelijkheid sterk verbeterd is en de goede verbinding tussen de partijen hier een grote rol in speelt. Hij sprak over de kracht van de Grebbelinie en welke kansen er nog zijn om de linie verder te ontwikkelen.

Grebbelinie als merk

De aanwezigen gingen samen in gesprek over het kansrijk ondernemen langs de linie. Harald van der Sluijs van Linkin’ Locals vertelde over een innovatief een strategische outdoor game waarbij de Grebbelinie centraal staat en je je als speler terug waant in de Franse tijd. Samen met zijn zakenpartner Robin Huisma van Orange Bob, Gebiedscoöperatie O-gen en met Grebbelinie ondernemers wordt dit spel momenteel verder ontwikkeld. Lex Tempelman, technisch illustrator, was aanwezig en toonde zijn prachtige maquettes van de linie. En Michiel van der Schaaf, directeur RBT van de Utrechtse Heuvelrug, riep op de zeepkist op tot samenwerking en het neerzetten van de Grebbelinie als merk.

Technisch illustrator Lex Tempelman toont zijn fraaie liniecollectie. De bouwplaten vertegenwoordigen tevens een educatieve waarde en zijn daardoor aantrekkelijk voor scholen en musea. Inmiddels zijn er twee types verschenen van kazematten in de Grebbelinie in verschillende uitvoeringen. De bouwplaten zijn te koop via www.lextempelman.nl 


Terug naar het nieuwsoverzicht