Kazemat S57 weer op zijn post in Fort aan de Buursteeg

Door Bert Rietberg, Gebiedscoöperatie O-gen, woensdag 29 januari 2014 16:13
Categorie: Projecten

Na 55 jaar onder de grond is een kazemat in het Fort aan de Buursteeg weer zichtbaar gemaakt. In de jaren '50 van de vorige eeuw was de kazemat vernield en onder de grond gewerkt. Door het restant nu weer te tonen wordt een opmerkelijke plaats van herinnering gecreëerd.

Kazemat Fort aan de Buursteeg

Het restant van kazemat S57 wordt door een hijskraan en een graafmachine naar zijn toekomstige plaats gedirigeerd. (foto Bert Rietberg)

Het herstel van het Fort aan de Buursteeg is meer dan het restaureren naar het ideale beeld. In al zijn imperfectie toont het restant van de kazemat een aspect van de meer dan 250 jaar geschiedenis, ook na de Tweede Wereldoorlog. Dat stukje historie van meer dan 14,5 ton bungelde enige momenten aan kabel van een hijskraan, nadat het beton langzaam was losgekomen uit de aarde waar het ruim 50 jaar verborgen was geweest.

Kazemat Fort aan de BuursteegIn 1940 hadden drie man van het 10e Regiment Infanterie plaatsgenomen in de kazemat met hun mitrailleur. Door de schietgaten zagen ze gedurende de meidagen de terugtrekkende militairen uit de voorposten bij De Klomp, een Nederlandse pantserwagen die een hindernis op de Klompersteeg aanvankelijk niet passeren kon, de evacuatie van burgers, het vuur van de Duitse artillerie en overvliegende vliegtuigen.

Het betonnen verdedigingswerk was destijds op de liniewal geplaatst om vuur te kunnen uitbrengen op de Buursteeg(Klompersteeg) en de spoorlijn. Aan de zwarte tint aan de onderzijde van de frontmuur is nog zichtbaar hoever de kazemat was aangeaard. De bruinrode gloed op de zijmuur herinnert aan de camouflageverf die in de mobilisatieperiode werd aangebracht. Op de foto raakt de graafmachine de vloerplaat van 40 cm, die gedeeltelijk bewaard is gebleven. Achter de frontmuur zijn ook nog twee andere muurdelen bewaard gebleven. 

Het restant staat momenteel op een opvallende verhoging, maar wanneer het bastion en terreplein in de directe omgeving gereed zijn, is dit precies de wandelhoogte voor de bezoekers in deze hoek van het fort. Wanneer de kazemat niet was verplaatst, zou het beton onder de hoge wal van het bastion verdwenen zijn.

Het herstel van het Fort aan de Buursteeg is een initiatief van de provincie Utrecht, dat wordt begeleid door Gebiedscoöperatie O-gen en Buro Boot. De huidige werkzaamheden waaronder de verplaatsing van het kazematrestant worden uitgevoerd door aannemingsmaatschappij Vink.

Meer informatie over de kazemat... 


Terug naar het nieuwsoverzicht