Waardige presentatie 75 jaar Grebbeberg Rhenen

Door Persbericht gemeente Rhenen, red. Bert Rietberg, maandag 18 augustus 2014 18:49
Categorie: Geschiedenis

RHENEN - In de Cunerakerk in Rhenen vond zaterdag 23 augustus de presentatie plaats van alle activiteiten die tot en met mei 2015 in het kader van 75 jaar Slag om de Grebbeberg georganiseerd worden. Diverse toespraken benadrukten het belang van het herdenkingsjaar.

Veteraan Ben Brus krijgt het woord in de Cunerakerk tijdens de presentatie van het programma 'slag om de Grebbeberg 75 jaar'. 

Het welkomstwoord werd gehouden door waarnemend burgemeester van Rhenen, de heer drs. J.A. van der Pas. Daarna vertelde de Commandant der Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal M.C. de Kruif over zijn gedachten rond mei 1940 en de rol van de strijd bij Rhenen: "De Grebbeberg beschouwen wij als heilige grond". De directeur van Liberation Route Europe gaf aan hoe een brug is te slaan naar de toekomst. Aansluitend vond de opening plaats van de tentoonstelling 'Met het oog op de ernst der tijden' in museum Het Rondeel. De organisatie was trots op de aanwezigheid van enige veteranen, die de strijd op de Grebbeberg als militair persoonlijk hebben meegemaakt. De woorden van veteraan Ben Brus maakten indruk op de aanwezigen. 

De presentatie in de vorm van een markt in de Cunerakerk was het resultaat van initiatieven die door de inzet van tientallen vrijwilligers en organisaties mogelijk wordt gemaakt. Het gevarieerde programma beslaat een periode van 9 maanden, waar onder andere met muziek, toneel, lezingen, exposities en wandelingen door verschillende organisaties op eigen wijze invulling wordt gegeven aan de herdenking van deze historische gebeurtenis. Voor iedere bezoeker lag een attentie klaar: in de aangeboden tas zat o.a. een dvd van een interview met veteraan Ben Brus.

De HVOR (historische vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o.) zorgde in samenwerking met de winkeliers in de binnenstad voor een prachtige tentoonstelling van foto's uit de tijd van de meidagen van 1940. In veel etalages waren een of meerdere foto's te zien. 

Het 45e Pantserinfanteriebataljon gaf door middel van het plaatsen van twee imposante voertuigen in de stad blijk van haar nauwe banden met het 8e Regiment Infanterie van toen. Er was muziek in de stad, verzorgd door de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers. 

Met het social medium Instagram wordt een (digitaal) beeldverslag gemaakt van alle activiteiten die tussen 23 augustus en eind mei plaatsvinden. De beste foto's, bepaald door een deskundige jury, worden afgedrukt en tentoongesteld in het gemeentehuis. De tentoonstelling wordt continu uitgebreid met de beste foto's van elk programmaonderdeel. In juni 2015 wordt een eindwinnaar uitgeroepen tot beste Instagrammer van 75JaarSlagomdeGrebbeberg

Meer weten? Kijk op www.75jaarslagomdegrebbeberg.nl , op Twitter: @75Grebbeberg en op Instagram: degrebbeberg

Slag om de Grebbeberg

Beeld na de slag. Militairen, burgers en leden van het Rode Kruis verzamelen gesneuvelden. Meer dan 400 Nederlandse militairen verloren het leven tijdens de verdediging van de Grebbeberg.


Terug naar het nieuwsoverzicht