Flinke groei in deelnemers Grebbeliniewandeltocht

Door Bert Rietberg, Gebiedscoöperatie O-gen, zondag 24 mei 2015 11:23
Categorie: Recreatie

De Grebbeliniewandeltocht is definitief ontdekt. Na een geslaagde ouverture in 2013 met ruim 200 wandelaars en een verdubbeling in 2014, gingen dit jaar bijna 800 deelnemers van start. Uit alle hoeken van Nederland kwam men naar Scherpenzeel om te wandelen waar ooit militairen marcheerden.

Wandelaars blijven even kijken bij jeugdige peddelaars langs de Grebbelinie (foto: Bert Rietberg)

Er zijn veel manieren om de omgeving van de Grebbelinie te beleven. De bijna 800 deelnemers aan de wandeltocht zagen onderweg sportvissers, fietsers, campinggasten, kanovaarders, vlottenbouwers en terrasbezoekers. Zijzelf kozen voor de manier waarop je het dichtst bij de linie kon komen: wandelend over de dijk tussen de kazematten en langs de fortificaties. De natuur speelde voor velen een grote rol in de beleving van de afwisselende tocht. Een tweetal Zeeuwse wandelaars vertelde: "Dit soort landschap hebben we in Zeeland niet. Prachtig!". Een wandelaar uit Drente had een roerdomp gezien, die gewoon was blijven zitten. Hij zag ook grote roofvogels (buizerds) zweven boven de linie bij Renswoude. Bij landgoed Geerestein zagen de vroegste wandelaars reeën evenals bij landgoed Scherpenzeel.  

Veel deelnemers bleven even kijken bij het kleine museum van Grebbelinie in het vizier waar tevens een stempelpost was ingericht. Het infocentrum was net als vorig jaar weer gratis toegankelijk voor de wandelaars, dankzij een subsidie van de Gebiedscoöperatie O-gen. Hier lieten veel van de sportieve bezoekers zich fotograferen in het wachthuisje en vervolgden het Grebbeliniepad door de loopgraaf in de liniedijk. Voor het eerst kon de tocht ook over de Post van Lambalgen voeren, volgens een wandelaar uit Noord-Brabant één van de hoogtepunten van de tocht.

De ervaringen van de eerste twee edities werden dit jaar meegenomen door de nieuwe organisatie Stichting Recreatie Veluwe & Vallei (SRVV): obstakels werden zoveel mogelijk verwijderd, een aantal hekken kon worden geopend en de nieuwe zandzakcoupures bij Woudenberg maakten het de wandelaar ook weer wat makkelijker. De dijk was tijdig gemaaid, zodat de regen van de ochtend de wandelaars slechts tijdelijk hinderde. De Stichting Grebbelinie droeg net als in 2014 bij door het markeren van de tocht met pijlen. De Kleine Weide en Camping de Grebbelinie fungeerden ook dit jaar als stempelposten.

De wandeltocht wordt ook volgend jaar weer gehouden op de vierde zaterdag van mei. De gesprekken over een extra parkeerplaats zijn al gaande, evenals de uitbreiding van het aantal vrijwilligers bij de start. De Grebbeliniewandeltocht is daarmee een stuk streekpromotie waar Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg trots op mogen zijn.  

Eén van de nieuwe elementen van de tocht waren dit jaar de zandzakcoupures in de liniedijk bij Woudenberg. (foto: Bert Rietberg

 De Grebbeliniemaand werd dit jaar gesteund door het Prins Bernard cultuurfonds en de Stichting 75 jaar Slag om de Grebbeberg.


Terug naar het nieuwsoverzicht