Stichting Grebbelinie levert tientallen tekeningen aan NIMH

Door Leo van Midden/Bert Rietberg, zaterdag 21 februari 2015 18:23
Categorie: Stichting Grebbelinie

Uit een nalatenschap is een dossier van het Bureau Registratie Verdedigingswerken aangeboden aan de Stichting Grebbelinie. Het dossier was bedoeld voor het archief van de stichting wat gevestigd wordt in het informatiecentrum op het Fort aan de Buursteeg.

Het dossier bevatte tientallen tekeningen waaronder zesendertig unieke tekeningen van Nederlandse en Duitse herkomst met Atlantikwall objecten en opstellingen. Na digitalisering en archivering van de kaarten door de Stichting Menno van Coehoorn is het dossier op 20 februari overgedragen aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. De kaarten en digitale eindproducten van de stichting Menno van Coehoorn worden opgenomen in de bekende ‘575-serie’.

Registratietekening 23 met gietstalen koepel met een dikte van 10 cm.

De Stichting Grebbelinie verwacht in de komende jaren veel archiefmateriaal te kunnen verzamelen met betrekking tot het militaire erfgoed in Nederland. Wanneer het materiaal andere linies dan de Grebbe betreft zal men het uitwisselen of schenken aan de grote archieven. In alle gevallen zal het materiaal gedigitaliseerd worden zodat de documenten door zoveel mogelijk onderzoekers geraadpleegd kunnen worden. Het spreekt vanzelf dat het materiaal uit de Grebbelinie ook gedeeld wordt met belangstellenden. De stichting kan dit werk doen dankzij de steun van donateurs en goede samenwerking met andere vestingorganisaties. De tekeningen van de BRV zijn door bemiddeling van Leo van Midden bij het NIMH afgeleverd. Het Bureau Registratie Verdedigingswerken registreerde na de oorlog alle verdedigingswerken op Nederlands grondgebied met het oog op mogelijk hergebruik door het Ministerie van Oorlog.

Hoewel de geschonken tekeningen de Atlantikwall in beeld brengen is een deel ervan ook interessant voor onderzoekers in de Grebbelinie. Zo biedt tekening 23 een interessante blik in de Duits-Nederlandse 'keuken'. Afgaand op de tekening heeft het Duitse leger een Nederlandse gietstalen kazemat in de Atlantikwall laten plaatsen zonder de gebruikelijke betonomhulling. Men heeft de koepel destijds grotendeels in laten graven bij IJmuiden. De koepel is van de zelfde dikte als de 144 koepels in de Grebbelinie, namelijk 10 centimeter. In de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die oorspronkelijk was bedoeld als hoofdlinie, plaatste men koepels van 14 centimeter dik. Deze kazematten konden het langer volhouden tegen iets zwaarder geschut.

Ook tekening 15 uit de gemeente Velzen toont op het eerste gezicht geen opvallende verschillen met de 'zevenklappers' in de Grebbelinie. Deze relatief grote kazematten werden stekelvarkens genoemd vanwege de maskeringshaken die uit het beton staken. Of de kazematten werkelijk identiek zijn zal pas blijken na vergelijking van de maten van de schietgaten, ingangen en muren.

Registratietekening 15 betreft een Nederlandse S7, zoals er ook drie in de Grebbelinie staan.


Terug naar het nieuwsoverzicht