De redoute is terug op het Fort aan de Buursteeg

Door Bert Rietberg, SVGV, woensdag 06 november 2013 11:29
Categorie: Projecten

Na het verwijderen van een grote hoeveelheid zand en puin staat er weer water in de binnengracht van het Fort aan de Buursteeg. De gracht was na de Tweede Wereldoorlog grotendeels gedempt en daarmee waren de countouren van het oude fort aan het gezicht onttrokken. Alleen wat bomenlaantjes herinnerden aan de voormalige grenzen van land en water.

Binnengracht Fort aan de BuursteegDe redoute (links) is weer van de rest van het fort gescheiden met uitzondering van de toegangsdijk. Op de achtergrond werken graafmachines aan het uitgraven van het resterende deel van de gracht. (foto Bert Rietberg, SVGV)

Redoute Fort aan de BuursteegDe werkzaamheden in het Fort aan de Buursteeg bevinden zich in een beeldbepalende fase. Tientallen jaren waren de vormen van het vestingwerk verborgen. Bomenlaantjes slingerden zonder duidelijk verband door het fort. Nu de grachten aan de oostzijde en in het centrale deel van het fort gevuld zijn met water, worden de functies van de vestingelementen weer zichtbaar. De rijtjes bomen staan overal langs het water: het wordt straks voor alle bezoekers duidelijk dat ze decennia lang de oude contouren van het fort bewaakten.  

Het Fort aan de Buursteeg werd vanaf 1786 aan de achterzijde en de flank beschermd door twee redoutes, een soort vestingeilanden. Dat was nodig, omdat de inundaties rond het fort slechts ten dele gesteld konden worden vanwege hoge grond. De waterhindernissen rond het fort en de met borstweringen versterkte wallen leken de beste verzekering tegen oprukkende vijandelijke troepen. De redoutes vormden als het ware kleine fortjes binnen het fort en waren aan alle zijden omgeven door water. Het was de veilige plek voor het bewaren van het buskruit, dat in gemetselde kruitmagazijnen kon worden bewaard. Het was tevens een plaats waar verdedigers zich konden terugtrekken als de vijand de bastions had veroverd. Slechts een relatief smalle dijk bood toegang tot de laatste vesting in het fort.

Voor de restauratie van de noordelijke redoute is gekozen voor de periode uit de 18e eeuw, toen de redoute aan de achterzijde werd beschermd door een aarden wal met een walgang en banketten voor infanterie. Deze wal is inmiddels hersteld. De kanonopritten waren al in een eerder stadium zichtbaar gemaakt.


Terug naar het nieuwsoverzicht