Grebbelinie wint cultuurprijs

Door Bert Rietberg, vrijdag 12 december 2014 08:44
Categorie: Projecten

In een volle zaal van Jachtslot de Mookerheide presenteerde de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap de winnaars van de Gouden Mispel. Deze prijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. Tijdens de inleiding van Jaap Dirkmaat, directeur VNC, bleek donderdag 11 december al snel dat de Grebbelinie hoge ogen gooide.

De indrukwekkende reconstructie van het Fort aan de Buursteeg maakte indruk op VNC. (foto: Bert Rietberg)

Tijdens de inleiding van voorzitter Harry Keereweer werd al opgemerkt dat het nodig is dat er personen en organisaties moeten opstaan om het cultuurlandschap te beschermen. Georg Mueler, schrijver van "Europe's Field Boudaries", benadrukte dit tijdens zijn toespraak met: "Wie zijn cultuurlandschap verliest, verliest zichzelf". Om de waardering voor cultuurbeschermers en ontwikkelaars tot uitdrukking te brengen wordt de Gouden Mispel jaarlijks uitgereikt. De mispel is als symbool gekozen omdat ze zich alleen spontaan vestigt in eeuwenoude houtwallen, heggen en andere landschapselementen

Eén van de winnaars van de negende editie van de Gouden Mispel was de Stichting Grebbelinie. Deze vrijwilligersorganisatie heeft de bescherming van de linie als hoofddoel in het vaandel sinds de oprichting in 2001. Het leidde na aanvragen in 2004 tot de aanwijzing tot Rijksmonument in 2011. Ook na deze mijlpaal werkt de stichting aan het behoud van alle elementen die aan de grenzen van het monument liggen.

Directeur Dirkmaat toonde beelden hoe de ontwikkeling van de Grebbelinie in de afgelopen periode is aangepakt. Samenwerking tussen vrijwilligers, bestuurders, beheerders, ondernemers en bewoners werd een steeds belangrijker factor om de Grebbelinie zichtbaar en beleefbaar te maken én te houden. De Gebiedscoöperatie O-gen uit Scherpenzeel maakt en maakte dat o.a. mogelijk door het organiseren van Platformbijeenkomsten in de linie waar ideeën ontstaan, resultaten worden gedeeld en kennis wordt uitgewisseld. Voorzitter Jan Wolleswinkel van de gebiedscoöperatie nam de 'Gouden Mispel' in ontvangst en benadrukte het belang van samenwerking om gezamenlijke doelen te bereiken en meerwaarde te creeëren voor het gebied waar je woont en werkt.

Daarmee was directeur Dirkmaat nog niet aan het eind van zijn betoog over de Grebbelinie. Van grote betekenis voor het uitreiken van de prijs was het herstel van de Grebbelinie, dat vanaf 2006 door de provincie Utrecht is ingezet. De VNC roemde het initiatief en beschreef het in de oorkonde die ook voor de provincie was gemaakt: 'De VNC kent de waarderingsprijs toe voor het in ere herstellen van de legendarische Grebbelinie. Bijzondere waardering hebben wij voor de reconstructie van het Fort aan de Buursteeg, een ambitieus project met een bewonderenswaardig resultaat.'

Andere prijswinnaars waren Georg Müller uit Duitsland voor zijn naslagwerk over erfafscheidingen in Europa en Roel Winters, voor de realisatie van het landgoed De Langakkers.

Foto rechts: Henk Baron


Terug naar het nieuwsoverzicht