Meanderende Lunterse Beek ontmoet de Groeperkade

Door Bert Rietberg, Gebiedscoöperatie O-gen, zaterdag 20 september 2014 15:28
Categorie: Natuurlijk

Het Waterschap Vallei en Veluwe werkt aan een nieuwe beek van bijna 2 kilometer in Renswoude op Landgoed Wolfswinkel en Engelaar. De watergang komt parallel aan de oude beek te liggen. Door het hoogteverschil in het tracé op een effectieve manier te benutten zal de beek beter gaan stromen. Door goede afstemming met de Stichting Grebbelinie wordt het aanzicht van de keerkade als onderdeel van de linie niet aangetast.

De bestaande watergang naast de Groeperkade bij de Engelaar zal worden benut om de Lunterse Beek langs en door de kade te geleiden. Binnenkort zal het water gaan stromen en de waterkwaliteit verbeteren. (foto: Bert Rietberg)

In de afgelopen jaren zijn er al diverse aanpassingen gedaan in de beek. Voorheen moesten het Valleikanaal/de Grift en de Lunterse Beek het water zo snel mogelijk afvoeren om een einde te maken aan de wateroverlast in de Vallei. Tegenwoordig worden er ook maatregelen genomen om water desgewenst langer vast te houden om verdroging tegen te gaan. Voorts wordt er gewerkt aan de waterkwaliteit en spelen natuurwaarden een rol. Zo zijn er in de Lunterse Beek al een aantal stuwen vispasseerbaar (in twee richtingen) gemaakt, maar bij de Engelaar was dat niet mogelijk. De Groeperkade, een keerkade van de Grebbelinie uit 1795-1799, vormde een barrierre en dan met name de stuw in de Lunterse Beek ter hoogte van het Werk aan de Engelaar.

Aangezien dit sluisje deel uitmaakt van het rijksmonument kon deze niet zomaar worden verwijderd of vervangen door een moderne vistrap. Bovendien vroeg de Stichting Grebbelinie om deze stuw watervoerend te houden, zodat de oude functie zichtbaar bleef en verval van de voormalige damsluis werd tegengegaan. Ook andere argumenten pleitten hiervoor. Voorts kwamen de RCE, het waterschap en de Stichting Grebbelinie overeen dat de doorgang door de Groeperkade op gepaste afstand van de stuw zou plaatsvinden en zonder opvallende kunstwerken die het beeld zouden aantasten. Het waterschap keek met de Gebiedscoöperatie O-gen naar de exacte positie van de doorgang, waarbij ook rekening werd gehouden met omliggende percelen en cultuurhistorische waarden.

De doorgang zorgt ervoor dat het hoogteverschil geleidelijk kan worden benut door de beek, in plaats van de abrubte wijze waarop het nu nog gebeurt bij de stuw. Door de aanpassing kunnen vissen binnen afzienbare tijd de stuw stroomopwaarts passeren. Menig fietser en wandelaar zal in de toekomst even stilstaan om naar de stromende beek te kijken. Zo wordt ook de Grebbelinie weer een stukje mooier, zonder ingrijpend te veranderen.

Duiker in de Groeperkade, foto gemaakt in december 2014.

Artikel Gebiedscoöperatie O-gen


Terug naar het nieuwsoverzicht