Waardevolle contactdag in de Grebbelinie

Door Bert Rietberg, zondag 02 november 2014 09:40
Categorie: Stichting Grebbelinie

Maar liefst 22 vestingorganisaties uit heel Nederland verzamelden zich zaterdag 1 november in de Grebbelinie. De Stichting Grebbelinie was één van de gastheren tijdens deze contactdag, die door de Stichting Menno van Coehoorn werd georganiseerd. Ook de loopgraven en het museum bij de Stichting Grebbelinie in het Vizier werden aangedaan.

De Stichting Grebbelinie verzorgde o.a. rondleidingen op het gereconstreerde Fort aan de Buursteeg. (foto: Leo van Midden)

Het was de tweede keer dat de Stichting Grebbelinie als medegastheer mocht optreden voor de landelijk opererende Stichting Menno van Coehoorn. In restaurant De Hof te Renswoude werden door de Stichting Grebbelinie presentaties verzorgd over de reconstructie van het Fort aan de Buursteeg, de geschiedenis van de Grebbelinie tot 1807 en projecten m.b.t. de Pantherstellung. De heer Ruiter presenteerde namens de Gebiedscoöperatie Ogen de beoogde exploitatie en structuur van het toekomstige bezoekerscentrum op het Fort aan de Buursteeg. Dit leverde een interessante discussie op met vele ervaringsdeskundigen in de zaal.

De Stichting Grebbelinie heeft al vanaf de oprichting in 2002 goede contacten met de Stichting Menno van Coehoorn. Beide stichtingen traden samen op toen de Rijksmonumentenstatus van de Grebbelinie in eerste instantie werd afgewezen. In april 2011 werden de afzonderlijke delen van de linie alsnog Rijksmonument. Sindsdien wisselen beide stichtingen kennis en ervaring uit en is de correspondent Grebbelinie voor de landelijke stichting tevens medewerker van de Stichting Grebbelinie.

Uiteraard was er ook oog voor het werk van de Stichting Grebbelinie in het Vizier te Woudenberg. Jaarlijks begroeten zij circa 1000 basisschoolleerlingen in de loopgraaf en het museum. De 60 vestingvertegenwoordigers kregen tijdens de contactdag een rondleiding. Door middel van de contactdagen wordt de kennis die de verschillende organisaties jaarlijks opdoen gedeeld en wordt inzicht verkregen hoe het militair erfgoed voor huidige en volgende generaties kan worden bewaard.

Meer foto's van de contactdag, van Geo van Geffen...

Informatie over de Stichting Menno van Coehoorn...

 


Terug naar het nieuwsoverzicht