Maan schijnt weer door de bomen op het Fort aan de Buursteeg

Door Bert Rietberg, SVGV, maandag 11 november 2013 20:09
Categorie: Projecten

Eén van de delen van het Fort aan de Buursteeg is genoemd naar de maan, ofwel lune. De vormen van deze lunet verdwenen de afgelopen decennia na het dempen van de grachten en het vervlakken van het terrein. Sinds deze week is de lunet terug en zijn de contouren van het (halve) maanvormige vestingelement zichtbaar gemaakt.

Lunet Fort aan de BuursteegDe lunet op het Fort aan de Buursteeg (foto Bert Rietberg)

Een lunet is een relatief klein vestingwerk met twee naar buiten gerichte zijden. Aan de achterzijde (de keel) zijn ze open. Lunetten werden vaak aangelegd als afzondelijke verdedigingswerken, bijvoorbeeld als buitenwerk van een vesting. Doordat de achterzijde open was, kon de vijand na het veroveren van een lunet zich niet dekken tegen kanon- en musketvuur van de hoofdwal. Als de kans bestond dat de vijand eenvoudig de onverdedigde achterzijde kon bereiken was het veiliger om lunetten in een linie op te nemen. Daardoor werd het omtrekken van een lunet veel moeilijker. Landelijk bekende lunetten zijn de vier exemplaren in de Houtense vlakte bij Utrecht, in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gelijknamige (sub)wijk en het verkeersknooppunt bij Utrecht droegen bij aan deze naamsbekendheid.

In de Grebbelinie zijn diverse lunetten door ontwerpers op de vestingkaarten ingetekend, met name als voorverdediging bij moeilijk inundeerbare terreinen. Men zag doorgaans van de aanleg af, omdat de vijand in dergelijke gebieden ook eenvoudig om de lunetten heen kon trekken en de verdedigers in de rug kon aanvallen. Tot uitvoer van een lunet kwam het bij Daatselaar in 1786, maar deze lunet werd in 1799 al weer afgegraven toen het grote Fort Daatselaar werd aangelegd. De vormen van deze lunet zijn nog enigszins zichtbaar in het terrein. Met evenveel moeite is nog een lunet te vinden tegenover het Werk aan de Roode Haan, op grondgebied van gemeente Renswoude. Een deel van de wallen en de gracht zijn daar nog aanwezig.

Redoute BuursteegIn het Fort aan de Buursteeg zijn een aantal losse vestingelementen met wallen aan elkaar verbonden en door grachten van elkaar gescheiden. Daardoor werd de kracht van elk afzonderlijke vestingwerk optimaal benut, terwijl ze door de samenhang elkaar konden versterken en dekken. De werkzaamheden op het fort hebben inmiddels een herstelde redoute en lunet opgeleverd, inclusief een groot deel van de omliggende grachten. Ook het verbindende dijkje in de gracht tussen redoute en lunet is weer aanwezig(foto rechts). Het noordelijk bastion met gracht wordt binnen afzienbare tijd teruggebracht in oude staat.

Voor het overzicht van de werkzaamheden tot nu toe: projectpagina Buursteeg.

 


Terug naar het nieuwsoverzicht